رشد 107 برابری ظرفیت کانتینری بنادر تجاری کشور پس از انقلاب

رشد 107 برابری ظرفیت کانتینری بنادر تجاری کشور پس از انقلاب

بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی ظرفیت کانتینری بنادر تجاری تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 75 هزار TEU بوده است. اما این عدد در اسفند 1400 به 8 میلیون TEU بالغ شده است که نسبت به دوران گذشته 107 برابر رشد را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی ظرفیت کانتینری بنادر تجاری تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 75 هزار TEU بوده است. اما این عدد در اسفند 1400 به 8 میلیون TEU بالغ شده است که نسبت به دوران گذشته 107 برابر رشد را نشان می‌دهد.

همچنین بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) ایران در سال 2022 توانسته است جایگاه خود به عنوان بیست و دومین قدرت تجاری دنیا در دریا را حفظ کند. ظرفیت ناوگان کشتیرانی ایران حتی از سه عضو گروه هفت کشور صنعتی یعنی فرانسه، ایتالیا و کانادا بیشتر است.

کامل نیستیم اما این حجم از خدمات رسانی در دنیا با این همه تحریم و فشار بی سابقه است.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد