کلیپ داوری پنجمین جشنواره ملی بورس و رسانه

کلیپ داوری پنجمین جشنواره ملی بورس و رسانه

آثار ارسالی به پنجمین جشنواره ملی بورس و رسانه توسط اعضای هیيت داوری؛ آقایان حسین عبده‌تبریزی، سعید مستشار، محسن ایلچی، بهنام بهزادفر و اکبر نصرالهی، بررسی شد.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد