نرخ ارز در صرافی ملی امروز 99/12/7

نرخ ارز در صرافی ملی امروز 99/12/7

امروز پنج شنبه 7 اسفند نرخ ارز در صرافی‌ ملی اعلام شد و بر این اساس قیمت دلار و یورو نسبت به دیروز تغییر نکرد و بهای دلار در رقم 24 هزار و 812 تومان ثابت ماند.

قیمت دلار به 25220 تومان رسید / دومین نرخ ارز در صرافی ملی 99/12/6

قیمت دلار به 25220 تومان رسید / دومین نرخ ارز در صرافی ملی 99/12/6

امروز چهارشنبه 6 اسفند نرخ ارز در صرافی‌ ملی برای دومین بار اعلام شد و بر این اساس قیمت دلار و یورو نسبت به ساعتی قبل افزایش یافت و بهای دلار پس از رشد 422 تومانی وارد کانال 25 هزار تومانی شد و به رقم...

یورو گران و دلار ارزان شد / سومین نرخ ارز در صرافی ملی 99/12/6

یورو گران و دلار ارزان شد / سومین نرخ ارز در صرافی ملی 99/12/6

امروز چهارشنبه 6 اسفند نرخ ارز در صرافی‌ ملی برای سومین بار اعلام شد و بر این اساس قیمت دلار و یورو نسبت به ساعتی قبل تغییر کرد و بهای دلار پس از افت 204 تومانی به رقم 25 هزار و 16 تومان رسید.


قیمت دلار و یورو اعلام شد / نرخ ارز در صرافی ملی 99/12/6

قیمت دلار به 24521 تومان رسید / پنجمین نرخ ارز در صرافی ملی 99/12/5

قیمت دلار به 24521 تومان رسید / پنجمین نرخ ارز در صرافی ملی 99/12/5

امروز سه‌شنبه 5 اسفند نرخ ارز در صرافی‌ ملی برای پنجمین بار اعلام شد و بر این اساس قیمت دلار و یورو نسبت به ساعتی قبل تغییر کرد و بهای دلار پس از افت 36 تومانی به رقم 24 هزار و 521 تومان رسید.

آخرین نرخ ارز در صرافی ملی 99/12/5

آخرین نرخ ارز در صرافی ملی 99/12/5

امروز سه‌شنبه 5 اسفند نرخ ارز در صرافی‌ ملی برای ششمین بار اعلام شد و بر این اساس قیمت دلار و یورو نسبت به ساعتی قبل افزایش یافت و بهای دلار پس از رشد 125 تومانی به رقم 24 هزار و 646 تومان رسید.


افزایش 50 تومانی قیمت دلار / چهارمین نرخ ارز در صرافی ملی 99/12/5

قیمت دلار به 24507 تومان رسید / سومین نرخ ارز در صرافی ملی 99/12/5

دلار ارزان و یورو گران شد / دومین نرخ ارز در صرافی ملی 99/12/5

قیمت دلار و یورو اعلام شد / نرخ ارز در صرافی ملی 99/12/5

معاملات کالایی در ابهام آینده نرخ ارز

معاملات کالایی در ابهام آینده نرخ ارز

تکانه‌های مهم قیمت‌های جهانی و سیگنال‌های ارزی، دو داده بسیار مهم برای بازارهای کالایی است که بیش از همه چیز فاز روانی بازارها را تحریک کرده و تاکنون به رشد محسوس...

قیمت دلار و یورو اعلام شد / نرخ ارز در صرافی ملی 99/12/4

قیمت دلار و یورو اعلام شد / نرخ ارز در صرافی ملی 99/12/4

امروز دوشنبه چهارم اسفند نرخ ارز در صرافی‌ ملی اعلام شد و بر این اساس قیمت دلار و یورو نسبت به دیروز کاهش یافت و بهای دلار به رقم 24 هزار و 253 تومان رسید.

دومین نرخ ارز در صرافی ملی 99/12/4

دومین نرخ ارز در صرافی ملی 99/12/4

امروز دوشنبه 4 اسفند دومین نرخ ارز در صرافی‌ ملی اعلام شد و بر این اساس قیمت دلار و یورو نسبت به دقایقی قبل افزایش یافت و قیمت دلار به رقم 24 هزار و 294 تومان رسید.


آخرین نرخ ارز در صرافی ملی 99/12/3

کاهش قیمت دلار و یورو / چهارمین نرخ ارز در صرافی ملی 99/12/3

کاهش قیمت دلار و یورو / چهارمین نرخ ارز در صرافی ملی 99/12/3

امروز یکشنبه نرخ ارز در صرافی‌ ملی برای چهارمین بار اعلام شد و بر این اساس قیمت دلار و یورو نسبت به دقایقی قبل اندکی کاهش یافت و قیمت دلار به رقم 24 هزار و 418 تومان رسید.

قیمت دلار به 24245 تومان رسید / پنجمین نرخ ارز در صرافی ملی 99/12/3

قیمت دلار به 24245 تومان رسید / پنجمین نرخ ارز در صرافی ملی 99/12/3

امروز یکشنبه نرخ ارز در صرافی‌ ملی برای پنجمین بار اعلام شد و بر این اساس قیمت دلار و یورو نسبت به دقایقی قبل کاهش یافت و قیمت دلار به رقم 24 هزار و 245 تومان رسید.


قیمت دلار و یورو کاهش یافت / سومین نرخ ارز در صرافی ملی 99/12/3

قیمت دلار به 24720 تومان رسید / دومین نرخ ارز در صرافی ملی 99/12/3

قیمت دلار و یورو اعلام شد / نرخ ارز در صرافی ملی 99/12/3

نرخ ارز صرافی ملی امروز جمعه اول اسفند

نرخ ارز صرافی ملی امروز جمعه اول اسفند

نرخ ارز در صرافی‌ ملی امروز جمعه نیز اعلام شد که نسبت به دیروز تغییری نداشت و قیمت دلار در رقم 25 هزار و 170 تومان ثابت ماند.

قیمت دلار و یورو اعلام شد / نرخ ارز صرافی ملی 99/11/30

قیمت دلار و یورو اعلام شد / نرخ ارز صرافی ملی 99/11/30

نرخ ارز در صرافی‌ ملی امروز پنجشنبه 30 بهمن ماه اعلام شد که بر این اساس قیمت دلار نسبت به دیروز تغییری نکرد و در همان رقم 25 هزار و 170 تومان ثابت ماند.

قیمت دلار و یورو اعلام شد / نرخ ارز در صرافی ملی 99/11/29

قیمت دلار و یورو اعلام شد / نرخ ارز در صرافی ملی 99/11/29

نرخ ارز در صرافی‌ ملی امروز چهارشنبه 29 بهمن اعلام شد که بر این اساس قیمت دلار و یورو نسبت به دیروز افزایش یافت بهای دلار پس از رشد 190 تومانی و ورود به کانال 25 هزار تومانی به رقم 25 هزار و 170 تومان...

قیمت دلار و یورو اعلام شد / نرخ ارز در صرافی ملی 99/11/28

قیمت دلار و یورو اعلام شد / نرخ ارز در صرافی ملی 99/11/28

نرخ ارز در صرافی‌ ملی امروز سه‌شنبه 28 بهمن اعلام شد که بر این اساس قیمت دلار نسبت به دیروز تغییر نکرد و بهای دلار در رقم 24 هزار و 980 تومان ثابت ماند اما یورو 50 تومان گران شد.

قیمت دلار و یورو اعلام شد / نرخ ارز در صرافی ملی 99/11/27

قیمت دلار و یورو اعلام شد / نرخ ارز در صرافی ملی 99/11/27

نرخ ارز در صرافی‌ ملی امروز دوشنبه 27 بهمن اعلام شد که بر این اساس قیمت دلار نسبت به دیروز تغییر نکرد و بهای دلار در رقم 24 هزار و 980 تومان ثابت ماند اما یورو 30 تومان گران شد.

تورم و نرخ ارز، عوامل محرک بازار سرمایه/ بورس روند صعودی خواهد داشت؟

تورم و نرخ ارز، عوامل محرک بازار سرمایه/ بورس روند صعودی خواهد داشت؟

مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران گفت: عوامل محرک بازار سرمایه، نرخ ارز و تورم هستند.

قیمت دلار و یورو اعلام شد / نرخ ارز در صرافی ملی 99/1/26

قیمت دلار و یورو اعلام شد / نرخ ارز در صرافی ملی 99/1/26

نرخ ارز در صرافی‌ ملی امروز شنبه 26 بهمن اعلام شد که بر این اساس قیمت دلار و یورو نسبت به دیروز تغییر نکرد و بهای دلار در رقم 24 هزار و 980 تومان ثابت ماند.

دلار گران شد / نرخ ارز صرافی ملی 99/11/25

دلار گران شد / نرخ ارز صرافی ملی 99/11/25

نرخ ارز در صرافی‌ ملی امروز شنبه نیز اعلام شد که نسبت به دیروز 250 تومان گران‌تر شد و به بهای 24 هزار و 980 تومان ثابت ماند.

نرخ ارز صرافی ملی امروز جمعه 24 بهمن

نرخ ارز صرافی ملی امروز جمعه 24 بهمن

نرخ ارز در صرافی‌ ملی امروز جمعه نیز اعلام شد که نسبت به دیروز تغییری نداشت و قیمت دلار در رقم 24 هزار و 700 تومان ثابت ماند.

دلار گران شد / دومین نرخ ارز صرافی ملی 99/11/23

دلار گران شد / دومین نرخ ارز صرافی ملی 99/11/23

نرخ ارز در صرافی‌ ملی امروز پنجشنبه 23 بهمن برای بار دوم اعلام شد که بر این اساس قیمت دلار نسبت به نرخ قبلی 100 تومان بیشتر شد و به 24700 تومان رسید.

قیمت دلار و یورو اعلام شد / نرخ ارز در صرافی ملی 99/11/23

قیمت دلار و یورو اعلام شد / نرخ ارز در صرافی ملی 99/11/23

نرخ ارز در صرافی‌ ملی امروز پنجشنبه 23 بهمن اعلام شد که بر این اساس قیمت دلار به 24600 تومان رسید.

اولین نرخ ارز برای بازار امروز 21بهمن

اولین نرخ ارز برای بازار امروز 21بهمن

اولین نرخ ارز برای بازار امروز 21بهمن ماه در تابلوی صرافی‌ها نمایان شد.

قیمت دلار به 24000 تومان رسید / دومین نرخ ارز در صرافی ملی 99/11/21

قیمت دلار به 24000 تومان رسید / دومین نرخ ارز در صرافی ملی 99/11/21

نرخ ارز در صرافی‌ ملی امروز سه شنبه 21 بهمن برای دومین بار اعلام شد که بر این اساس قیمت دلار و یورو نسبت به ساعتی قبل 100 تومان افزایش یافت و بهای دلار به رقم 24 هزار تومان رسید.


قیمت دلار و یورو اعلام شد / نرخ ارز در صرافی ملی 99/11/21

قیمت دلار و یورو اعلام شد / نرخ ارز در صرافی ملی 99/11/20

قیمت دلار و یورو اعلام شد / نرخ ارز در صرافی ملی 99/11/20

نرخ ارز در صرافی‌ ملی امروز دوشنبه 20 بهمن اعلام شد که بر این اساس قیمت یورو نسبت به دیروز 100 تومان افزایش یافت اما بهای دلار تغییر نکرد و در رقم 23 هزار و 700 تومان ثابت ماند.

افت قیمت دلار و یورو / دومین نرخ ارز در صرافی ملی 99/11/19

افت قیمت دلار و یورو / دومین نرخ ارز در صرافی ملی 99/11/19

نرخ ارز در صرافی‌ ملی امروز یکشنبه 19 بهمن برای دومین بار اعلام شد که بر این اساس قیمت دلار و یورو نسبت به ساعتی قبل کاهش یافت و بهای دلار پس از افت 50 تومانی به رقم 23 هزار و 700 تومان رسید.

قیمت دلار و یورو اعلام شد / نرخ ارز در صرافی ملی 99/11/19

قیمت دلار و یورو اعلام شد / نرخ ارز در صرافی ملی 99/11/19

نرخ ارز در صرافی‌ ملی امروز یکشنبه 19 بهمن اعلام شد که بر این اساس قیمت دلار و یورو نسبت به دیروز تغییر نکرد و بهای دلار در رقم 23 هزار و 750 تومان ثابت ماند.

قیمت دلار و یورو اعلام شد / نرخ ارز صرافی ملی 99/11/18

قیمت دلار و یورو اعلام شد / نرخ ارز صرافی ملی 99/11/18

نرخ ارز در صرافی‌ ملی امروز شنبه 18 بهمن نیز اعلام شد که نسبت به دیروز تغییری نداشت و قیمت دلار در رقم 23 هزار و 750 تومان ثابت ماند.

دومین هفته افزایشی نرخ ارز / روند قیمت دلار و یورو در هفته‌ای که گذشت

دومین هفته افزایشی نرخ ارز / روند قیمت دلار و یورو در هفته‌ای که گذشت

قیمت ارز صرافی ملی در هفته سوم بهمن برای دومین هفته با افزایش روبرو شد که قیمت دلار پس از رشد 540 تومانی به رقم 23 هزار و 750 تومان رسید.

نرخ ارز صرافی ملی امروز جمعه 17 بهمن

نرخ ارز صرافی ملی امروز جمعه 17 بهمن

نرخ ارز در صرافی‌ ملی امروز جمعه نیز اعلام شد که نسبت به دیروز تغییری نداشت و قیمت دلار در رقم 23 هزار و 750 تومان ثابت ماند.

قیمت دلار و یورو اعلام شد / نرخ ارز صرافی ملی 99/11/16

قیمت دلار و یورو اعلام شد / نرخ ارز صرافی ملی 99/11/16

نرخ ارز در صرافی‌ ملی امروز پنجشنبه 16 بهمن ماه اعلام شد که بر این اساس قیمت دلار نسبت به دیروز 20 تومان کاهش یافت و بهای دلار به رقم 23 هزار و 550 تومان رسید.

افت 50 تومانی قیمت دلار و یورو / دومین نرخ ارز در صرافی ملی 99/11/15

افت 50 تومانی قیمت دلار و یورو / دومین نرخ ارز در صرافی ملی 99/11/15

نرخ ارز در صرافی‌ ملی امروز چهارشنبه 15 بهمن برای دومین بار اعلام شد که بر این اساس قیمت دلار و یورو نسبت به ساعتی قبل 50 تومان کاهش یافت و بهای دلار به رقم 23 هزار و 770 تومان رسید.

قیمت دلار و یورو اعلام شد / نرخ ارز در صرافی ملی 99/11/15

قیمت دلار و یورو اعلام شد / نرخ ارز در صرافی ملی 99/11/15

نرخ ارز در صرافی‌ ملی امروز چهارشنبه 15 بهمن اعلام شد که بر این اساس قیمت دلار و یورو نسبت به دیروز کاهش یافت و بهای دلار پس از افت 50 تومانی به رقم 23 هزار و 820 تومان رسید.

قیمت دلار و یورو اعلام شد / نرخ ارز صرافی ملی 99/11/14

قیمت دلار و یورو اعلام شد / نرخ ارز صرافی ملی 99/11/14

نرخ ارز در صرافی‌ ملی امروز دوشنبه 14 بهمن اعلام شد که بر این اساس قیمت دلار نسبت به دیروز تغییری نکرد و روی رقم 23 هزار و 870 تومان ثابت ماند.

قیمت دلار و یورو اعلام شد / نرخ ارز در صرافی ملی 99/11/13

قیمت دلار و یورو اعلام شد / نرخ ارز در صرافی ملی 99/11/13

نرخ ارز در صرافی‌ ملی امروز یکشنبه 12 بهمن اعلام شد که بر این اساس قیمت دلار و یورو نسبت به دیروز کاهش یافت و بهای دلار پس از افت 50 تومانی به رقم 23 هزار و 870 تومان رسید.

قیمت دلار و یورو اعلام شد / نرخ ارز در صرافی ملی 99/11/12

قیمت دلار و یورو اعلام شد / نرخ ارز در صرافی ملی 99/11/12

نرخ ارز در صرافی‌ ملی امروز یکشنبه 12 بهمن اعلام شد که بر این اساس قیمت دلار و یورو نسبت به دیروز افزایش یافت و بهای دلار پس از رشد 200 تومانی به رقم 23 هزار و 920 تومان رسید.

دلار گران شد / نرخ ارز صرافی ملی 99/11/11

دلار گران شد / نرخ ارز صرافی ملی 99/11/11

نرخ ارز در صرافی‌ ملی امروز شنبه برای بار دوم اعلام شد که بر این اساس قیمت دلار نسبت به نرخ قبل 100 تومان گران‌تر شد و به رقم 23 هزار و 580 تومان رسید.

روند صعودی دلار / سومین نرخ ارز صرافی ملی امروز 99/11/11

روند صعودی دلار / سومین نرخ ارز صرافی ملی امروز 99/11/11

نرخ ارز در صرافی‌ ملی امروز شنبه برای بار سوم اعلام شد که بر این اساس قیمت دلار نسبت به نرخ قبل تومان 140 تومان گران‌تر شد و به رقم 23 هزار و 720 تومان رسید.


قیمت دلار و یورو اعلام شد / نرخ ارز صرافی ملی 99/11/11

نرخ ارز صرافی ملی امروز جمعه 10 بهمن

نرخ ارز صرافی ملی امروز جمعه 10 بهمن

نرخ ارز در صرافی‌ ملی امروز جمعه نیز اعلام شد که نسبت به دیروز تغییری نداشت و قیمت دلار در رقم 23 هزار و 210 تومان ثابت ماند.


اولین نرخ ارز صرافی ملی بعد از انتخابات آمریکا / نرخ ارز صرافی ملی 15/8/99

ریسکی بزرگتر از کاهش نرخ ارز در کمین بورس بازدهی منفی بورس در هفته عرضه اولیه اپال / ارزش معاملات نصف شد جدیدترین تغییرات سهمیه بنزین وانت بار‌ها چه خبر از سهام عدالت / سهام عدالت من چقدر می‌ارزد؟ نرخ ارز در صرافی ملی امروز 99/12/7 آزادراه غدیر افتتاح شد خبر مهم برای متقاضیان وام ودیعه مسکن چرا پراید ارزان شد؟ / آخرین قیمت پراید تا پیش از امروز 7 اسفند شرط آزادسازی دارایی‌های ایران در کره جنوبی تغییرات سهمیه‌بندی بنزین خوب یا بد؟ اونس طلا به پایین مرز 1800دلار برگشت همه چیز درباره آزادراه غدیر کاهش بیش از 33 هزارتومانی سهام عدالت جدیدترین مالیات‌ها برای سال 1400 احتمال کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن آخرین اخبار مجامع امروز 1399/12/06 آخرین خبرها از تغییر سهمیه بنزین وانت‌بارها / سهمیه بنزین تغییر می‌کند؟ هشدار به مشمولان سهام عدالت سرمایه‌گذار بورس مراقب سیگنال فروشی باشد/ پیروی 10 هزار نفر از سیگنال‌های پسر 12 ساله تداوم نوسان قیمت‌ها در بازار خودرو قیمت گوشت قرمز در بازار چند است؟ عرضه تخم‌مرغ در بورس به کجا رسید؟ / شفافیت برای بورس دردسرساز شد! واحدهای مسکونی کمتر از 3 میلیارد در تهران نزول ارزش سهام عدالت/ سهام عدالت هفته اول اسفند را چگونه پایان داد؟ بررسی قیمت‌ها در بازار طلا و سکه / قیمت دلار و یورو امروز 99/12/6 سهمیه بنزین وانت‌بارها تغییر کرد حباب سکه 600 هزار تومان شد / طلا دوباره گران می‌شود؟ نرخ دلار نیمایی امروز 6 اسفند ماه قیمت دلار به کانال 24 هزار تومان بازگشت / آخرین نرخ ارز در صرافی ملی 99/12/6 توضیح کارگزاری مفید درباره عرضه ‌اولیه اپال نرخ ارز به تابلوی صرافی‌ها بازمی‌گردد / امکان خرید و فروش آنلاین ارز پیش‌بینی بورس هفته دوم اسفند ماه / به بازار خوشبین باشیم؟ سرمایه گذاری فولادمبارکه در رفع مشکل35 ساله ساخت و تکمیل ورزشگاه نقش جهان پیام تبریک عظیمیان به مناسبت بزرگداشت روز مهندس فولادمبارکه منشا آثار خیر زیادی برای منطقه و کشور بوده است احتمال کاهش قیمت در بازار مسکن جدیدترین قیمت گوشت قرمز در بازار پرداخت یک میلیارد دلار از بدهی کره جنوبی به ایران در مرحله اول / وضعیت ارز خوب خواهد شد تکذیب دستکاری در سامانه معاملات بورس تهران واکنش به حقوق نجومی کارکنان صنعت نفت عرضه اولیه مجازی در بورس تهران انجام شد/ کشف قیمت 12420 ریالی هر سهم اپال برگزاری بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور با مشارکت دارندگان سهام عدالت فروش اشتباهی عرضه اولیه به سهامداران! / خسارت سهامداران پرداخت می‌شود؟ یورو گران و دلار ارزان شد / سومین نرخ ارز در صرافی ملی 99/12/6 ارزش پالایشی یکم امروز 4 اسفند 99 ارزش سهام عدالت امروز 6 اسفند 99 فرصت طلایی برای بهترین تجربه خرید بیمه‌های خودرویی (شخص ثالث و بدنه) در اسفند ماه 1399 افزایش نرخ واترپمپ های "خکار" با انعقاد قرارداد با ساپکو آغاز پرداخت بدهی کره‌جنوبی به ایران این هم از رنگ قرمز شاخص در آخرین روز کاری

در حال بارگیری...