عملیات اجرایی مجتمع پتروشیمی سروش انرژی پایدار...

عملیات اجرایی مجتمع پتروشیمی سروش انرژی پایدار...

خبرنگاران از مراحل اجرا و احداث مجتمع پتروشیمی سروش انرژی پایدار در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان بازدید کردند.

محمد حسین بویری، یکی از معاون های منطقه ویژه پارسیان: مراحل احداث و بهره برداری به خوبی پیش می رود.

محل احداث ساختمان آتش نشانی، اورژانس و ساختمان اداری در منطقه ویژه پارسیان

عملیات اجرایی مجتمع پتروشیمی سروش انرژی پایدار در منطقه پارسیان

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد