کدام شرکت‌ها افزایش سرمایه دارند؟ | افزایش سرمایه 344 درصدی نماد عرضه اولیه

کدام شرکت‌ها افزایش سرمایه دارند؟ | افزایش سرمایه 344 درصدی نماد ع...

طی چند روز گذشته اطلاعیه‌‌‌های متعددی در سامانه کدال منتشر شد که برخی از این اطلاعیه‌‌‌ها به فرآیند افزایش سرمایه شرکت‌ها اختصاص داشت. با توجه به اینکه فرآیند افزایش سرمایه زمان‌بر است، ناشران موظفند ...

افزایش سرمایه 6 نماد بورسی و فرابورسی |ثبت افزایش سرمایه سنگین 2700 درصدی یک نماد

افزایش سرمایه 6 نماد بورسی و فرابورسی |ثبت افزایش سرمایه سنگین 270...

افزایش سرمایه 6 نماد معاملاتی بر روی سایت کدال منتشر گردید، همچینین اطلاعیه پذیره نویسی یک نماد نیز بر روی سابت کدال قرار گرفت. میزان این افزایش سرمایه‌ها و جزییات آن را در مطلب زیر بخوانید.

جزییات افزایش سرمایه چند شرکت بورسی و فرابورسی| افزایش سرمایه اولین شرکت تازه وارد سال 1401

جزییات افزایش سرمایه چند شرکت بورسی و فرابورسی| افزایش سرمایه اولی...

روز گذشته 15 تیرماه اطلاعیه‌های متعددی درخصوص هر یک از مراحل افزایش سرمایه در سامانه کدال منتشر شده که در ادامه جزییات این افزایش سرمایه‌ها را می‌خوانید.


لیست جدیدترین افزایش سرمایه ها | تصمیمات هیيت‌مدیره در خصوص افزایش...

جزییات برنامه افزایش سرمایه 11 نماد بورسی و فرابورسی | صدور مجوز ا...

صدور مجوز افزایش سرمایه 4 نماد | افزایش سرمایه جذاب 400 درصدی یک ن...

کدام شرکت‌ها افزایش سرمایه دارند؟ | ثبت افزایش سرمایه 3 نماد بورسی

جدیدترین خبرهای افزایش سرمایه شرکت های بورسی و فرابورسی | پیشنهاد افزایش سرمایه نماد عرضه اولیه |

جدیدترین خبرهای افزایش سرمایه شرکت های بورسی و فرابورسی | پیشنهاد ...

تازه‌ترین جزییات افزایش سرمایه 8 شرکت بورسی و فرابورسی اعلام شد؛ در این میان 1 نماد درخواست افزایش سرمایه خود را ثبت کرد و اطلاعیه آن بر روی سایت کدال منتشر گردید.


جزییات افزایش سرمایه 13 نماد بورسی و فرابورسی| پیشنهاد افزایش سرما...

جزییات 7 افزایش سرمایه جدید | صدور مجوز افزایش سرمایه 1200 درصدی

افزایش سرمایه 6 نماد بورسی و فرابورسی |ثبت افزایش سرمایه سنگین 100...

افزایش سرمایه 8 نماد بورسی و فرابورسی | افزایش سرمایه بانک بورسی

کدام نمادها در مراحل افزایش سرمایه قرار دارند؟ | افزایش سرمایه نما...

لیست جدیدترین افزایش سرمایه های منتشر شده | افزایش سرمایه 167 درصدی نماد

لیست جدیدترین افزایش سرمایه های منتشر شده | افزایش سرمایه 167 درصد...

بر اساس آخرین اطلاعیه‌های منتشر شده در سایت کدال، چند شرکت بورسی اقدام به انتشار آگهی‌های افزایش سرمایه‌های خود کردند. این نماد‌ها کدامند و در کدام مرحله از افزایش سرمایه قرار دارند؟

کدام نماد‌ها افزایش سرمایه دارند؟ | افزایش سرمایه 584 درصدی یک نماد

کدام نماد‌ها افزایش سرمایه دارند؟ | افزایش سرمایه 584 درصدی یک نما...

طی روز‌های گذشته اطلاعیه‌های متعددی درخصوص هر یک از مراحل افزایش سرمایه در سامانه کدال منتشر شده که در ادامه جزییات این افزایش سرمایه‌ها را می‌خوانید.

جزییات برنامه افزایش سرمایه 7 نماد بورسی و فرابورسی| افزایش سرمایه جذاب 400 درصدی یک نماد

جزییات برنامه افزایش سرمایه 7 نماد بورسی و فرابورسی| افزایش سرمایه...

طی 2 روز گذشته و امروز شرکت‌های متعددی طی انتشار اطلاعیه‌های مختلف سهامداران را نسبت هریک از مراحل فرآیند افزایش سرمایه خود مطلع کردند که در ادامه به تشریح جزيیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته شده اس...

جزییات افزایش سرمایه 10 نماد بورسی و فرابورسی | افزایش سرمایه 192 درصدی نماد

جزییات افزایش سرمایه 10 نماد بورسی و فرابورسی | افزایش سرمایه 192 ...

طی روزهای گذشته اطلاعیه‌‌‌های متعددی درخصوص هر یک از مراحل افزایش سرمایه در سامانه کدال منتشر شده که در ادامه جزییات این افزایش سرمایه ها را می‌خوانید.

جزییات افزایش سرمایه چند شرکت بورسی | افزایش سرمایه 300 درصدی نماد بانکی

جزییات افزایش سرمایه چند شرکت بورسی | افزایش سرمایه 300 درصدی نماد...

بر اساس آخرین اطلاعیه‌های منتشر شده در سایت کدال، چند شرکت بورسی اقدام به انتشار آگهی‌های ثبت افزایش سرمایه‌های خود کردند و مهمترین این اطلاعیه‌ها افزایش 300 درصدی یک نماد بانکی است.

لیست جدیدترین افزایش سرمایه ها| افزایش سرمایه 100 درصدی یک نماد

لیست جدیدترین افزایش سرمایه ها| افزایش سرمایه 100 درصدی یک نماد

افزایش سرمایه یکی از راه‌های تامین مالی به منظور توسعه و گسترش و بهبود عملکرد مالی یک شرکت است. این فرآیند برای سهامداران نیز بسیار حايز اهمیت است. طی دو روز گذشته نیز اطلاعیه‌های متعددی در خصوص هر یک...

جزییات افزایش سرمایه چند شرکت بورسی و فرابورسی| ثبت افزایش سرمایه جذاب 7834 درصدی

جزییات افزایش سرمایه چند شرکت بورسی و فرابورسی| ثبت افزایش سرمایه ...

طی روزهای گذشته اطلاعیه‌‌‌های متعددی درخصوص هر یک از مراحل افزایش سرمایه در سامانه کدال منتشر شده که در ادامه جزییات این افزایش سرمایه ها را می‌خوانید.

جزییات برنامه افزایش سرمایه 5 شرکت| ثبت افزایش سرمایه سنگین 754 درصدی این نماد

جزییات برنامه افزایش سرمایه 5 شرکت| ثبت افزایش سرمایه سنگین 754 در...

طی 2 روز گذشته و امروز شرکت‌های متعددی طی انتشار اطلاعیه‌های مختلف سهامداران را نسبت هریک از مراحل فرآیند افزایش سرمایه خود مطلع کردند که در ادامه به تشریح جزيیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته شده اس...

کدام نمادها افزایش سرمایه دارند؟| پیشنهاد افزایش سرمایه 114 درصدی یک نماد

کدام نمادها افزایش سرمایه دارند؟| پیشنهاد افزایش سرمایه 114 درصدی ...

طی 2 روز گذشته و امروز شرکت‌های متعددی طی انتشار اطلاعیه‌های مختلف سهامداران را نسبت هریک از مراحل فرآیند افزایش سرمایه خود مطلع کردند که در ادامه به تشریح جزيیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته شده اس...

لیست جدیدترین افزایش سرمایه ها| افزایش سرمایه 100 درصدی نماد بانکی

لیست جدیدترین افزایش سرمایه ها| افزایش سرمایه 100 درصدی نماد بانکی

4 شرکت بورسی و فرابورسی، مجوز افزایش سرمایه 73، 67 و 100 و 73 درصدی را از دو محل سود و مطالبات و آورده گرفتند، این شرکت‌ها کدامند؟

جزییات افزایش سرمایه چند شرکت بورسی و فرابورسی| افزایش سرمایه 30 درصدی یک نماد بانکی

جزییات افزایش سرمایه چند شرکت بورسی و فرابورسی| افزایش سرمایه 30 د...

طی امروز و روز گذشته اطلاعیه‌‌‌های متعددی درخصوص هر یک از مراحل افزایش سرمایه در سامانه کدال منتشر شده که در ادامه جزییات این افزایش سرمایه ها را می‌خوانید

مجمع شپنا برای افزایش سرمایه 36 درصدی | قیمت شپنا بعد از افزایش سرمایه چقدر خواهد بود؟

مجمع شپنا برای افزایش سرمایه 36 درصدی | قیمت شپنا بعد از افزایش سر...

هفته چهارم فروردین ماه در حالی آغاز خواهد شد که مجامع 18 نماد این هفته برگزار خواهد شد. یکی از مهمترین مجامع این هفته، مجمع شپنا به منظور افزایش سرمایه است.

افزایش سرمایه 13 نماد بورسی | افزایش سرمایه سنگین 2799 درصدی یک نماد

افزایش سرمایه 13 نماد بورسی | افزایش سرمایه سنگین 2799 درصدی یک نم...

در روزهای اخیر چند شرکت بورسی از مراحل افزایش سرمایه خود در سایت کدال خبر دادند. در این گزارش به بررسی این اطلاعیه ها می‌پردازیم.

افزایش سرمایه های جدید بورس و فرابورس| صدور مجوز افزایش سرمایه 600 درصدی این نماد

افزایش سرمایه های جدید بورس و فرابورس| صدور مجوز افزایش سرمایه 600...

طی روز‌ گذشته و امروز شرکت‌های متعددی طی انتشار اطلاعیه‌های مختلف سهامداران را نسبت هریک از مراحل فرآیند افزایش سرمایه خود مطلع کردند که در ادامه به تشریح جزيیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته شده است

جزییات 16 افزایش سرمایه جدید | افزایش سرمایه سنگین 20282 درصدی یک نماد

جزییات 16 افزایش سرمایه جدید | افزایش سرمایه سنگین 20282 درصدی یک ...

طی روز‌ گذشته شرکت‌های متعددی طی انتشار اطلاعیه‌های مختلف سهامداران را نسبت هریک از مراحل فرآیند افزایش سرمایه خود مطلع کردند که در ادامه به تشریح جزيیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته شده است

افزایش سرمایه 8 شرکت بورسی | جزییات افزایش سرمایه پرسپولیس و استقلال

افزایش سرمایه 8 شرکت بورسی | جزییات افزایش سرمایه پرسپولیس و استقل...

امروز 14 اسفند اطلاعیه‌های متعددی از سوی ناشران بورسی در سامانه کدال منتشر شد که برخی از این آن‌ها به فرآیند افزایش سرمایه شرکت‌ها اختصاص داشت. از جمله این اطلاعیه‌ها افزایش سرمایه سرخابی‌ها بود که در...

کدام نماد‌ها افزایش سرمایه دارند؟ | افزایش سرمایه 2027 درصدی نماد بورسی

کدام نماد‌ها افزایش سرمایه دارند؟ | افزایش سرمایه 2027 درصدی نماد ...

بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سایت کدال 9 شرکت بورسی افزایش سرمایه خود را نزد شرکت‌ها ثبت کردند. کدام شرکت‌ها افزایش سرمایه دادند؟

افزایش سرمایه 27 درصدی برکت / کدام ناشران افزایش سرمایه دادند؟

افزایش سرمایه 27 درصدی برکت / کدام ناشران افزایش سرمایه دادند؟

کدال امروز میزبان افزایش سرمایه چهار ناشر بورسی بود. بر همین اساس شرکت‌های برکت، وپست، گدنا و فسازان افزایش سرمایه خود را ثبت کردند.

جزییات جدیدترین افزایش سرمایه شرکت‌ها | 16 نماد افزایش سرمایه دارند

جزییات جدیدترین افزایش سرمایه شرکت‌ها | 16 نماد افزایش سرمایه دارن...

طی روز‌های گذشته و خصوصا امروز اطلاعیه‌های متعددی در سامانه کدال منتشر شد که برخی از این اطلاعیه‌ها به فرآیند افزایش سرمایه شرکت‌ها اختصاص داشت که در ادامه به تشریح جزيیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخ...

جزییات افزایش سرمایه چند شرکت بورسی | افزایش سرمایه 55 هزار میلیارد ریالی بانک بورسی

جزییات افزایش سرمایه چند شرکت بورسی | افزایش سرمایه 55 هزار میلیار...

طی روز‌های گذشته شرکت‌های متعددی طی انتشار اطلاعیه‌های مختلف سهامداران را نسبت هریک از مراحل فرآیند افزایش سرمایه خود مطلع کردند که در ادامه به تشریح جزيیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته شده است

جزییات افزایش سرمایه 17 نماد بورسی و فرابورسی | ثبت افزایش سرمایه 110 میلیارد تومانی نماد فرابورسی

جزییات افزایش سرمایه 17 نماد بورسی و فرابورسی | ثبت افزایش سرمایه ...

در سه روز گذشته اطلاعیه‌های متعددی در سامانه کدال منتشر شد که بخشی از آن‌ها به فرآیند افزایش سرمایه شرکت‌ها اختصاص داشت. جزییات افزایش سرمایه 17 نماد بورسی و فرابورسی را بررسی می‌کنیم.

افزایش سرمایه زیر 1000 درصد خبر خوب نیست/ روند ثبت افزایش سرمایه کوتاه شود

افزایش سرمایه زیر 1000 درصد خبر خوب نیست/ روند ثبت افزایش سرمایه ک...

کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی بعضی از اتفاقاتی که در گذشته می‌توانست برای بازار سهام مفید باشد، الان نیست. یکی از این اتفاقات افزایش سرمایه شرکت‌هاست.

کدام شرکت‌ها افزایش سرمایه می‌دهند؟ / افزایش سرمایه 3000 درصدی یک شرکت

کدام شرکت‌ها افزایش سرمایه می‌دهند؟ / افزایش سرمایه 3000 درصدی یک ...

بر اساس اطلاعیه‌هایی که اخیرا در سایت کدال منتشر شده است، برخی از شرکت‌ها اقدام به انتشار آگهی‌های افزایش سرمایه خود کرده‌اند.

افزایش سرمایه چند نماد بورسی/ کدام شرکت 1400 درصد افزایش سرمایه می‌دهد؟

افزایش سرمایه چند نماد بورسی/ کدام شرکت 1400 درصد افزایش سرمایه می...

بازار سهام با روندی مثبت و صعودی روز گذشته به کار خود پایان داد. امروز در سایت کدال خبر افزایش سرمایه کدام شرکت‌ها منتشر شده است؟

کدام نمادها افزایش سرمایه دادند؟ / افزایش سرمایه 1176 درصدی یک نماد بورسی

کدام نمادها افزایش سرمایه دادند؟ / افزایش سرمایه 1176 درصدی یک نما...

شرکت ملی مس صنایع مس ایران چند روز گذشته افزایش سرمایه 100 درصدی خود را از محل سود انباشته این شرکت داد. اما کدام شرکت‌های بورسی دیگر افزایش سرمایه دادند؟

افزایش سرمایه چند نماد بورسی / کدام نماد افزایش سرمایه 1100 درصدی داد؟

افزایش سرمایه چند نماد بورسی / کدام نماد افزایش سرمایه 1100 درصدی ...

در 24 ساعت گذشته و در حالی که بازار سهام تعطیل است، برخی نمادهای بورسی آگهی‌های افزایش سرمایه خود را در کدال منتشر کردند.

جزيیاتی از افزایش سرمایه چند نماد بورسی / افزایش سرمایه 260 درصدی در انتظار کچاد

جزيیاتی از افزایش سرمایه چند نماد بورسی / افزایش سرمایه 260 درصدی ...

در روزهای اخیر اخباری راجع به افزایش سرمایه چند شرکت بورسی در کدال منتشر شده است، کچاد و غزر دو نمونه از این شرکت‌ها هستند.

کدام شرکت‌ها افزایش سرمایه دارند؟ | افزایش سرمایه 631 درصدی شرکت دارای صف خرید

کدام شرکت‌ها افزایش سرمایه دارند؟ | افزایش سرمایه 631 درصدی شرکت د...

سازمان بورس و اوراق بهادار به چند شرکت مجوز افزایش سرمایه داده است و چند شرکت نیز افزایش سرمایه خود را ثبت کردند و کمینا هم از زمان مهلت حق تقدم خرید سهام خبر داد.

کدام شرکت‌های بورسی افزایش سرمایه می‌دهند؟ | افزایش سرمایه 434 درصدی یک بانک

کدام شرکت‌های بورسی افزایش سرمایه می‌دهند؟ | افزایش سرمایه 434 درص...

در 2 روز اخیر چند شرکت بورسی از مراحل افزایش سرمایه خود در سایت کدال خبر دادند. در این گزارش به بررسی چند اطلاعیه افزایش سرمایه در سامانه کدال می‌پردازیم.

افزایش سرمایه 3 شرکت بورسی / کدام نماد افزایش سرمایه 100 درصدی دارد؟

افزایش سرمایه 3 شرکت بورسی / کدام نماد افزایش سرمایه 100 درصدی دار...

آگهی‌های افزایش سرمایه، بخش وسیعی از اطلاعیه‌های سامانه کدال را تشکیل می‌دهند. شرکت‌ها آگهی‌های خود را در خصوص افزایش سرمایه در معرض دید عموم می‌گذارند تا از این اطلاعیه‌ها باخبر شوند. در این گزارش به...

افزایش سرمایه چند شرکت بورسی | کرازی 1306 درصد افزایش سرمایه دارد

افزایش سرمایه چند شرکت بورسی | کرازی 1306 درصد افزایش سرمایه دارد

آخرین وضعیت افزایش سرمایه چند نماد بورسی و فرابورسی در سامانه کدال منتشر و اعلام شد از جمله افزایش سرمایه 100 درصدی نماد مدار، افزایش سرمایه 280 درصدی نماد فخوز و 1306 درصدی نماد کرازی منتشر گردیده اس...

افزایش سرمایه 975 درصدی ملت / کدام نمادهای بورسی افزایش سرمایه دادند؟

افزایش سرمایه 975 درصدی ملت / کدام نمادهای بورسی افزایش سرمایه داد...

بازار سرمایه روز گذشته با روندی نسبتا متعادل و با رشد دو هزار واحدی شاخص کل به کار خود پایان داد. اما خبر افزایش سرمایه کدام نمادهای بورسی در کدال منتشر شده است؟

افزایش سرمایه 6 شرکت بورسی | افزایش سرمایه 568 درصدی قدیمی‌ترین نماد بورس

افزایش سرمایه 6 شرکت بورسی | افزایش سرمایه 568 درصدی قدیمی‌ترین نم...

قدیمی‌ترین شرکت بورس و پنج سهم دیگر، مجوز افزایش سرمایه 885، 593، 568، 100 و 30 و 976 درصدی را از دو محل سود انباشته و تجدید ارزیابی گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

جزيیاتی از افزایش سرمایه چند شرکت بورسی / لغو افزایش سرمایه آپ

جزيیاتی از افزایش سرمایه چند شرکت بورسی / لغو افزایش سرمایه آپ

در سایت کدال در چند روز گذشته خبر افزایش سرمایه چند شرکت بورسی منتشر شده است. کدام شرکت‌ها افزایش سرمایه داده‌اند؟

افزایش سرمایه 147 درصدی همراه اول | سهامداران منتظر یک افزایش سرمایه دیگر باشند؟

افزایش سرمایه 147 درصدی همراه اول | سهامداران منتظر یک افزایش سرما...

در مجمع امروز مورخ 27 تیر 1400 همراه اول افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 19.200 میلیارد ریال به مبلغ 47.200 میلیارد ریال (معادل 146 درصد) از محل از محل اندوخته مازاد تجدید ارزیابی داراییها. مورد تصویب سهام...

جزییات افزایش سرمایه پنج شرکت بورسی | افزایش سرمایه سنگین وفتخار

جزییات افزایش سرمایه پنج شرکت بورسی | افزایش سرمایه سنگین وفتخار

در سایت اطلاع رسانی کدال خبر افزایش سرمایه چند شرکت بورسی و فرابورسی منتشر شد و شرکت سرمایه گذاری افتخار از افزایش سرمایه 483 درصدی خبر داده است.

کدام شرکت‌های بورسی افزایش سرمایه دارند؟ |اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه بورس

کدام شرکت‌های بورسی افزایش سرمایه دارند؟ |اظهارنظر حسابرس در خصوص ...

طی دیروز و امروز، برخی شرکت‌های بورسی خبرهایی را از افزایش سرمایه خود در وبسایت کدال منتشر کردند که برخی از نمادها از صدور مجوز افزایش سرمایه و برخی دیگر هم از پیشنهاد هیات مدیره به مجمع عمومی فوق‌الع...

با این 10 نشانه خودرو را به تعمیرگاه ببرید خبر مهم معاون وزیر صنعت درباره قیمت خودرو/ زیان خودروسازان... صندوق‌های درآمد ثابت بر خلاف روند بازار شاهد ورود نقدینگی بودند آتش به جان بچه شیبا افتاد نقش لوله نورد استریم در تامین گاز روسیه به اروپا/ روبل یا قطع گاز استراتژی موفق روس روزهای غم‌انگیز چین/ سقوط یوان به پایین ترین حد از 2008 تا کنون خبر خوش دولت برای افراد فاقد سهام عدالت/ چه کسانی سهام... آمار عجیب از سود دلالان خودرو طلا به پایین ترین حد خود در 29 ماه گذشته رسید ضعف طلا در برابر صعود شاخص دلار تجارت خارجی کشور از 50 میلیارد دلار گذشت سقوط آزاد قیمت پراید و پژو و خیز قیمت سمند/ آخرین قیمت... ضعف پوند آن را به سمت برابری با دلار سوق داد ایران می‌تواند نقش مهمی در تامین انرژی مورد نیاز ژاپن ایفا کند روسیه با تولید هزار هواپیمای مسافربری بدنبال پایان وابستگی به بويینگ و ایرباس است محدودیت‌های کرونایی سفر به لبنان لغو شد/هفته ای یک پرواز به بیروت خبر دولت برای افراد فاقد سهام عدالت ونزويلایی ها خواستار کدام محصولات ایران خودرو هستند؟ زمان آغاز احتمالی فروش بلیت جام جهانی قطر مشخص شد معرفی بهترین ماوس‌های مخصوص بازی / عکس رکوردداران تورم در جهان معرفی شدند/ تورم کدام کشورها بیشتر از ایران است؟ قیمت طلا، سکه و دلار در بازار امروز سه‌شنبه6 مهرماه 1401 افزایش 20 درصدی مصرف بنزین در تابستان سال جاری موفقیت در صادرات134 میلیون دلار گاز مایع در یک روز آمار افزایش کمرشکن قیمت برنج در یک هفته قايم مقام ريیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد ایران می‌تواند نقش مهمی در تامین انرژی مورد نیاز ژاپن ایفا کند تجارت خارجی کشور از 50 میلیارد دلار گذشت افزایش 20 درصدی مصرف بنزین در تابستان سال جاری قیمت لیر ترکیه امروز 6 مهر 1401 ثبت آمادگی 98 درصدی نیروگاه‌های حرارتی در تابستان امسال اتحادیه اروپا کاهش برخی محصولات روسی را بررسی می کند عسکری به عنوان سرپرست جدید بانک مسکن معرفی شد واگذاری سهام عدالت به جاماندگان تصویب شد کدام کشورها بالاترین تورم را دارند؟ خودروی جدید رولزرویس که عاشق آن می‌شوید خرید 3 آپارتمان در استانبول با فروش یک آپارتمان‌ لوکس در تهران/ میل شدید پایتخت نشینان به خانه‌های ک... جزيیات اختصاص سهام عدالت 10 میلیون تومانی برای جاماندگان اعلام شد مصرف بنزین در تابستان امسال 20 درصد افزایش یافت نا امیدی در آینده اقتصادی اروپا ایران از نظر ژيوپلیتیک می‌تواند ترانزیت کشورهای منطقه و جهان باشد/استفاده از همه ظرفیت‌ها برای توسعه... کدام کشورها بالاترین تورم را دارند؟ آیا قیمت مرغ و تخم مرغ تغییر می‌کند؟ وابستگی درآمد 10 میلیون ایرانی به اینستاگرام/ سرانجام این شبکه مجازی محبوب چه می‌شود؟ سويد نشت خط لوله روسیه را بررسی می کند یک زنگ خطر جدید برای ترانزیت ایران بازبینی قوانین مهاجرت انگلیس برای جبران کمبود کارگر / سیگنال واقعی رشد یا تحریک طرفداران برگزیت؟ جزيیات واگذاری سهام عدالت به جاماندگان اعلام شد شرایط دریافت وام 12میلیونی بازنشستگان کرملین: ادعاهای حمله روسیه به نورد استریم احمقانه است