قیمت یورو وارد کانال 29 هزار تومانی شد / پنجمین نرخ ارز صرافی ملی 99/10/24

قیمت یورو وارد کانال 29 هزار تومانی شد / پنجمین نرخ ارز صرافی ملی 99/10/24

نرخ ارز در صرافی‌ ملی امروز چهارشنبه برای پنجمین بار اعلام شد که بر این اساس قیمت دلار و یورو نسبت به دقایقی قبل 50 تومان دیگر کاهش یافت و بهای یورو به رقم 29 هزار و 990 تومان رسید.

علت افزایش قیمت یورو / یورو به چه قیمتی می‌رسد؟

علت افزایش قیمت یورو / یورو به چه قیمتی می‌رسد؟

کامبیز افسری، فعال و کارشناس بازار ارز، درباره علت افزایش قیمت یورو می‌گوید: نرخ جهانی یورو رو به افزایش است. چرا که وضعیت اقتصادی اروپا رو به بهبود رفته، البته برگزیت وشرایط فعلی انگلستان هم روی آن ت...

قیمت یورو وارد کانال 29 هزار تومانی شد / پنجمین نرخ ارز صرافی ملی 99/10/24

قیمت یورو وارد کانال 29 هزار تومانی شد / پنجمین نرخ ارز صرافی ملی 99/10/24

نرخ ارز در صرافی‌ ملی امروز چهارشنبه برای پنجمین بار اعلام شد که بر این اساس قیمت دلار و یورو نسبت به دقایقی قبل 50 تومان دیگر کاهش یافت و بهای یورو به رقم 29 هزار و 990 تومان رسید.


قیمت یورو به 36 هزار تومان رسید / سومین نرخ ارز صرافی ملی 99/7/21

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌های بانکی امروز 99/04/28|دلار 23 هزار و 100 تومان/ قیمت ارز ثابت ماند

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌های بانکی امروز 99/04/28|دلار 23 هزار و 100 تومان/ قیمت ارز ثابت ماند

هم‌اکنون قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها 23 هزار و 100 تومان و قیمت یورو 25هزار و 400 تومان تعیین شده است.


قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌های بانکی امروز 99/04/24| دلار ثابت ماند

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌های بانکی امروز 99/04/30|قیمت ارز کاهشی شد/ بازگشت دلار به کانال 22 هزار تومان

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌های بانکی امروز 99/04/30|قیمت ارز کاهشی شد/ بازگشت دلار به کانال 22 ه...

صرافی‌ها بانکی همزمان با کاهش قیمت ارز در بازار آزاد، قیمت خرید و فروش ارز را کاهش دادند؛ برهمین اساس هم اکنون قیمت دلار در صرافی‌های بانکی برای فروش 22 هزار و 600 تومان است.


قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌های بانکی امروز 99/04/21|بازارساز به‌دنبال بازار دلار

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌های بانکی امروز 99/04/25| دلار به مرز 23 هزار تومان رسید/ افزایش 200 تومانی نرخ ارز

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌های بانکی امروز 99/04/25| دلار به مرز 23 هزار تومان رسید/ افزایش 200 ...

هم‌اکنون قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها 22هزار و 950 تومان و قیمت یورو 25هزار و 250 تومان تعیین شده است.

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌های بانکی امروز 99/04/26|عبور قیمت دلار در صرافی‌های بانکی از 23 هزار تومان

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌های بانکی امروز 99/04/26|عبور قیمت دلار در صرافی‌های بانکی از 23 هزار...

هم‌اکنون قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها 23 هزار و 100 تومان و قیمت یورو 25هزار و 400 تومان تعیین شده است.


نوسان قیمت یورو ادامه دارد / دومین نرخ ارز در صرافی ملی 99/4/21

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌های بانکی امروز 99/04/23|بازارساز به‌دنبال بازار/ دلار 22 هزار و 750 تومان شد

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌های بانکی امروز 99/04/23|بازارساز به‌دنبال بازار/ دلار 22 هزار و 750 ...

هم‌اکنون قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها 22هزار و 750 تومان و قیمت یورو 25هزار و 50 تومان تعیین شده است.

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌های بانکی امروز 99/04/22|بازارساز به‌دنبال بازار/ دلار 22 هزار و 550 تومان شد

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌های بانکی امروز 99/04/22|بازارساز به‌دنبال بازار/ دلار 22 هزار و 550 ...

هم‌اکنون قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها 22هزار و 550 تومان و قیمت یورو 24هزار و 850 تومان تعیین شده است.

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌های بانکی امروز 99/04/14|ثبت رکوردهای تاریخی در صرافی‌ها/ دلار 20 هزار و 900 تومان شد

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌های بانکی امروز 99/04/14|ثبت رکوردهای تاریخی در صرافی‌ها/ دلار 20 هزا...

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها امروز 20 هزار و 900 تومان و قیمت یورو 23 هزار و 300 تومان تعیین شده است.

قیمت یورو به 36 هزار تومان رسید / سومین نرخ ارز صرافی ملی 99/7/21

قیمت یورو به 36 هزار تومان رسید / سومین نرخ ارز صرافی ملی 99/7/21

نرخ ارز در صرافی‌ ملی امروز دوشنبه برای سومین بار اعلام شد و بر این اساس قیمت دلار و یورو نسبت به ساعتی قبل 100 تومان افزایش یافت و بهای یورو به رقم 36 هزار تومان رسید.


قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌های بانکی امروز 99/06/23|ادامه روند صعودی قیمت ارز؛ اختلاف 3 هزار توم...

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌های بانکی امروز 99/05/21|افزایش قیمت ارز در صرافی‌ها/ دلار 21 هزار و ...

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌های بانکی امروز 99/05/16|افزایش 300 تومانی قیمت ارز در صرافی‌ها/ دلار...

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌های بانکی امروز 99/05/15|افزایش 200 تومانی قیمت ارز در صرافی‌ها/ دلار...

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌های بانکی امروز 99/05/14|افزایش 300 تومانی قیمت ارز در صرافی‌ها/ دلار...

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌های بانکی امروز 99/05/13|افزایش 400 تومانی قیمت ارز در صرافی‌ها/ دلار...

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌های بانکی امروز 99/05/12|افزایش 200 تومانی قیمت دلار در صرافی‌ها/ دلا...

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌های بانکی امروز 99/05/11|افزایش 500 تومانی قیمت دلار در صرافی‌ها/ دلا...

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌های بانکی امروز 99/05/08|قیمت ارز در صرافی‌ها ثابت ماند/ دلار 20 هزار...

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌های بانکی امروز 99/05/07|قیمت ارز در صرافی‌ها ثابت ماند/ دلار 20 هزار...

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌های بانکی امروز 99/05/06|افزایش 200 تومانی قیمت ارز در صرافی‌ها/ دلار...

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌های بانکی امروز 99/05/05|قیمت ارز در صرافی‌ها بازهم ثابت ماند/ دلار 2...

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌های بانکی امروز 99/05/04|قیمت ارز در صرافی‌ها ثابت ماند/ دلار 20 هزار...

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌های بانکی امروز 99/05/02|کاهش قیمت ارز در صرافی‌ها/ دلار 20 هزار و 30...

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌های بانکی امروز 99/05/01|کاهش قیمت ارز در صرافی‌ها/ دلار 20 هزار و 35...

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌های بانکی امروز 99/04/31|کاهش 2150 تومانی قیمت دلار در صرافی‌ها/ دلار...

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌های بانکی امروز 99/04/29|اختلاف قیمت ارز در صرافی‌های آزاد و بانکی زی...

نوسان قیمت یورو ادامه دارد / دومین نرخ ارز در صرافی ملی 99/4/21

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌های بانکی امروز 99/04/19|بازارساز به‌دنبال بازار/ دلار 22هزار و 200 ت...

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌های بانکی امروز 99/04/18|بازارساز به‌دنبال بازار/ دلار 22هزار و 50 تو...

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌های بانکی امروز 99/04/17|کاهش اختلاف دلار بانکی با آزاد/ دلار 21هزار ...

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌های بانکی امروز 99/04/16|بازارساز به‌دنبال بازار آزاد/ دلار 21هزار و ...

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌های بانکی امروز 99/04/15|رکوردزنی جدید نرخ ارز در صرافی‌ها/ دلار 21 ه...

دومین قیمت یورو صرافی ملی در امروز / قیمت ارز در صرافی ملی 98/12/7

قیمت یورو و 17 ارز دیگر افزایش یافت

قیمت یورو، پوند و 25 ارز دیگر کاهش یافت

نرخ جدید صرافی ملی / قیمت یورو به 15000 تومان رسید

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌های بانکی امروز 99/05/20|کاهش 900 تومانی قیمت ارز در صرافی‌ها/ دلار به کانال 20 هزار تومان بازگشت

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌های بانکی امروز 99/05/20|کاهش 900 تومانی قیمت ارز در صرافی‌ها/ دلار ب...

صرافی‌ها بانکی امروز، قیمت خرید و فروش دلار را نسبت به روز کاری قبل 900 تومان کاهش دادند و برهمین اساس هم اکنون قیمت دلار در صرافی‌های بانکی برای فروش 20 هزار و 800 تومان است.


قیمت یورو، لیر و 14 ارز دیگر کاهش یافت

افزایش 1500 تومانی قیمت یورو طی یک‌ ماه / یورو در کانال 16 هزار تومانی قرار گرفت

افزایش 1500 تومانی قیمت یورو طی یک‌ ماه / یورو در کانال 16 هزار تومانی قرار گرفت

یورو طی یک ماه اخیر توانسته بازدهی تقریبا معادل بازدهی دلار را به ثبت برساند. قیمت یورو طی یک ماه اخیر بیش از 10 درصد افزایش داشته است.

سهام عدالت افت 1.6 درصدی داشت خبر خوش برای سهامداران در روزهای ناخوش بورس مجمع "ساربیل" 141 تومان تقسیم کرد "زمگسا" در فکر تغییر هیات مدیره سود 600 ریالی "سنوین" نصیب سهامداران "شصفها" گرد هم می‌آیند جلسه دستمزد 1400 فردا برگزار خواهد شد مصوبه جدید مجلس کدام گوشی‌های موبایل را گران می‌کند؟ بررسی رفتارهای تاریخی سنتی سهامداران در بازار سرمایه الزامی برای تسویه اعتبارات تا پایان سال نیست حلب مورد نیاز کارخانه‌های روغن تامین شد جزییات برگزاری مجامع الکترونیک سهام عدالت سهام عدالت دولتی می‌شود؟ "وبرق" از سهامداران دعوت کرد افت 3 هزار واحدی شاخص کل معامله 10هزار کنتور برق بر تابلوی مناقصه بورس کالا "اتکای" یکساله 752ریال سود برای هرسهم ساخت افت سودسازی «وهور» در یکسال مالی چراغ بورس قرمز ماند افت شاخص بورس در بازار امروز ارزش دارایکم و پالایشی یکم امروز 10 اسفند 99 موز چقدر گران شد؟ حاشیه‌های امروز بورس 11 اسفند 99 / فولادی‌ها از شدت افت شاخص کل بورس کم کردند ارزش سهام عدالت امروز 11 اسفند 99 قیمت دلار و سکه در بازار امروز آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت آزمون بازار سرمایه از 16 اسفند توزیع میوه‌های نوروزی از 22 اسفندماه ارزش پالایشی یکم 11 اسفند 99 کاهش 3944 واحد شاخص بورس تهران/ ارزش معاملات دو بازار از 25 هزار میلیارد تومان فراتر رفت دولت؛ مقصر عملکرد شرکت‌های سهام عدالت/ مطالب معاون وزیر اقتصاد درباره عملکرد شرکت‌ها کذب است الزامی برای تسویه اعتبارات تا پایان سال نیست 51 درصد از سهامداران عدالت مازندران کد بورسی دریافت کردند امکان دریافت کارت اعتباری برای تمام سهامداران بورس فراهم شد سهامداران «شپنا» بخوانند/ دهه خونین «شپنا» الزامی برای تسویه اعتبارات تا پایان سال نیست بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی در بازار سهام/ حضور پررنگ حقوقی‌ها در خریدهای بانکی‌ها قابل توجه سهامداران «فملی» / فشار فروش، اجازه صعود را به «فملی» نداد نشست فوق‌العاده کمیسیون اقتصادی در مخالفت با دولتی کردن سهام عدالت نمای پایانی بورس امروز/ حمایت‌ها هم منجی بازار نشد قیمت دلار و یورو امروز 11 اسفند 99 قضات 10درصد مالیات پرداخت می‌کنند امروز هم شاخص منفی ماند الزامات ورود خودرو به بورس‌کالا: نبود سقف قیمت و عرضه همه محصولات متولدین 1400 بورسی شدند عرضه 20،000 تن ورق سرد B فولاد مبارکه اصفهان در بورس کالا با تقاضای اولیه 22،300 تن روی نرخ پایه موا... عرضه 10،000 تن ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان در بورس کالا با تقاضای اولیه 12،450 تن روی نرخ پایه مواج... مشوق‌های جدید مجلس برای افزایش فرزندآوری عرضه 5،000 تن ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان در بورس کالا با تقاضای اولیه 2،250 تن روی نرخ پایه م... تلاش دولت برای مصادره سهام عدالت مردم/ آیین نامه اجرایی برخلاف قانون تجارت بود کزغال چرا متوقف شد؟

در حال بارگیری...