اخبار مهم کدال دوشنبه 15 خرداد 1402 | خبرهای مهم برای سهامداران اخابر، شگویا و فرابورس

اخبار مهم کدال دوشنبه 15 خرداد 1402 | خبرهای مهم برای سهامداران اخابر، شگویا و فرابورس

امروز دوشنبه 15 خرداد 1402 اطلاعیه‌های زیادی بر روی سایت کدال قرار گرفت که در این مطلب به بررسی مهمترین اطلاعیه‌ها خواهیم پرداخت.

به گزارش نبض بورس، امروز دوشنبه 15 خرداد 1402 اطلاعیه‌های زیادی بر روی سایت کدال قرار گرفت که در این مطلب به بررسی مهمترین اطلاعیه‌ها خواهیم پرداخت.

صدور مجوز افزایش سرمایه کالا

در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه به مبلغ 5,300,000,000,000 ریال به منظور اجرای مصوبه چهارصد و نهمین جلسه هیيت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 95/01/24 در خصوص تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس‌ها و عدم خروج نقدینگی از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.

انعقاد قرارداد مهم‌های وب

تجهیزات مخابراتی به مبلغ 23,163,796 میلیون ریال به شرکت فناوران نوین بنیان پاسارگاد فروخته شد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده غمایه

از کلیه سهامداران، وکیل یا قايم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی غمایه که در ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1402/03/23 در استان خراسان رضوی، شهر مشهد به آدرس بلوارخیام بین خیام 33 و 35 بنیاد بهره وری آستان قدس رضوی برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اخابر

از کلیه سهامداران، وکیل یا قايم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی اخابر که در ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1402/03/20 در استان تهران، شهر تهران به آدرس تهران، همت غرب، بعد از اتوبان آزادگان، خروجی آبشار تهران، خیابان جدی اردبیلی، جنب درمانگاه قايم، مجموعه فرهنگی ورزشی غدیر، سالن آمفی تياتر برگزار می‌گردد حضور بهم رسانند.

عملکرد 12 ماهه شفن

شرکت شفن در 12 ماه منتهی به 29/12/1401؛ سود خالص هر سهم 1025 ریال که نسبت به مدت مشابه 95 درصد کاهش داشته است. سود ناخالص با کاهش 37 درصدی 22,205,450 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 31,722,235 میلیون ریال رسید.

عملکرد 6 ماهه شملی

شرکت شملی در 6 ماه منتهی به 29/12/1401؛ سود خالص هر سهم 596 ریال که نسبت به مدت مشابه 30 درصد کاهش داشته است. سود ناخالص با افزایش 57 درصدی 1,146,869 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 774,152 میلیون ریال رسید.

عملکرد 6 ماهه سفارس

شرکت سفارس در 6 ماه منتهی به 31/02/1402؛ سود خالص هر سهم 5,169 ریال که نسبت به مدت مشابه 46 درصد افزایش داشته است. جمع درآمد‌های عملیاتی با افزایش 46 درصدی 29,997,421 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 29,076,605 میلیون ریال رسید.

عملکرد 6 ماهه امین

شرکت امین در 6 ماه منتهی به 29/12/1401؛ سود خالص هر سهم 360 ریال که نسبت به مدت مشابه 1 درصد افزایش داشته است. سود ناخالص با افزایش 10 درصدی 5,183,839 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 3,963,504 میلیون ریال رسید.

عملکرد 12 ماهه شگویا

شرکت شگویا در 12 ماه منتهی به 29/12/1401؛ سود خالص هر سهم 1427 ریال که نسبت به مدت مشابه 4 درصد افزایش داشته است. سود ناخالص با کاهش 2 درصدی 40,468,540 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 34,182,922 میلیون ریال رسید.

عملکرد 12 ماهه فرابورس

شرکت فرابورس در 12 ماه منتهی به 29/12/1401؛ سود خالص هر سهم 301 ریال که نسبت به مدت مشابه 6 درصد افزایش داشته است. سود ناخالص با افزایش 23 درصدی 2,913,137 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 2,532,584 میلیون ریال رسید.

عملکرد 12 ماهه خزامیا

شرکت خزامیا در 12 ماه منتهی به 29/12/1401؛ سود خالص هر سهم 601 ریال که نسبت به مدت مشابه 3 درصد کاهش داشته است. سود ناخالص با افزایش 166 درصدی 31,333,599 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 15,433,692 میلیون ریال رسید.

عملکرد 12 ماهه شستا

شرکت شستا در 12 ماه منتهی به 29/12/1401؛ سود خالص هر سهم 2 ریال است. جمع درآمد‌های عملیاتی افزایش 12 درصدی 8,000,055 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 2,509,729 میلیون ریال رسید.

عملکرد 6 ماهه شپدیس

شرکت شپدیس در 6 ماه منتهی به 29/12/1401؛ سود خالص هر سهم 18,885 ریال که نسبت به مدت مشابه 18 درصد افزایش داشته است. سود ناخالص با افزایش 15 درصدی 106,368,453 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 113,307,009 میلیون ریال رسید.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد