قیمت طلا امروز 11 فروردین 1400

قیمت طلا امروز 11 فروردین 1400

قیمت هر گرم طلای 18 عیار آنطور که اتحادیه طلا و جواهر اعلام کرده یک میلیون و 88 و 457 هزار تومان است.

قیمت طلا امروز 11 فروردین 1400

قیمت طلا امروز 11 فروردین 1400

بر اساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر تهران، هر گرم طلای 18 عیار، یک میلیون و 88 هزار و 457 تومان قیمت دارد.


پیش‌بینی قیمت طلا امروز 16 فروردین 1400

بازگشت سکه به کانال 10 میلیون تومانی / قیمت طلا امروز 14 فروردین 1...

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 19 فروردین 1400

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 19 فروردین 1400

قیمت طلا گرمی 18 عیار در بازار آزاد روز چهارشنبه، یک میلیون و 58 هزار و 500 تومان معامله شد. همچنین بهای هر قطعه سکه تمام بهار آزادی به محدوده 10 میلیون و 760 هزار تومان رسید. امروز برای قیمت طلا چه پ...


پیش‌بینی قیمت طلا امروز 9 اردیبهشت 1400

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 26 فروردین 1400

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 22 فروردین 1400

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 30 فروردین 1400

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 4 اردیبهشت 1400

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 2 اردیبهشت 1400

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 11 اردیبهشت 1400

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 8 اردیبهشت 1400

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 6 اردیبهشت 1400

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 5 اردیبهشت 1400

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 25 فروردین 1400

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 23 فروردین 1400

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 25 اسفند 99

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 25 اسفند 99

قیمت طلا گرمی 18 عیار در بازار آزاد دیروز، یک میلیون و 44 هزار و 200 تومان معامله شد. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 10 میلیون 700 تومان قیمت خورد. امروز برای قیمت سکه و طلا چه پیش‌بینی‌هایی می‌شو...

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 24 اسفند 99

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 24 اسفند 99

قیمت طلا گرمی 18 عیار در بازار آزاد روز شنبه، یک میلیون و 50 هزار و 700 تومان معامله شد. همچنین قیمت سکه به 10 میلیون و 750 ‌هزار تومان صعود کرد. امروز برای قیمت سکه و طلا چه پیش‌بینی‌هایی می‌شد؟

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 23 اسفند 99

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 23 اسفند 99

قیمت طلا گرمی 18 عیار در بازار آزاد روز چهارشنبه، یک میلیون و 28 هزار و 700 تومان معامله شد. همچنین قیمت سکه همزمان با رشد دلار در آخرین روز معاملاتی 10 میلیون و 550 تومان فروخته شد. امروز برای قیمت ط...

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 20 اسفند 99

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 20 اسفند 99

قیمت طلا گرمی 18 عیار در بازار آزاد دیروز، یک میلیون و 21 هزار و 100 تومان معامله شد. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در معاملات روز سه‌شنبه 10 میلیون و 450 هزار تومان بود. امروز برای قیمت سکه و طل...

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 19 اسفند 99

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 19 اسفند 99

قیمت طلا گرمی 18 عیار در بازار آزاد دیروز، یک میلیون و 12 هزار و 600 تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی روز دوشنبه 10‌ میلیون و ‌510‌ هزار تومان فروخته شد. امروز برای قیمت سکه و طلا چه پیش‌بینی‌هایی ...

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 18 اسفند 99

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 18 اسفند 99

قیمت طلا گرمی 18 عیار در بازار آزاد دیروز، یک میلیون و 28 هزار و 700 تومان معامله شد. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی هم در قیمت 10 میلیون و 450 هزار تومان معامله شد. امروز برای قیمت طلا و سکه چه پیش‌بینی...

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 16 اسفند 99

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 16 اسفند 99

قیمت طلا گرمی 18 عیار در بازار آزاد روز پنجشنبه 14 اسفند با 10,300 تومان کاهش،یک میلیون و 52 هزار و 100 تومان معامله شد. امروز برای قیمت طلا چه پیش‌بینی‌هایی می‌شود؟

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 14 اسفند 99

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 14 اسفند 99

قیمت طلا گرمی 18 عیار در بازار آزاد دیروز چهارشنبه، یک میلیون و 62 هزار و 400 تومان معامله شد. همچنین هر قطع سکه به بهای 10 میلیون و 950 هزار تومان رسید. امروز برای قیمت سکه و طلا چه پیش‌بینی‌هایی می‌...

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 13 اسفند 99

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 13 اسفند 99

قیمت طلا گرمی 18 عیار در بازار آزاد دیروز ، یک میلیون و 65 هزار تومان معامله شد. همچنین هر قطعه سکه تمام بهارآزادی روز سه‌شنبه 10 میلیون و 900 هزار تومان فروخته شد. امروز برای قیمت طلا و سکه چه پیش‌بی...

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 12 اسفند 99

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 12 اسفند 99

قیمت طلا گرمی 18 عیار در بازار آزاد دیروز، یک میلیون و 81 هزار و 800 تومان معامله شد. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 11 میلیون و 170 هزار تومان قیمت‌گذاری شد. امروز برای قیمت طلا و سکه چه پیش‌بینی...

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 11 اسفند 99

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 11 اسفند 99

قیمت طلا گرمی 18 عیار در بازار آزاد دیروز، یک میلیون و 77 هزار و 200 تومان معامله شد. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 11 میلیون و 50 هزار تومان فروخته شد. امروز برای قیمت طلا و سکه چه پیش‌بینی‌هایی...

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 9 اسفند 99

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 9 اسفند 99

قیمت طلا گرمی 18 عیار در بازار آزاد روز چهارشنبه، یک میلیون و 101 هزار و 900 تومان معامله شد. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 11 میلیون و 350 هزار تومان فروخته شد. امروز برای قیمت طلا و سکه چه پیش‌...

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 6 اسفند 99

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 6 اسفند 99

روند قیمت دلار در دیروز برگشته و به شکل صعودی درآمده است. همین مساله در بازار طلا نیز تاثیر گذاشت و قیمت طلا صعودی شد. آیا این روند امروز هم در بازار طلا ادامه خواهد یافت؟

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 5 اسفند

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 5 اسفند

همزمان با افت قیمت دلار، کاهش قیمت در بازار طلا نیز آغاز شده است. اما این ارزانی طلا تا کجا ادامه دارد و علت اصلی ارزانی طلا چیست؟

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 4 اسفند 99

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 4 اسفند 99

قیمت طلا و سکه روندی نزولی به خود گرفته‌اند. در ادامه ممکن است روند قیمت‌ها در بازارها به چه شکلی شود و چه پیش‌بینی‌ای در این مورد وجود دارد؟

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 3 اسفند 99

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 3 اسفند 99

قیمت طلا گرمی 18 عیار در بازار آزاد دیروز، یک میلیون و صد هزار و 800 تومان معامله شد. همچنین سکه به کانال 11 میلیون و 520 هزارتومان بازگشت. امروز برای قیمت طلا و سکه چه پیش‌بینی‌هایی می‌شود؟

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 29 بهمن 99

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 29 بهمن 99

قیمت طلا گرمی 18 عیار در بازار آزاد دیروز، یک میلیون 153 هزار و 400 تومان معامله شد. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 11 میلیون و 910 هزار تومان فروخته شد. امروز بری قیمت طلا و سکه چه پیش‌بینی‌هایی ...

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 27 بهمن 99

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 27 بهمن 99

قیمت طلا گرمی 18 عیار در بازار آزاد دیروز، یک میلیون و 152 هزار و 900 تومان معامله شد. همچنین سکه با قیمت 11 میلیون و 960 هزار تومان به فروش رفت. امروز برای قیمت طلا و سکه چه پیش‌بینی‌هایی می‌شود؟

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 26 بهمن 99

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 26 بهمن 99

قیمت طلا گرمی 18 عیار در بازار آزاد روز شنبه، یک میلیون و 177 هزار تومان معامله شد. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 11 میلیون و 970 هزار تومان فروخته شد. اما امروز برای قیمت طلا و سکه چه پیش‌بینی‌ه...

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 25 بهمن 99

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 25 بهمن 99

قیمت طلا گرمی 18 عیار در بازار آزاد روز پنجشنبه 23 بهمن ماه، یک میلیون و 164 هزار و 900 تومان معامله شد. امروز برای قیمت طلا و سکه چه پیش‌بینی‌هایی می‌شود؟

شانس دوباره صعود سکه چقدر است؟ / پیش‌بینی قیمت طلا امروز 18 بهمن 99

شانس دوباره صعود سکه چقدر است؟ / پیش‌بینی قیمت طلا امروز 18 بهمن 9...

قیمت طلا گرمی 18 عیار در بازار آزاد روز پنجشنبه 16 بهمن با 13,900 تومان کاهش، یک میلیون و 74 هزار و 400 تومان معامله شد. امروز برای قیمت طلا چه پیش‌بینی‌هایی می‌شود؟

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 16 بهمن 99

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 16 بهمن 99

قیمت طلا گرمی 18 عیار در بازار آزاد دیروز، یک میلیون و 88 هزار و 300 تومان معامله شد. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی روز چهارشنبه 10 میلیون و 730 هزار تومان بود. امروز برای قیمت طلا و سکه چه ...

قیمت طلا امروز 14 بهمن 1399/ سکه 100 هزار تومان گران شد

قیمت طلا امروز 14 بهمن 1399/ سکه 100 هزار تومان گران شد

امروز قیمت طلا و سکه در بازار با تغییرات اندکی نسبت به روز قبل همراه بود، این اساس قیمت هر گرم طلای 18 عیار یک میلیون و 98 هزار تومان و سکه طرح جدید به 11 میلیون و 50 هزار تومان رسید.

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 14 بهمن 99

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 14 بهمن 99

قیمت طلا گرمی 18 عیار در بازار آزاد دیروز دوشنبه 13 بهمن با 13,600 تومان کاهش، یک میلیون و 94 هزار و 100 تومان هر قطعه سکه تمام‌ بهار آزادی 10 میلیون و 900 هزارتومان معامله شد. امروز برای قیمت طلا و س...

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 13 بهمن 99

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 13 بهمن 99

قیمت طلا گرمی 18 عیار در بازار آزاد دیروز یکشنبه 12 بهمن با 19,400 تومان افزایش، یک میلیون و 107 هزار و 700 تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی روز گذشته 11 میلیون و 50 هزار تومان معامله شد. امروز برا...

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 12 بهمن 99

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 12 بهمن 99

قیمت طلا گرمی 18 عیار در بازار آزاد دیروز شنبه، یک میلیون و 88 هزار و 300 تومان و هر سکه تمام بهار آزادی روز شنبه 10 میلیون و 860 تومان معامله شد. امروز برای قیمت طلا و سکه چه پیش‌بینی‌هایی می‌شود؟

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 11 بهمن 99

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 11 بهمن 99

قیمت طلا گرمی 18 عیار در بازار آزاد روز پنجشنبه 9 بهمن با 17,400 تومان افزایش، یک میلیون و 73 هزار و 100 تومان معامله شد. همچنین هر قطعه سکه روز پنج‌شنبه 10 میلیون و 710 هزار تومان فروخته شد. امروز بر...

روند ریزش سکه / پیش‌بینی قیمت طلا امروز 8 بهمن 99

روند ریزش سکه / پیش‌بینی قیمت طلا امروز 8 بهمن 99

قیمت طلا گرمی 18 عیار در بازار آزاد روز سه‌شنبه، 1,046,500 معامله شد. همچنین دیروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به 10میلیون و 340 هزار تومان رسید. امروز برای طلا چه پیش‌بینی‌هایی می‌شود؟

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 4 بهمن 99

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 4 بهمن 99

قیمت طلا گرمی 18 عیار در بازار آزاد روز پنجشنبه، یک میلیون و 35 هزار و 200 تومان معامله شد. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی روز پنجشنبه 10 میلیون و 425 تومان معامله شد. اما امروز برای قیمت طلا...

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 2 بهمن 99

پیش‌بینی قیمت طلا امروز 2 بهمن 99

قیمت طلا گرمی 18 عیار در بازار آزاد دیروز 992 هزار و 300 تومان معامله شد. همچنین قیمت سکه به بهای 10 میلیون و 350 هزار تومان رسید. امروز برای قیمت طلا چه پیش‌بینی‌هایی می‌شود؟

سکه روی دور ارزانی / قیمت طلا امروز 30 دی 99 چقدر شد؟

سکه روی دور ارزانی / قیمت طلا امروز 30 دی 99 چقدر شد؟

در بازار طلای امروز تا این لحظه قیمت هر گرم طلای 18 عیار، 921 هزار و 91 تومان و قیمت سکه تمام طرح جدید 9 میلیون و 770 هزار تومان قیمت دارد. بر این اساس قیمت سکه نسبت به دیروز باز هم ارزان‌تر شد.

حمایت بزرگ سکه از دست رفت / پیش‌بینی قیمت طلا امروز 30 دی 99

حمایت بزرگ سکه از دست رفت / پیش‌بینی قیمت طلا امروز 30 دی 99

قیمت طلا گرمی 18 عیار در بازار آزاد دیروز دوشنبه 29 دی با 74,300 تومان کاهش، 919 هزار و 800 تومان معامله شد. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی به قیمت 9 میلیون و 890 هزار تومان معامله شد. امروز برای ...


پیش‌بینی قیمت طلا امروز 12 آذر 99 / قیمت طلا امروز افزایشی است؟

مبارزه مشروع با رژیم غاصب را ادامه دهید که ناچار به قبول همه‌پرسی شود تامین مالی از محل اوراق اجاره مبتنی بر سهام روند هفتگی صندوق‌های دولتی / کاهش ارزش دارایکم و پالایش یکم در هفته گذشته پیش‌بینی بورس شنبه 18 اردیبهشت / نشانه‌ای برای بهبود بازار وجود ندارد پیش بینی روند قیمت دلار در هفته آینده/ سیگنال مهم برای کاهش نرخ دلار افت قیمت بیت‌کوین در معاملات امروز دولت مشاوران املاک را مجبور به تخلف می‌کند بازدهی یک‌ساله صندوق "نیکی گستران" به رقم نازل 16.2 درصد رسید افت قیمت بیت‌کوین در معاملات امروز کسب بازدهی منفی سالانه صندوق "سهامی سبحان" بازار خودرو در نیمه دوم اردیبهشت بازدهی سالانه 41درصدی صندوق "سهامی پیشتاز" بازدهی سالیانه 6 صندوق منفی شد امکان تامین مالی از محل اوراق اجاره مبتنی بر سهام آخرین وضعیت بررسی حق مسکن کارگران نرخ طلایی دلار در اقتصاد ایران چند است؟ مرد اسرارآمیز، رکورددار شرکت‌های بورسی تامین مالی از محل اوراق اجاره مبتنی بر سهام یک هفته با صنایع بورسی یک هفته با بورس کالا اجماع برای عرضه زنجیره فولاد در بورس کالا/ واسطه گران فولادی از بازار حذف می شوند افزایش 13 درصدی صادرات محصولات پتروشیمی بیت‌کوین شاید یک میلیون دلار شود! بورس در هفته‌ای که گذشت/ مصوبات سران قوا روند بورس را تغییر می‌دهد؟ فعالیت صنوف گروه‌های شغلی یک و دو از فردا دلیل خروج "نقدینگی" مهم‌تر از "مقصد" کمترین و بیشترین نرخ تورم استان‌ها در سال 99 ارزانی سکه ادامه دارد/ بورس بر مدار کاهش توزیع متمرکز 50 درصد دوم سود سهام عدالت؛ به زودی نرخ طلایی دلار در اقتصاد ایران چند است؟ قیمت دلار و یورو اعلام شد/ نرخ ارز صرافی ملی امروز 1400/2/17 صرافان در آخرین روز هفته دلار را چند خریدند؟ آخرین وضعیت اجرای قانون چک با 1 میلیارد در شرق تهران، آپارتمان چند متری می‌توان خرید؟ تاثیر مثبت مصوبات سران قوا بر معاملات بورس فارس من|توزیع 10 هزار میلیارد تومان سود شرکت‌ها به صورت متمرکز آیا سهام عدالت به وارث قانونی منتقل می‌شود؟ پیش‌بینی قیمت احتمالی فرآورده‌های داخلی در نیمه دوم اردیبهشت 1400 پیش‌بینی قیمت احتمالی فرآورده‌های صادراتی در نیمه دوم اردیبهشت 1400 طلا بالاخره سطح کلیدی 1800 دلار را شکست، حرکت بعدی چیست؟ نرخ تورم سالانه قیمت دارایی‌ها " سکه طلا" + نمودار رنو در راه ایران است؟ فدراسیون فوتبال: شستا 4 میلیارد تومان بیشتر پس گرفته خودرو بخریم یا بفروشیم؟ مصوبه جدید ستاد کرونا درباره بازگشایی مشاغل قیمت‌های بازار طلا و سکه در آخرین روز هفته / قیمت دلار و یورو امروز 1400/2/16 پیش‌‌بینی بورس در هفته سوم اردیبهشت 1400 / مسیر بازار با مصوبه‌های جدید تغییر می‌کند تعیین نصاب سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار تامین مالی اسلامی صف فروش دلار مقابل صرافی‌های تهران + عکس صف‌کشی برای فروش دلار مقابل صرافی‌های تهران

در حال بارگیری...