نقشه بورس (11خرداد) / رشد هزار واحدی شاخص کل

نقشه بورس (11خرداد) / رشد هزار واحدی شاخص کل

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تا ساعت 9 و 30دقیقه، 0.1 درصد رشد داشت و شاخص کل هم‌وزن با کاهش 0.1درصدی مواجه شد.

نقشه بورس (26 اسفند)/ سبزپوشی بازار با رشد 13هزار واحدی شاخص کل

نقشه بورس (26 اسفند)/ سبزپوشی بازار با رشد 13هزار واحدی شاخص کل

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تا ساعت 9 و 30دقیقه، یک درصد رشد داشت و شاخص کل هم‌وزن با افزایش 0.2درصدی مواجه شد.


نقشه بورس (16فروردین)/ افت 6هزار واحدی شاخص کل

نقشه بورس (10فروردین)/ افت حدود 3هزار واحدی شاخص کل

نقشه بورس (8خرداد) / رشد 17هزار واحدی شاخص کل

نقشه بورس امروز بر اساس ارزش معاملات / رشد هزار واحدی شاخص کل

نقشه بورس (24فروردین) / رشد 12هزار واحدی شاخص کل

نقشه بورس (14فروردین)/ افت پنج هزار واحدی شاخص کل

نقشه بورس (9خرداد) / رشد حدود 24هزار واحدی شاخص کل

نقشه بورس (29اردیبهشت) / افت سه هزار واحدی شاخص کل

نقشه بورس (13اردیبهشت) / افت 6هزار واحدی شاخص کل

نقشه بورس امروز (6اردیبهشت) / افت 2هزار واحدی شاخص کل در ابتدای کا...

نقشه بورس (28فروردین) / افت پنج هزار واحدی شاخص کل در اولین روز هف...

نقشه بورس (22فروردین)/ افت 6هزار واحدی شاخص کل

نقشه بورس (8فروردین)/ سبزپوشی کم‌جان شاخص کل

نقشه بورس امروز (28اردیبهشت) / افت هزار واحدی شاخص کل

نقشه بورس (8اردیبهشت) / رشد هشت هزار واحدی شاخص کل

نقشه بورس (27اردیبهشت) / افت حدود چهار هزار واحدی شاخص کل

نقشه بورس (12اردیبهشت) / افت 7هزار واحدی شاخص کل در 30دقیقه ابتدای...

نقشه بورس (7اردیبهشت) / شاخص کل پنج هزار واحد رشد کرد

نقشه بورس (31فروردین) / رشد کمتر از هزار واحدی شاخص کل

نقشه بورس (30فروردین) / افت پنج هزار واحدی شاخص کل

نقشه بورس (25خرداد) / رشد چهار هزار واحدی شاخص کل

نقشه بورس (22خرداد) / شاخص کل با 200واحد رشد شروع به کار کرد

نقشه بورس امروز (2خرداد) / شاخص کل بیش از 10هزار واحد افت کرد

نقشه بورس امروز بر اساس ارزش معاملات/ افت 12هزار واحدی شاخص کل

نقشه بورس (26اردیبهشت) / رشد دو هزار واحدی شاخص کل

نقشه بورس (1تیر) / رشد حدود 12هزار واحدی شاخص کل

نقشه بورس (26خرداد) / افت هزار واحدی شاخص کل

نقشه بورس (20اردیبهشت) / افت هزار واحدی شاخص کل

نقشه بورس (2تیر) / رشد 6هزار واحدی شاخص کل

نقشه بورس (25 اسفند)/ افت هزار واحدی شاخص کل

نقشه بورس (25 اسفند)/ افت هزار واحدی شاخص کل

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تا ساعت 9 و 30دقیقه، 0.1درصد افت داشت و شاخص کل هم‌وزن با کاهش 0.04درصدی مواجه شد.

نقشه بورس (24اسفند)/ تزلزل در رشد 8هزار واحدی شاخص

نقشه بورس (24اسفند)/ تزلزل در رشد 8هزار واحدی شاخص

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در نخستین ساعت بازار 0.7درصد رشد داشت، شاخص هم‌وزن نیز 0.2درصد صعود کرد.

نقشه بورس امروز (23 اسفند)/ بازار اولین روز هفته را سبز آغاز کرد

نقشه بورس امروز (23 اسفند)/ بازار اولین روز هفته را سبز آغاز کرد

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تا ساعت 9 و 30دقیقه، 0.1درصد رشد داشت و شاخص کل هم‌وزن با افزایش 0.05درصدی مواجه شد.

نقشه بورس(20 اسفند) در دقایق ابتدایی/ افت 6هزار واحدی شاخص کل

نقشه بورس(20 اسفند) در دقایق ابتدایی/ افت 6هزار واحدی شاخص کل

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تا ساعت 9 و 30دقیقه، 0.5درصد افت داشت و شاخص کل هم‌وزن با کاهش 0.1درصدی مواجه شد.

نقشه بورس امروز بر اساس ارزش معاملات/ بازگشت شاخص کل به کانال یک میلیون و200

نقشه بورس امروز بر اساس ارزش معاملات/ بازگشت شاخص کل به کانال یک م...

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تا ساعت 9 و 30دقیقه، 1.2درصد رشد داشت و شاخص کل هم‌وزن با افزایش 0.2درصدی مواجه شد.

نقشه بورس امروز بر اساس ارزش معاملات/ سبزپوشی پالایشی‌ها در دقایق ابتدایی بازار

نقشه بورس امروز بر اساس ارزش معاملات/ سبزپوشی پالایشی‌ها در دقایق ...

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تا ساعت 9 و 30دقیقه، 0.5درصد رشد داشت و شاخص کل هم‌وزن با افزایش 0.1درصدی مواجه شد.

نقشه بورس امروز بر اساس ارزش معاملات/ رنج‌کشی در بزرگان آغاز شد

نقشه بورس امروز بر اساس ارزش معاملات/ رنج‌کشی در بزرگان آغاز شد

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تا ساعت 9 و 30دقیقه، 0.1درصد رشد داشت و شاخص کل هم‌وزن با افزایش 0.03درصدی مواجه شد.

نقشه بورس امروز بر اساس ارزش معاملات/ بازار کم رمق آغاز کرد

نقشه بورس امروز بر اساس ارزش معاملات/ بازار کم رمق آغاز کرد

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تا ساعت 9 و 30دقیقه، 0.4درصد افت داشت و شاخص کل هم‌وزن با افزایش 0.04درصدی مواجه شد.

نقشه بورس امروز بر اساس ارزش معاملات/ همان آش و همان کاسه

نقشه بورس امروز بر اساس ارزش معاملات/ همان آش و همان کاسه

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تا ساعت 9 و 30دقیقه، 0.3درصد افت داشت و شاخص کل هم‌وزن با تغییر محسوسی مواجه نشد.

نقشه بورس امروز بر اساس ارزش معاملات/ ورق برگشت؟

نقشه بورس امروز بر اساس ارزش معاملات/ ورق برگشت؟

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تا ساعت 9 و 30دقیقه، 0.6درصد رشد داشت و همچنین شاخص هم‌وزن 0.1درصد صعود کرد.

نقشه بورس امروز بر اساس ارزش معاملات/ خرید بزرگان آغاز شد؟

نقشه بورس امروز بر اساس ارزش معاملات/ خرید بزرگان آغاز شد؟

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تا ساعت 9 و 30دقیقه، 0.1درصد افت داشت و همچنین شاخص هم‌وزن 0.1درصد نزول کرد.

نقشه بورس امروز بر اساس ارزش معاملات/ عرضه باقی‌مانده اپال بازار را به‌هم ریخت!

نقشه بورس امروز بر اساس ارزش معاملات/ عرضه باقی‌مانده اپال بازار ر...

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تا ساعت 9 و 30دقیقه، 0.3درصد افت داشت و همچنین شاخص هم‌وزن 0.06درصد نزول کرد.

نقشه بورس امروز بر اساس ارزش معاملات/ سقوط شاخص کل به محدود 1میلیون و 100هزار واحد

نقشه بورس امروز بر اساس ارزش معاملات/ سقوط شاخص کل به محدود 1میلیو...

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تا ساعت 9 و 30دقیقه، 0.5درصد افت داشت و همچنین شاخص هم‌وزن 0.05درصد نزول کرد.

نقشه بورس امروز بر اساس ارزش معاملات/ سبزپوشی کم‌رمق شاخص کل و هم‌وزن

نقشه بورس امروز بر اساس ارزش معاملات/ سبزپوشی کم‌رمق شاخص کل و هم‌...

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تا ساعت 9 و 30دقیقه، 0.1درصد رشد داشت و شاخص هم‌وزن 0.02درصد صعود کرد.

نقشه بورس امروز بر اساس ارزش معاملات/ ارزش معاملات به هزار میلیارد هم نرسید!

نقشه بورس امروز بر اساس ارزش معاملات/ ارزش معاملات به هزار میلیارد...

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تا ساعت 9 و 30دقیقه، 0.3درصد افت داشت و شاخص هم‌وزن 0.4درصد نزول کرد.

نقشه بورس امروز بر اساس ارزش معاملات/ بازار کم جان‌تر از دیروز آغاز کرد

نقشه بورس امروز بر اساس ارزش معاملات/ بازار کم جان‌تر از دیروز آغا...

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تا ساعت 9 و 30دقیقه، 0.3درصد افت داشت و شاخص هم‌وزن 0.1درصد نزول کرد.

نقشه بورس امروز بر اساس ارزش معاملات/ سرخی بازار و ارزش معاملات همچنان پایین

نقشه بورس امروز بر اساس ارزش معاملات/ سرخی بازار و ارزش معاملات هم...

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تا ساعت 9 و 30دقیقه، 0.4درصد افت داشت و شاخص هم‌وزن 0.1درصد نزول کرد.

نقشه بورس امروز بر اساس ارزش معاملات/ ساز مخالف شاخص کل و هم وزن

نقشه بورس امروز بر اساس ارزش معاملات/ ساز مخالف شاخص کل و هم وزن

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تا ساعت 9 و 30دقیقه، 0.5درصد افت داشت و شاخص هم‌وزن 0.1درصد صعود کرد.

نقشه بورس امروز بر اساس ارزش معاملات/ افت شاخص کل و هم وزن در دقایق ابتدایی

نقشه بورس امروز بر اساس ارزش معاملات/ افت شاخص کل و هم وزن در دقای...

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تا ساعت 9 و 30دقیقه، 0.4د‌رصد افت داشت همچنین شاخص هم‌وزن 0.02درصد نزول کرد.

آیا بیت‌کوین می‌تواند پول ملی شود؟ "غالبر" صورت سودوزیان شرکت آرپی نصر خمین را منتشر کرد رمز‌ارز، کپسول قرمز یا کپسول آبی فروش طلا برای تامین اجاره خانه! چرا بورس این روزها سبز است؟ درآمد بورس از اجاره تالار حافظ چقدر است؟ تحلیل بیت کوین برای روزهای آینده/ مردم گول رشد امروز را نخورند افزایش قیمت شیرخام هنوز ابلاغ نشده است سهام عدالت امروز 2 تیر چقدر شد؟ / سبد سهام عدالت به محدوده یازده میلیون تومان رسید ظهور سه سرباز سفید | بورس صعودی می ماند؟ تحقیق و تفحص از وزارت نفت در مجلس کلید خورد دورهمی سهامداران "خفولا" در نیمه تیرماه 60 ثانیه 2 تیر 1400 پیش‌بینی قیمت طلا فردا سوم تیر / معاملات در بازار طلا به چه صورت است؟ سقوط بیت‌کوین به زیر 30هزار دلار افزایش قیمت شیر منتفی شد دلار به دو شرط تک نرخی می‌شود مصرف آب تهرانی‌ها بیشتر از میانگین کشوری/ وضعیت جیره‌بندی آب در کشور افزایش قیمت بلیت هواپیما قانونی است؟ پکیج حرام گرگ های همیشه در صحنه بازار سرمایه تامین مالی بنگاه‌های کوچک را میسر می‌کند/ هدایت نقدینگی خرد به سمت بنگاه های کوچک تولید... پیام تبریک مدیر عامل بانک رفاه کارگران به ريیس جمهوری منتخب ضرورت تنظیم سیاست‌های پولی در راستای تقویت تولید پیش‌بینی بورس هفته دوم تیر / آیا نرخ بهره بین بانکی روند بازار را تغییر می‌دهد؟ دلیل سبز شدن شاخص بورس از نظر ريیس سازمان بورس + فیلم خاموشی مراکز مجاز رمزارز تا پایان شهریور 1400 "فولاد" از سهامداران دعوت کرد قیمت فروش مسکن در اهواز / اجاره‌نشینی در اهواز چقدر هزینه دارد؟ انعقاد تفاهم‌نامه تامین مالی تولید، با استفاده از سرمایه‌های خرد مردمی کارت اعتباری سهام عدالت به کدام سهامداران تعلق نمی‌گیرد؟ کارخانه قند ورامین به چرخه تولید بازگشت افزایش تسهیلات بلاعوض مسکن محرومان حجم معاملات نقدی دلار و یورو در بهار 1400 شرایط پیش فروش یکساله محصولات ایران خودرو + جدول تصاویری از «هیوندا النترا» جدید با ظاهر اسپرت دنده معکوس بیت کوین در معاملات امروز بیشترین ارزش معاملات سهام (2تیر) / مجموع ارزش معاملات پس از چهار ماه به بیش از 6هزار میلیارد رسید قیمت طلا به مسیر صعودی بازگشت بهار قرمز بازارها / سرمایه‌گذاران کدام بازارها سود کردند؟ قیمت لحظه‌ای دلار و یورو در بازار + قیمت انواع سکه | نوسان دلار در محدوده حساس/ پیش بینی روند بازار ... میزان مشارکت در عرضه اولیه لطیف چقدر بود؟ / به هر کد معاملاتی چند سهم رسید؟ عملکرد سفارس در خرداد ماه1400/ ارزش بازاری سفارس دو هزار و 390میلیارد کاهش یافت افزایش هزینه خانوار؛ رشد 50درصدی برخی کالاها آخرین صورتحساب پالایشی یکم 2 تیر 1400 چقدر شد؟ قیمت طلا و سکه در بازار امروز پایان عرضه اولیه «لطیف» / به هر نفر چند سهم رسید؟ رشد ارزش سهام عدالت در آخرین روز معاملاتی هفته | ارزش سبد سهام عدالت 532 هزار تومانی در 2 تیر 1400 پایان بورس امروز 2 تیر 1400 / شاخص کل کانال یک میلیون و 200 هزار واحدی را رد کرد میزان مشارکت در عرضه اولیه لطیف چقدر بود؟ | به هر کد معاملاتی چند سهم رسید؟ پایان عصر دستور برای تعیین قیمت

در حال بارگیری...