افشاگری ريیس کمیسیون صنایع مجلس از مخالفت های...

افشاگری ريیس کمیسیون صنایع مجلس از مخالفت های...

طاهری ريیس کمیسیون صنایع مجلس: وزیر سابق صمت واردات خودرو را قبول نداشت وقتی از طریق معاون اول ريیس جمهور نیز اقدام...

در واردات خودرو نو سرعت عمل دولت بسیار ضعیف بود قرار بر واردان100 هزار خودرو بود که انجام نشد.

 

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد