نحوه دریافت یارانه یک میلیون تومانی برای کودکان

نحوه دریافت یارانه یک میلیون تومانی برای کودکان

جزيیات جدیدی از نحوه دریافت یارانه یک میلیون تومانی برای کودکان منتشر شد.

اعتمادآنلاین: جزيیات جدیدی از نحوه دریافت یارانه یک میلیون تومانی برای کودکان منتشر شد.

معاون وزیر کار و رفاه گفت: خانواده های دهک یک تا هفت با کودکان 6 ماهه تا 5 ساله به خانه های بهداشت مراجعه کنند.

پ

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد