ارزش معاملات بورس‌های کالایی در هفته ای که گذشت

ارزش معاملات بورس‌های کالایی در هفته ای که گذشت

در هفته معاملاتی منتهی به هفته سوم بهمن ماه، خالص خروج جریان وجوه نقد کارگزاری برای اشخاص حقیقی 8914 میلیارد ریال بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه ایران، در ادامه معاملات بازار سرمایه در هفته معاملاتی منتهی به هفته سوم بهمن ماه، خالص ورود نقدینگی حقوقی به بازار سرمایه 22,569 میلیارد ریال و خالص خروج نقدینگی حقیقی از بازار، 8,914 میلیارد ریال بوده است.

همچنین در هفته گذشته، ارزش معاملات بورس‌های کالایی در مجموع 446 هزار و 621 میلیارد ریال بود که از این میزان 416 هزار و 797 میلیارد ریال مربوط به معاملات بورس کالا و نیز 29 هزار و 824 میلیارد ریال برای معاملات بورس انرژی بوده است.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد