میزان سود و زمان واریز سود 74 نماد که در تیرماه مجمع تشکیل دادند

میزان سود و زمان واریز سود 74 نماد که در تیرماه مجمع تشکیل دادند

با به پایان رسیدن سال مالی شرکت‌های بورسی که عمدتا سال مالی اکثر آن‌ها پایان اسفند 1401 بوده است، شرکت‌ها موظف به برگزاری مجمع عمومی خود بودند و در این مجامع ضمن تصویب صورت‌های مالی شرکت، سود نقدی به ازای هر سهم نیز مشخص گردید. در این مطلب به میزان سود 74 نماد پرداخته ایم.

به گزارش نبض بورس، با به پایان رسیدن سال مالی شرکت‌های بورسی که عمدتا سال مالی اکثر آن‌ها پایان اسفند 1401 بوده است، شرکت‌ها موظف به برگزاری مجمع عمومی خود هستند که اکثر شرکت‌های بورسی ابتدای تابستان مجامع سالانه خود را برگزار می‌کنند. در این مجامع ضمن تصویب صورت‌های مالی شرکت، سود نقدی به ازای هر سهم نیز مشخص می‌شود و بنابر سیاست‌های شرکت بخشی از سود میان سهامداران تقسیم می‌شود. تقسیم سود بالا در مجامع همواره مورد توجه سهامداران قرار داشته است و حايز اهمیت بوده است به طوری که یکی از مهم‌ترین معیار‌های ارزشگذاری یک سهم علاوه بر بازده حاصل از تغییرات قیمتی نماد، میزان سود نقدی تقسیمی بین سهامداران است؛ بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع در این مطلب به میزان سود تقسیمی چند نماد که در تیرماه مجمع برگزار کرده اند، پرداخته ایم و همچنین زمان و نحوه پرداخت این سود به سهامداران را اعلام نموده ایم.

1- شغدیر (پتروشیمی غدیر): 9300 ریال/ تقسیم سود: درصد/ (از انتهای شهریور 1402 واریز به سجام)

2- مارون (پتروشیمی مارون): 9000 ریال/ تقسیم سود: درصد/ (از 17 تیر 1402 واریز به سجام یا 20 شهریور در بانک ملت)

3- زگلدشت (کشت و دام گلدشت): 905 ریال/ تقسیم سود: درصد/

4- ولساپا (لیزینگ سایپا): 19 ریال/ تقسیم سود: درصد/

5- ومهان (گروه مهر آیندگان): 700 ریال/ تقسیم سود: 50 درصد/ (از 4 تیر 1402 واریز به سجام یا از شهریور در بانک اقتصادنوین)

6- اردستان (سیمان اردستان): 2700 ریال/ تقسیم سود: درصد/ (از شهریور 1402 واریز به سجام

7- برکت (دارویی برکت): 530 ریال/ تقسیم سود: 46 درصد/ (از بهمن 1402 واریز به سجام یا بهمن در بانک پارسیان)

8- کچاد (چادرملو): 890 ریال/ تقسیم سود: 75 درصد/ (از 20 تیر 1402 واریز به سجام یا 31 مرداد در بانک سپه)

9- کگل (گل گهر): 390 ریال/ تقسیم سود: 65 درصد/ (از 13 تیر 1402 واریز به سجام یا 15 شهریور در بانک سپه

10- وبشهر (توسعه صنایع بهشهر): 350 ریال/ تقسیم سود: 79 درصد/ (از 30 مهر 1402 واریز به سجام)
11- فخاس (فولاد خراسان): 300 ریال/ تقسیم سود: 30 درصد/ (از 15 مرداد 1402 واریز به سجام)
12- دکوثر (دارویی کوثر): 60 ریال/ تقسیم سود: درصد/
13- نوین (بیمه نوین): 20 ریال/ تقسیم سود: درصد/
14- فرابورس (فرابورس ایران): 50 ریال/ تقسیم سود: درصد/
15- شرانل (نفت ایرانول): 11120 ریال/ تقسیم سود: 78 درصد/ (از 20 شهریور 1402 واریز به سجام یا آبان در بانک ملت)
16- بترانس (ایران ترانسفو): 100 ریال/ تقسیم سود: 33 درصد/ (از 11 آبان 1402 واریز به سجام یا 16 دی در بانک رفاه)
17- کاما (معدنی باما): 47 ریال/تقسیم سود: 10 درصد/
18- بوعلی (پتروشیمی بوعلی): 5600 ریال/ تقسیم سود: 100 درصد/ (از 15 مرداد 1402 واریز به سجام)
19- شفن (پتروشیمی فناوران): 900 ریال/ تقسیم سود: 90 درصد/ (از شهریور 1402 واریز به سجام یا آبان در بانک صادرات)
20- زفجر (دامپروری فجر): 760 ریال/ تقسیم سود: 60 درصد/ (از 10 آبان 1402 واریز به سجام)
21- سفارس (سیمان فارس وخوزستان): 4200 ریال/ تقسیم سود: 75 درصد/ (از 25 مهر 1402 واریز به سجام)
22- ساروم (سیمان ارومیه): 5400 ریال/ تقسیم سود: 97 درصد/ (از شهریور 1402 واریز به سجام)
23- ستران (سیمان تهران): 5000 ریال/ تقسیم سود: 83 درصد/ (از 4 مهر 1402 واریز به سجام)
24- خاور (ایرانخودرو دیزل): 120 ریال/ تقسیم سود: درصد/ (از 3 آبان 1402 واریز به حساب سجام)
25- دپارس (پارس دارو): 7569 ریال/ تقسیم سود: درصد/ (از بهمن 1402 واریز به حساب سجام)
26- جم (پتروشیمی جم): 5300 ریال/ تقسیم سود: 90 درصد/ (از 15 مرداد 1402 واریز به سجام یا شهریور در بانک پارسیان)
27- کرماشا (پتروشیمی کرمانشاه): 8300 ریال/ تقسیم سود: 90 درصد/ (از 31 مرداد 1402 واریز به سجام یا 15 مهر در بانک تجارت)
28- شیراز (پتروشیمی شیراز): 4500 ریال/ تقسیم سود: 90 درصد/ (از 21 شهریور 1402 واریز به سجام یا 20 آبان در بانک تجارت)
29- والماس (الماس): 420 ریال/ تقسیم سود: درصد/
30- شسپا (نفت سپاهان): 600 ریال/ تقسیم سود: درصد/ (از 11 شهریور 1402 واریز به سجام)
31- فاما (صنعتی آما): 600 ریال/ تقسیم سود: 50 درصد/ (از 27 مهر 1402 واریز به سجام)
32- لخزر (پارس خزر): 550 ریال/ تقسیم سود: 30 درصد/ (از 10 آبان 1402 واریز به سجام یا دی در بانک صادرات)
33- اخابر (مخابرات): 11 ریال/ تقسیم سود: 10 درصد/
34- بنیرو (نیروترانس): 120 ریال/ تقسیم سود: 10 درصد/
35- پکرمان (لاستیک کرمان): 550 ریال/ تقسیم سود: 50 درصد/ (از دی 1402 واریز به سجام یا بهمن در بانک پاسارگاد)
36- بشهاب (لامپ شهاب): 650 ریال/ تقسیم سود: 40 درصد/ (از 13 آبان 1402 واریز به سجام)
37- فروژ (فرو آلیاژ): 4327 ریال/ تقسیم سود: 85 درصد/ (از 29 آذر 1402 واریز به سجام)
38- لابسا (آبسال): 60 ریال/ تقسیم سود: 20 درصد/ (از بهمن 1402 واریز به سجام)
39- تکمبا (کمباین سازی): 184 ریال/ تقسیم سود: 80 درصد/ (از آبان 1402 واریز به سجام)
40- اوان (مبین وان کیش): 10 ریال/ تقسیم سود: 10 درصد/
41- خزامیا (زامیاد): 61 ریال/ تقسیم سود: درصد/ (از مهر 1402 واریز به سجام یا آبان مراجعه به بانک ملت)
42- زبینا (دامپروی بینالود): 330 ریال/ تقسیم سود: 83 درصد/ (از 7 آبان 1402 واریز به سجام)
43- ومعادن (هلدینگ معادن وفلزات): 400 ریال/تقسیم سود: 62 درصد/ (از مهر 1402 واریز به سجام)
44- کمنگنز (معادن منگنز): 730 ریال/ تقسیم سود: 65 درصد/ (از نیمه آبان 1402 واریز به سجام)
45- قهکمت (قند هگمتان): 1000 ریال/ تقسیم سود: 99 درصد/ (از مهر 1402 واریز به سجام)
46- وآوا (سرمایه گذاری آوا نوین): 350 ریال/ تقسیم سود: 39 درصد/ (از 10 آبان 1402 واریز به سجام)
47- ونفت (سرمایه گذاری نفت): 200 ریال/ تقسیم سود: 25 درصد/ (از 17 آبان 1402 واریز به سجام)
48- افق (افق کوروش): 800 ریال/ تقسیم سود: 52 درصد/ (از 22 مرداد 1402 واریز به سجام)
49- لبوتان (بوتان): 300 ریال/تقسیم سود: 33 درصد/ (از 8 آبان 1402 واریز به سجام)
50- خمحور (تولیدمحور خودرو): 95 ریال/ تقسیم سود: 48 درصد/ (از 7 آبان 1402 واریز به سجام)
51- شصدف (صنعتی دوده فام): 3150 ریال/ تقسیم سود: 75 درصد/ (از 15 آبان 1402 واریز به سجام)
52- فجر (فولاد کاشان): 4500 ریال/ تقسیم سود: 90 درصد/ (از مهر 1402 واریز به سجام)
53- کپرور (زغال سنگ پروده طبس): 1100 ریال/ تقسیم سود: 65 درصد/ (از 15 مهر 1402 واریز به سجام)
54- کطبس (زغال سنگ نگین طبس): 1350 ریال/ تقسیم سود: 60 درصد/ (از 21 آبان 1402 واریز به سجام)
55- غمهرا (مهرام): 300 ریال/ تقسیم سود: 30 درصد/ (از 26 مهر 1402 واریز به سجام)
56- حفاری (حفاری): 70 ریال/ تقسیم سود: 11 درصد/ (از 17 مهر 1402 واریز به سجام)
57- فتوسا (سرب و روی ایرانیان): 700 ریال/ تقسیم سود: 47 درصد/ (از مهر 1402 واریز به سجام)
58- البرز (بیمه البرز): 140 ریال/ تقسیم سود: 45 درصد/ (از 28 تیر 1402 واریز به سجام)
59- کیمیا (کیمیای زنجان گستران): 600 ریال/تقسیم سود: 47 درصد/ (از مهر 1402 واریز به سجام)
60- وبانک (گروه توسعه ملی): 2200 ریال/ تقسیم سود: 104 درصد/ (از 27 شهریور 1402 واریز به سجام یا از 15 آبان در بانک ملی)
61- سامان (بانک سامان): 104 ریال/ تقسیم سود: 10 درصد/ (از 10 مرداد 1402 واریز به سجام)
62- پارس (پتروشیمی پارس): 260 ریال/ تقسیم سود: 85 درصد/ (از 27 تیر 1402 واریز به سجام)
63- کالا (بورس کالا): 100 ریال/ تقسیم سود: 10 درصد/ (از 26 تیر 1402 واریز به سجام)
64- شکبیر (پتروشیمی امیرکبیر): 10400 ریال/ تقسیم سود: 90 درصد/ (از 15 شهریور 1402 واریز به سجام یا آبان در بانک رفاه)
65- شبهرن (نفت بهران): 3050 ریال/ تقسیم سود: 90 درصد/ (از 22 مرداد 1402 واریز به سجام یا از 10 آبان در بانک صادرات)
66- شاروم (پتروشیمی ارومیه): 500 ریال/ تقسیم سود: 28 درصد/ (از 16 آبان 1402 واریز به سجام)
67- زاگرس (پتروشیمی زاگرس): 11000 ریال/ تقسیم سود: 95 درصد/ (از 22 مرداد 1402 واریز به سجام یا از 28 شهریور در بانک تجارت)
68- شبریز (پالایش نفت تبریز): 2270 ریال/ تقسیم سود: 60 درصد/ (از مهر 1402 واریز به سجام یا 30 آذر در بانک تجارت)
69- شراز (پالایش نفت شیراز): 2940 ریال/ تقسیم سود: 60 درصد/ (از 19 شهریور 1402 واریز به سجام یا 25 آبان در بانک تجارت)
70- شاوان (پالایش نفت لاوان): 3646 ریال/ تقسیم سود: 65 درصد/ (از 5 شهریور 1402 واریز به سجام یا 15 مهر در بانک رفاه)
71- شبندر (پالایش نفت بندرعباس): 2000 ریال/ تقسیم سود: 65 درصد/ (از 22 مرداد 1402 واریز به سجام یا آبان در بانک رفاه)
72- فخوز (فولاد خوزستان): 250 ریال/ تقسیم سود: درصد/ (از 24 مرداد 1402 واریز به سجام)
73- فولاد (فولاد مبارکه): 500 ریال/ تقسیم سود: 59 درصد/ (از 20 شهریور 1402 واریز به سجام)
74- شپنا (پالایش نفت اصفهان): 900 ریال/ تقسیم سود: 56 درصد/ (از 10 بهمن 1402 واریز به سجام یا 16 آبان در بانک تجارت)

آخرین اخبار بورس و اقتصاد