آمار تکان‌دهنده فقر در ایران

آمار تکان‌دهنده فقر در ایران

وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه جامعه نیازمند مسيولیت پذیری است، افزود: برداشت من از مسيولیت...

نشست «بسط مفهومی و نظری مسيولیت اجتماعی» عصر روز چهارشنبه 28 مرداد ماه با همکاری گروه مسيولیت اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار شد.

علی ربیعی در این نشست با تاکید بر اینکه جامعه ایران دچار تغییرات ارزشی گسترده‌ای شده است، گفت: یک وقت فقر استثناء بود و برای آن برنامه ریزی می‌کردیم. اما وقتی 30 درصد از جامعه بر اساس آمار رسمی در تله فقر گرفتار شده اند مساله خیلی بنیادی‌تر می‌شود و به نظر می‌رسد بیش از هر دوره دیگری نیاز به مسيولیت اجتماعی داریم.

وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه جامعه نیازمند مسيولیت پذیری است، افزود: برداشت من از مسيولیت اجتماعی این است که هر کسی در هر جایی هست به آثار فعالیت یا عدم کنش خودش توجه کند. این را می‌شود در هر جایی بسط داد و متاسفانه شاهدیم افرادی غیر مسيولانه در مسيولیت‌هایی قرار می‌گیرند. به عنوان مثال 17 تصمیم غیر کارشناسی آنچنان بلایی بر سر صندوق‌های بازنشستگی آورده که تا نسل‌ها درگیر آن هستند.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد