"آریا" سهامداران را فراخواند

"آریا" سهامداران را فراخواند

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پلیمر آریا ساسول منتهی به سال مالی 1401 برگزار شد.

به گزارش بورس نیوز، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پلیمر آریا ساسول منتهی به سال مالی 1401 در حال برگزاری است.

بر اساس این گزارش، مجمع عمومی "آریا" با حضور 94 درصد در حال برگزاری است.

ادامه دارد...

آخرین اخبار بورس و اقتصاد