وزارت نیرو سهم آب بخش کشاورزی را به صورت حجمی تحویل دهد

وزارت نیرو سهم آب بخش کشاورزی را به صورت حجمی تحویل دهد

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: انتظار این است که وزارت نیرو سهم آب بخش کشاورزی را به صورت حجمی تحویل دهد تا...

به گزارش خبرگزاری برنا، صفدر نیازی معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، با بیان اینکه امروزه تکنولوژی‌‌های جدید به کمک بخش کشاورزی آمده است، افزود: باید بتوانیم برای هر لیتر آب در اختیار کشاورزان برنامه‌ریزی کنیم.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: به دلیل تغییر اقلیم در کشور و کمبود بارش‌ها، منابع آبی به شدت کاهش یافته است لذا موظف هستیم برای قطره قطره آبی که وزارت نیرو در اختیار ما می‌گذارد برنامه‌ریزی کنیم.

وی با تاکید بر تغذیه کودی خاک تصریح کرد: خاک کشور به لحاظ میزان ماده آلی فقیر شده است، لذا تغذیه کودی خاک یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در برنامه هفتم دولت سیزدهم به شدت پیگیری می‌شود.

نیازی با بیان این که با رفع مشکلات بخش آب و خاک باید در بخش کشاورزی به پایداری تولید برسیم، ادامه داد: اگر بتوانیم تقریبا یک ششم بهره‌وری آب را ارتقا دهیم حدود 18 درصد بهره‌وری حوزه تولید را ارتقا داده‌ایم که نیاز به زیرساخت و سرمایه‌گذاری و کارهای ترویجی دارد.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: در برنامه‌های دوم تا ششم توسعه کشور مقرر شده بود که وزارت نیرو آب را حجمی تحویل بخش کشاورزی دهد، همچنان تاکید داریم که اگر ما بخواهیم برای تولید برنامه‌ریزی صحیحی داشته باشیم، باید آب به صورت حجمی به بخش کشاورزی تحویل شود.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد