از P/E‌های بیش از 100 واحدی تا کاهش سودعملیاتی شرکت‌ها

از P/E‌های بیش از 100 واحدی تا کاهش سودعملیاتی شرکت‌ها

در این گزارش به بررسی عملکرد شرکت‌های برتر حوزه رایانه و ارتباطات که عمدتا شامل شرکت‌های ارايه‌دهنده خدمات PSP هستند می‌پردازیم.

 

به گزارش گرو تحقیق و مطالعات بورس نیوز، در این گزارش به بررسی عملکرد شرکت‌های برتر حوزه رایانه و ارتباطات که عمدتا شامل شرکت‌های ارايه‌دهنده خدمات PSP هستند می‌پردازیم. سود سه فصل گذشته این شرکت‌ها به تفکیک ارايه شده و با هم مقایسه شده و نسبت قیمت به سود این شرکت‌ها نیز با فرض تحقق سود خالص مشابه فصل پاییز در سه ماهه پایانی سال ارايه شده است.

اکثر شرکت‌های این حوزه با نسبت‌های قیمت به سود بالایی مواجه هستند و برخی شرکت‌ها نیز بخش مهمی از سود خالص خود را از محل درآمد‌های غیرعملیاتی به دست آورده اند. این گزارش به بررسی عملکرد مالی 8 شرکت این حوزه پرداخته است.

1- شرکت به پرداخت ملت

شرکت به‌پرداخت ملت که نخستین رتبه را در بازار شرکت‌های حوزه PSP به خود اختصاص داده در دوره 9‌ماهه سال جاری درآمد عملیاتی 19.851 میلیارد ریالی را محقق کرده که 34 درصد بیشتر از مدت مشابه ال گذشته است.

به این ترتیب سود خالص محقق شده 9‌ماهه سال جاری معادل 3.118 میلیارد ریال محقق شده که 46‌درصد بیشتر از سال گذشته است.

حاشیه سود عملیاتی دوره 9‌ماهه سال جاری نیز 20.4 درصد است. نسبت قیمت به سودآوری شرکت با فرض تحقق سود مشابه فصل پاییز در فصل زمستان معادل 11.4 واحد است.

2- شرکت آسان پرداخت پرشین

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز،شرکت آسان پرداخت پرشین در دوره 9‌ماهه منتهی به پایان آذر‌ماه سال جاری سود خالص یک هزار و 828 میلیارد ریالی را محقق کرده که 16‌درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. مهمترین نکته در صورت سود و زیان شرکت افت سنگین 44 درصدی سود عملیاتی شرکت نسبت به دوره مشابه سال گذشته است.

کاهش پرداخت اجاره بانک‌ها بابت دستگاه‌های پوز را می‌توان دلیل اصلی افت سود عملیاتی شرکت بر شمرد.

با این حال، کسب سود‌های غیرعملیاتی از محل خرید و فروش سهام میزان افت سودآوری شرکت در دوره 9‌ماهه را به 15‌درصد محدود کرده است.

به این ترتیب و در صورت عدم تکرار سود غیرعملیاتی از محل خرید و فروش سهام، انتظار افت بیشتر سودآوری شرکت وجود خواهد داشت. نسبت قیمت به سودآوری شرکت با فرض تحقق سود مشابه فصل پاییز در سه ماهه پایانی سال به 21.7 واحد می‌رسد که نسبت بسیار بالای محسوب می‌شود.

3- کارت اعتباری ایران کیش

 

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت کارت اعتباری ایران کیش در دوره 9‌ماهه منتهی به پایان آذر‌ماه سال جاری سود خالص 991 میلیارد ریالی را محقق کرده که 27 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته و درآمد‌های عملیاتی شرکت در این دوره به 4‌هزار و 550 میلیارد ریال رسیده که 19‌درصد بیشتر از مدت مشابه سال 98 است.

سود خالص محقق شده در فصل پاییز نسبت به تابستان کاهش 29‌درصدی را داشته است. نسبت قیمت به سودآوری شرکت با فرض تحقق سود خالص مشابه فصل پاییز در سه ماهه پایانی سال به رقم حبابی 47 واحد خواهد رسید که هیچ تناسبی با نسبت قیمت به سودآوری معقول در سطح بازار سرمایه ندارد.

4- تجارت الکترونیک پارسیان

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در دوره 9‌ماهه سال جاری موفق به کسب سود خالص 2 هزار و 130 میلیارد ریالی شده که این سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش 71 درصدی داشته است.

درآمد‌های عملیاتی محقق شده شرکت در این دوره به 15‌هزار و 586 میلیارد ریال رسیده که 114‌درصد بیشتر از سال گذشته است. حاشیه سود عملیاتی شرکت در این دوره به 16‌درصد رسیده و این نسبت در سال گذشته 19.4 درصد بوده است.

سود خالص محقق شده در فصل پاییز 31 درصد کمتر از فصل تابستان بوده و نسبت قیمت به سودآوری شرکت با فرض کسب سود فصل پاییز در سه ماهه پایانی سال به 14.1 واحد رسیده است.

5- خدمات انفورماتیک

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت خدمات انفورماتیک در دوره 9‌ماهه منتهی به پایان آذرماه سال جاری موفق به کسب سود خالص 6‌هزار و 558 میلیارد ریالی شده که این سود برخلاف انتظار سهامداران این شرکت نه تنها افزایشی نبوده بلکه با کاهش 7‌درصدی نسبت به سال گذشته مواجه بوده است.

همچنین سود خالص فصل پاییز نسبت به تابستان با کاهش 18‌درصدی همراه بوده است.

سود عملیاتی پاییز نیز کاهش 16‌درصدی را نسبت به تابستان نشان می‌دهد. جمع کل درآمد‌های عملیاتی شرکت در دوره 9‌ماهه سال جاری به 15‌هزار و 540 میلیارد ریال رسیده که بیش از 78 درصد از کل درآمد‌های این شرکت از محل کارمزد تراکنش‌های شبکه شتاب بوده است.

حاشیه سود عملیاتی شرکت به 42 درصد رسیده و این در حالی است که این نسبت مالی در دوره مشابه سال گذشته معادل 51.2 درصد بوده است.

نسبت قیمت به سودآوری شرکت با فرض تحقق سود مشابه فصل پاییز در سه ماهه پایانی سال به 26.5 واحد می‌رسد.

6- داده گستر عصر نوین

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت داده گستر عصر نوین در دوره 9‌ماهه سال جاری به سود خالص 5‌هزار و 768 میلیارد ریالی رسیده که رشد محسوس و سنگین 424 درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. با این حال، سود خالص دوره سه ماهه سوم سال جاری نسبت به فصل تابستان کاهش 16‌درصدی را داشته است.

جمع کل درآمد‌های عملیاتی در دوره 9‌ماهه منتهی به پایان آذر‌ماه به 12‌هزار و 286 میلیارد ریال رسیده که افزایش 242 درصدی را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. حاشیه سود عملیاتی شرکت رشد خوبی را داشته و با افزایش بیش از 15 واحد به 54.1 درصد رسیده که نسبت قیمت به سود شرکت با فرض تحقق سود خالص مشابه فصل پاییز در سه ماهه پایانی سال به 14 واحد می‌رسد.

7- آتیه داده پرداز

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، سود خالص شرکت آتیه داده‌پرداز در دوره 9‌ماهه منتهی به پایان آذر‌ماه سال جاری به رقم 1.859 میلیارد ریال رسیده که 305 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. با این حال ذکر این نکته ضروری است که بخش مهمی از سود خالص شرکت ناشی از سود خرید و فروش سهام بوده و به صورت غیرعملیاتی محقق شده و انتظار تکرار آن برای سال آینده وجود نخواهد داشت.


از کل 191 میلیارد تومان سود عملیاتی دوره 9‌ماهه مبلغ 178 میلیارد تومان آن بابت سود خرید و فروش سهام بوده و بر اساس استاندارد‌های حسابداری این سود می‌بایست در بخش غیرعملیاتی شناسایی می‌شد.

سود عملیاتی شرکت در فصل پاییز افت 36‌درصدی را نسبت به تابستان نشان می‌دهد که نسبت قیمت به سودآوری شرکت با فرض تحقق سود خالص مشابه فصل پاییز در سه ماهه پایانی سال معادل 10.8 واحد خواهد بود.

8- توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز،شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی در دوره 9‌ماهه سال جاری سود خالص 97 میلیارد ریالی را محقق کرده و این سودآوری هیچ تناسبی با ارزش 7.300 میلیارد ریالی حال حاضر سهام شرکت ندارد.
حبابی بودن قیمت سهام شرکت با در نظر گرفتن این نکته که در سه ماهه سوم سال جاری زیان خالص 21.6‌میلیارد ریالی را محقق کرده، بیشتر مشخص می‌شود.

درآمد‌های عملیاتی شرکت در دوره 9‌ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش 12‌درصدی داشته و به رقم 614‌میلیارد ریال رسیده است.

نسبت قیمت به درآمد شرکت با فرض کسب زیان خالص مشابه فصل پاییز در سه ماهه پایانی سال به رقم عجیب و سوپرحبابی 101 واحد می‌رسد.

بیشتر بخوانید: سود غیرعملیاتی ناشی از معاملات سهام، عامل اصلی رشد سودآوری "مفاخر"
"پرداخت"، "آپ"، "افرا" و "مرقام" دارای افت یک درصدی معاملات

"پرداخت"، "آپ"، "افرا" و "مرقام" دارای افت یک درصدی معاملات

"پرداخت"، "آپ"، "افرا" و "مرقام" دارای افت یک درصدی معاملات

BourseNews.ir/
رونمایی از سامانه پرداخت غیر حضوری تسهیلات مستمری بگیران تامین اجتماعی در بانک رفاه

رونمایی از سامانه پرداخت غیر حضوری تسهیلات مستمری بگیران تامین اجتماعی در بانک رفاه

مدیرعامل بانک رفاه کارگران در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد...

Borna.news/
معاملات منفی "پرداخت"، "وتوس"، "ثپردیس" و "ثباغ" همراه با افت 4 درصدی

معاملات منفی "پرداخت"، "وتوس"، "ثپردیس" و "ثباغ" همراه با افت 4 درصدی

معاملات منفی "پرداخت"، "وتوس"، "ثپردیس" و "ثباغ" همراه با افت 4 درصدی

BourseNews.ir/
افت 4 درصدی "پرداخت" همراه با صف فروش 2 میلیونی

افت 4 درصدی "پرداخت" همراه با صف فروش 2 میلیونی

افت 4 درصدی "پرداخت" همراه با صف فروش 2 میلیونی

BourseNews.ir/
"وصندوق" زمان پرداخت سود را تمدید کرد

"وصندوق" زمان پرداخت سود را تمدید کرد

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری زمان پرداخت سود به سهامداران را تمدید کرد.

BourseNews.ir/
"پرداخت" صف فروش 4 میلیونی دارد

"پرداخت" صف فروش 4 میلیونی دارد

"پرداخت" صف فروش 4 میلیونی دارد

BourseNews.ir/
پرداخت سود "کماسه" آغاز شد

پرداخت سود "کماسه" آغاز شد

شرکت تامین ماسه ریخته گری سوددهی به سهامدارانش را آغاز کرد.

BourseNews.ir/
"پرداخت" بابت خرید شارژ کارمزد نمی دهد

"پرداخت" بابت خرید شارژ کارمزد نمی دهد

مدیرعامل شرکت به پرداخت ملت گفت:هیچگونه کارمزدی به اپراتور‌ها بابت خرید شارژ پرداخت نمی‌شود.

BourseNews.ir/
پرداخت سود سهام از طریق سجام و بی‌نیازی‌ سهامداران از مراجعه به بانک

پرداخت سود سهام از طریق سجام و بی‌نیازی‌ سهامداران از مراجعه به بانک

قشمی: تا امروز 105 شرکت سود خود را از طریق سامانه سجام توزیع کردند و 7 میلیون و 200 هزار سهامدار از طریق ‏سامانه سجام سود نقدی خود را دریافت کرده‌اند. ‏

Sena.ir/
آغاز پرداخت سود "دتولید" از چند روز آینده

آغاز پرداخت سود "دتولید" از چند روز آینده

شرکت داروسازی تولیددارو برنامه زمانبندی پرداخت سود به سهامداران را مشخص کرد.

BourseNews.ir/
"فلامی" آماده پرداخت می شود

"فلامی" آماده پرداخت می شود

شرکت لامیران برنامه زمانبندی پرداخت سود به سهامداران را تعیین کرد.

BourseNews.ir/
تحلیل بورس امروز 8 دی/ چرا شاخص هم‌وزن همچنان منفی است؟

تحلیل بورس امروز 8 دی/ چرا شاخص هم‌وزن همچنان منفی است؟

با شروع معاملات امروز بازار سرمایه، شاخص کل برخلاف روزهای گذشته از محدوده منفی خود گذر کرد و روندی مثبت را در پیش گرفته است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان هفته به محدوده یک میلیون و 550 هزار واحدی وارد شو...

TejaratNews.com/
زمان پرداخت سود "وبیمه" مشخص شد

زمان پرداخت سود "وبیمه" مشخص شد

شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه از تعیین شدن زمان سوددهی به سهامداران خبر داد.

BourseNews.ir/
"خبهمن" آماده پرداخت شد

"خبهمن" آماده پرداخت شد

شرکت گروه بهمن زمان پرداخت سود به سهامدارانش را اعلام کرد.

BourseNews.ir/
پرداخت سود "واعتبار" از آخرین ماه زمستان

پرداخت سود "واعتبار" از آخرین ماه زمستان

شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران زمان سوددهی به سهامداران را تعیین کرد.

BourseNews.ir/
ریسکی بزرگتر از کاهش نرخ ارز در کمین بورس بازدهی منفی بورس در هفته عرضه اولیه اپال / ارزش معاملات نصف شد جدیدترین تغییرات سهمیه بنزین وانت بار‌ها چه خبر از سهام عدالت / سهام عدالت من چقدر می‌ارزد؟ نرخ ارز در صرافی ملی امروز 99/12/7 آزادراه غدیر افتتاح شد خبر مهم برای متقاضیان وام ودیعه مسکن چرا پراید ارزان شد؟ / آخرین قیمت پراید تا پیش از امروز 7 اسفند شرط آزادسازی دارایی‌های ایران در کره جنوبی تغییرات سهمیه‌بندی بنزین خوب یا بد؟ اونس طلا به پایین مرز 1800دلار برگشت همه چیز درباره آزادراه غدیر کاهش بیش از 33 هزارتومانی سهام عدالت جدیدترین مالیات‌ها برای سال 1400 احتمال کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن آخرین اخبار مجامع امروز 1399/12/06 آخرین خبرها از تغییر سهمیه بنزین وانت‌بارها / سهمیه بنزین تغییر می‌کند؟ هشدار به مشمولان سهام عدالت سرمایه‌گذار بورس مراقب سیگنال فروشی باشد/ پیروی 10 هزار نفر از سیگنال‌های پسر 12 ساله تداوم نوسان قیمت‌ها در بازار خودرو قیمت گوشت قرمز در بازار چند است؟ عرضه تخم‌مرغ در بورس به کجا رسید؟ / شفافیت برای بورس دردسرساز شد! واحدهای مسکونی کمتر از 3 میلیارد در تهران نزول ارزش سهام عدالت/ سهام عدالت هفته اول اسفند را چگونه پایان داد؟ بررسی قیمت‌ها در بازار طلا و سکه / قیمت دلار و یورو امروز 99/12/6 سهمیه بنزین وانت‌بارها تغییر کرد حباب سکه 600 هزار تومان شد / طلا دوباره گران می‌شود؟ نرخ دلار نیمایی امروز 6 اسفند ماه قیمت دلار به کانال 24 هزار تومان بازگشت / آخرین نرخ ارز در صرافی ملی 99/12/6 توضیح کارگزاری مفید درباره عرضه ‌اولیه اپال نرخ ارز به تابلوی صرافی‌ها بازمی‌گردد / امکان خرید و فروش آنلاین ارز پیش‌بینی بورس هفته دوم اسفند ماه / به بازار خوشبین باشیم؟ سرمایه گذاری فولادمبارکه در رفع مشکل35 ساله ساخت و تکمیل ورزشگاه نقش جهان پیام تبریک عظیمیان به مناسبت بزرگداشت روز مهندس فولادمبارکه منشا آثار خیر زیادی برای منطقه و کشور بوده است احتمال کاهش قیمت در بازار مسکن جدیدترین قیمت گوشت قرمز در بازار پرداخت یک میلیارد دلار از بدهی کره جنوبی به ایران در مرحله اول / وضعیت ارز خوب خواهد شد تکذیب دستکاری در سامانه معاملات بورس تهران واکنش به حقوق نجومی کارکنان صنعت نفت عرضه اولیه مجازی در بورس تهران انجام شد/ کشف قیمت 12420 ریالی هر سهم اپال برگزاری بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور با مشارکت دارندگان سهام عدالت فروش اشتباهی عرضه اولیه به سهامداران! / خسارت سهامداران پرداخت می‌شود؟ یورو گران و دلار ارزان شد / سومین نرخ ارز در صرافی ملی 99/12/6 ارزش پالایشی یکم امروز 4 اسفند 99 ارزش سهام عدالت امروز 6 اسفند 99 فرصت طلایی برای بهترین تجربه خرید بیمه‌های خودرویی (شخص ثالث و بدنه) در اسفند ماه 1399 افزایش نرخ واترپمپ های "خکار" با انعقاد قرارداد با ساپکو آغاز پرداخت بدهی کره‌جنوبی به ایران این هم از رنگ قرمز شاخص در آخرین روز کاری

در حال بارگیری...