کاهش چشمگیر قیمت برنج ایرانی

کاهش چشمگیر قیمت برنج ایرانی

فعال بازار بنکداران مواد غذایی گفت: با توجه به فراوانی محصول تولید شده در سال گذشته و رسیدن به زمان برداشت محصول جدید...

ایرنا: قاسمعلی حسنی اظهار داشت: با توجه به فراوانی محصول تولید شده در سال گذشته و رسیدن به زمان برداشت محصول جدید که طی 2 ماه آینده انجام خواهد شد، شاهد کاهش 30 درصدی نرخ برنج ایرانی هستیم.

وی با اشاره به ذخیره قابل توجه برنج ایرانی در انبار تولیدکنندگان، خاطرنشان کرد: بازار فعلی می‌تواند نیاز مشتریان را تامین کند و به همین دلیل قیمت انواع این محصول کاهشی شده است.

ريیس سابق اتحادیه بنکداران مواد غذایی تایید کرد: نرخ برنج شیرودی از 70 هزار تومان به 50 تا 55 هزار تومان، فجر از 85 به 70 تا 75 هزار تومان، ندا از 75 به 55 تا 60 هزار تومان و هاشمی از 130 به 90 هزار تومان کاهش یافته است.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد