لیست جدیدترین افزایش سرمایه‌ها | پیشنهاد افزایش سرمایه 62 درصدی نماد پالایشی

لیست جدیدترین افزایش سرمایه‌ها | پیشنهاد افزایش سرمایه 62 درصدی نماد پالایشی

روزهای گذشته در سامانه کدال افزایش سرمایه چند نماد بورسی و فرابورسی منتشر گردید که از پیشنهاد افزایش سرمایه یک نماد پالایشی و صدور مجوز افزایش سرمایه یک نماد فرابورسی خبر داده بود.

به گزارش نبض بورس، شنبه 15 مردادماه افزایش سرمایه 3 نماد بورسی و فرابورسی در سامانه کدال منتشر گردید که از ثبت افزایش سرمایه نماد حبندر و پیشنهاد افزایش سرمایه یک نماد پالایشی و صدور مجوز افزایش سرمایه یک نماد فرابورسی خبر داده بود. در این مطلب به جزییات این افزایش سرمایه‌ها می‌پردازیم.

آگهی ثبت افزایش سرمایه 184 درصدی حبندر

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/08/22 افزایش سرمایە شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر از مبلغ 158,437 میلیون ریال به‌مبلغ 449,999 میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 291562 میلیون ریال) در تاریخ 1401/05/15 در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

پیشنهاد هیيت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 62 درصدی شتران

گزارش توجیهی هیيت مدیرة به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت پالایش نفت تهران از مبلغ 170,000,000,000,000 ریال به مبلغ 275,000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی که در تاریخ 1401/05/15 به تصویب هیيت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

صدور مجوز افزایش سرمایه 393 درصدی مفاخر

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: 170,000,000,000 ریال
تعداد سهام قابل انتشار: 668,900,557 سهم
ارزش اسمی هر سهم: 1,000 ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 668,900,557,000 ریال
منبع تامین افزایش سرمایه: 668,900,557,000 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی در اجرای مفاد مادە 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب 98/02/15 مجلس شورای اسلامی)

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد