قیمت سنگ آهن وارداتی چین کاهش یافت

قیمت سنگ آهن وارداتی چین کاهش یافت

رکود تقاضای فولاد، قیمت سنگ آهن وارداتی را در چین پایین آورد در حالی که فعالیت بازار سنگ آهن بهتر شده است.

به گزارش بورس نیوز، رکود تقاضای فولاد، قیمت سنگ آهن وارداتی را در چین پایین آورد در حالی که فعالیت بازار سنگ آهن بهتر شده است.

متوسط قیمت سنگ آهن خلوص 62 درصد 1.8 دلار افت روزانه داشت و 102.65 دلار هر تن سی اف آر ثبت شد. تقاضای فولاد در بازار داخلی چین در رکود بوده و بر جو بازار سنگ آهن اثر منفی گذاشته است اگرچه حاشیه سود واردات و تعداد معاملات بهبود یافته است.

بازار انتظار دارد در چین بسته‌های محرک اقتصادی بیشتری ارايه شود تا در نیمه دوم سال شرایط اقتصادی بهبود یابد.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد