افزایش سرمایه "خپارس" هنوز به تایید سهامدار عمده نرسید

افزایش سرمایه "خپارس" هنوز به تایید سهامدار عمده نرسید

شرکت پارس خودرو از لزوم موافقت سهامدار عمده با برنامه افزایش سرمایه خبر داد.

به گزارش بورس نیوز، شرکت پارس خودرو از  لزوم موافقت سهامدار عمده با برنامه افزایش سرمایه خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، مبنی بر پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ 113.568 میلیارد ریال به مبلغ 139.568 میلیارد ریال معادل 23 درصد از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران جهت خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت، تحقق برنامه مذکور، مستلزم موافقت سهامدار عمده (شرکت سایپا) بوده و در این رابطه مکاتباتی نیزانجام شده لیکن تاکنون این موضوع به تایید ایشان نرسیده و موضوع در حال پیگیری است.


  • بیشتر بخوانید:
انتخاب هیات مدیره جدید در "خپارس"

آخرین اخبار بورس و اقتصاد