تحلیل تکنیکال فمراد 27 شهریور 1402 + فیلم

تحلیل تکنیکال فمراد 27 شهریور 1402 + فیلم

در این مطلب قصد داریم تا نماد فمراد را به لحاظ تکنیکالی توسط سپیده منصوری از تکنیکالیست های بازار سرمایه مورد بررسی قرار دهیم.

به گزارش نبض بورس، در این مطلب قصد داریم تا نماد فمراد را به لحاظ تکنیکالی توسط سپیده منصوری از تکنیکالیست های بازار سرمایه مورد بررسی قرار دهیم.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد