چهار مصوبه جدید برای رفع موانع تولید ابلاغ شد

چهار مصوبه جدید برای رفع موانع تولید ابلاغ شد

ایلنا: وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به دستگاه‌ها و اتاق‌های مربوط به بخش خصوصی مصوبات جدید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، در این نامه که پنجم آذر ماه صادر شده، آمده است: به استناد ماده 61 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آيین‌نامه اجرایی آن، یکصد و سی و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، روز سه‌شنبه مورخ 1401/8/17 برگزار و ضمن ارايه گزارش عملکرد ستاد توسط دبیرخانه پس از بررسی دستور جلسه و طرح نظرات اعضا تصمیمات زیر اتخاذ که جهت اجرا در موعد مقرر ابلاغ می‌شود.

مشروح این مصوبات به شرح زیر است.

1- در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و بهره‌برداری از حداکثر توان و ظرفیت تولید و حفظ و ایجاد اشتغال مشکلات ناشی از انطباق برچسب فرآورده‌های غذایی با استانداردهای ملی مرتبط و سایر ضوابط و مقررات موضوع بخشنامه شماره 96836 مورخ 1400/4/16 سازمان ملی استاندارد ایران، اعتراضات نمایندگان بخش خصوصی در رابطه با عبارت بزرگ‌تر از برند تجاری و سایر مشخصات اسمی در بند 4 بخشنامه مذکور، در جلسه مطرح و پس از استماع نظرات نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران سازمان غذا و دارو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت (دفتر غذا و دارو و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) بخش خصوصی، اعضا محترم ستاد و دستگاه‌های نظارتی مقرر شد: سازمان ملی استاندارد ایران با همکاری سازمان غذا و دارو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان بخش خصوصی، ظرف مدت 20 روز نسبت به اصلاح بند 4 بخشنامه شماره 96836 مورخ 1400/4/16 و بخشنامه‌های مرتبط دیگر در خصوص درج نام و نوع فرآورده بزرگ‌تر از برند تجاری و سایر مشخصات اسمی اقدام نماید به نحوی که به نام و ساختار نشان تجاری شرکت‌ها به عنوان دارندگان حقوق مالکیت معنوی آن نشان لطمه‌ای وارد نشود.

2- سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از اصلاح بخشنامه‌های موضوع بند 1/1 این مصوبه پرونده‌های واحدهای تولیدی که بر اثر صدور این بخشنامه‌ها، در بازرسی‌های استانی آن سازمان، مشمول مغایرت شده یا نمرات منفی دریافت نموده‌اند، را مجددا مورد رسیدگی قرار داده تا از تضییع حقوق این واحدهای تولیدی جلوگیری شود.

2- در خصوص مشکلات ایجاد شده ناشی از اجرای مقررات مربوط به ذی نفع واحد مندرج در آيین‌نامه تسهیلات کلان موضوع بخشنامه شماره 92/242553 مورخ 1392/8/16 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای واحدهای تولیدی، پس از استماع نظرات اعضا محترم ستاد و دستگاه‌های نظارتی مقرر شد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت و معاونت اقتصادی بانک مرکزی نسبت به تهیه پیشنهادهای اصلاحی یا جایگزین با توجه به اجرای پروژه‌های تامین مالی زنجیره‌ای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر فاکتور و جلوگیری از انحراف پرداخت منابع بر یا طرح در شورای پول و اعتبار اقدام کنند. همچنین بانک مرکزی نسبت به شناسایی تعداد واحدهای تولیدی که بدهی‌های آنها از طریق اجرای مقررات مربوط به ذی نفع واحد وصول شده و یا دچار مشکل شده‌اند طی یک ماه اقدام کرده و نتیجه را به ستاد ارايه نماید. در این رابطه ملاحظات زیر مد نظر قرار می‌گیرد.

هر گونه تصمیمی که جهت برون رفت مشکلات واحدهای تولیدی اتخاذ شود مشمول ابربدهکاران بانکی یا بدهکاران بدحساب بانکی دارای بدهی غیرجاری کلان نمی‌شود.

تصمیمات اتخاذ شده صرفا در خصوص واحدهای تولیدی خواهد بود و مشمول افراد حقیقی و حقوقی دیگر نمی‌شود.

تصمیمات متحذه نباید مانع جدیت بانک‌های عامل در وصول مطالبات بانکی شود.

3- در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و بهره‌برداری از حداکثر توان و ظرفیت تولید و حفظ و ایجاد اشتغال آنها و در اجرای بند 6 مصوبات جلسه 133 ستاد (ابلاغی به شماره 60/144171 مورخ 1401/6/12) در خصوص چگونگی رسیدگی به موضوعات غیر بانکی واحدهای تولیدی که در لیست مفاسد اقتصادی قرار دارند پس از استعما نظرات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعضا محترم ستاد و دستگاه‌های نظارتی مقرر شد:

3-1- دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی فهرست روزآمد فعالان اقتصادی مشمول گروه‌های بدهکار بدحساب بانکی دارای بدهی غیر جاری کلان را بر اساس آنچه دستگاه‌های مسيول از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و … اعلام می‌نمایند که به دلیل ورود مراجع قضايی، نظارتی و امنیتی امکان رسیدگی به آنها در کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها و ستاد تسهیل وجود ندارد را به دبیرخانه ستاد منعکس نماید.

3-2- دبیرخانه ستاد پس از دریافت لیست و مصادیق موضوع بند 3-1 این مصوبه مراتب را به کارگروه تسهیل استان‌ها منعکس نماید.

3-3- کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها مصادیق اعلام شده دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را برای هر واحد مد نظر قرار داده و از رسیدگی به هر پرونده مرتبط با آن خودداری و مراتب را به دبیرخانه ستاد مرکزی اطلاع دهند.

در خصوص رسیدگی به سایر موضوعات واحد تولیدی که در لیست آن ستاد قرار دارد اعم از استاندارد، معادن و … نیز کارگروه‌های استانی یک نسخه از دعوتنامه یا مصوبه یا مکاتبه صورت گرفته را برای ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال نمایند.

3-4- دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در اجرای بند 11 مصوبه 116 ستاد (ابلاغی به شماره 60/78782 مورخ 1400/3/17) به منظور نظارت بر عملکرد کارگروه‌ها و رصد درخواست‌های متقاضیان، نسبت به معرفی کارشناسان یا مدیران منتخب خود (در سطوح ملی) اقدام نموده و ضمن ثبت نام در سامانه ستاد تسهیل به آدرس tashil.stsm.ir نام کاربری و مشخصات کاربران سطح ملی را به دبیرخانه ستاد منعکس نمایند.

4- در خصوص معرفی نماینده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کمیته حمایتی ماده 2 قانون جهش تولید دانش بنیان در اجرای بند 4 مصوبات جلسه 133 (ابلاغی به شماره 60/144171 مورخ 1401/6/12) پس از استماع نظارت، اعضا محترم ستاد و دستگاه‌های نظارتی مقرر شد:

وزارت امور اقتصادی و دارایی به همراه نماینده دبیرخانه ستاد به نمایندگی از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در جلسات کمیته مذکور با حق رای حضور می‌یابند.

تبصره - کمیته حمایتی ماده 2 می‌تواند در زمان برگزاری جلسات با توجه به موضوع از دستگاه‌های مربوطه و سایر کمیته‌های ستاد و بخش خصوصی دعوت به عمل آورد.

5- نحوه اجرای تبصره ذیل ماده 61 قانون رفع موانع تولید (موضوع استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه‌های اجرایی و اعضا ذیربط برای ستاد و کارگروه‌ها و دبیرخانه‌های آنها) در جلسه طرح و با توجه به ضرورت رسیدگی امور محوله در ماده 61 قانون رفع موانع تولید و آيین‌نامه اجرایی آن و صراحت تبصره ذیل ماده مذکور مبنی بر ستاد و کارگروه‌های مذکور و دبیرخانه‌های مورد نیاز آنها باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه‌های اجرایی و اعضای ذیربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند و با عنایت به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دبیرخانه ستاد نسبت به اختصاص 14 کارشناس و برای دبیرخانه‌های کارگروه‌های استانی بین یک تا 3 کارشناس اقدام نموده است و به منظور کاهش تراکم کاری جهت رسیدگی به پرونده واحدهای تولیدی، پس از استماع نظارت اعضا محترم ستاد و دستگاه‌های نظارتی مقرر شد: هر یک از دستگاه‌های عضو ستاد ظرف دو هفته نسبت به معرفی یک نفر کارشناس جهت حضور دايم در دبیرخانه ستاد و انجام امور معینه کارشناسی اقدام نمایند.

تبصره - پرداخت حقوق و مزایای کارشناسان معرفی شده از طرف دستگاه مبدا خواهد بود.

دستگاه‌های عضو ستاد موظفند برابر نیاز اعلامی استاندار هر استان نسبت به تامین نیروی انسانی و امکانات مورد نیاز دبیرخانه کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها با شرایط مندرج در تبصره بند 5-1 این مصوبه اقدام و نتیجه را ظرف یک ماه به ستاد گزارش نمایند.

 

 

ضرورت ورود دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به تخلف دستگاه‌ها در حساب واحد خزانه حداکثر چقدر ارز به متقاضیان فروخته می‌شود؟ پیام جدید فرزین به بازار ارز/ همچنان نرخ‌ساز ارز خواهیم... ریشه مشکل کجاست که در پی تشکیل سازمان بازرگانی هستیم؟ خبر مهم وزیر اقتصاد درباره نرخ جدید سودبانکی/ چرا بانک‌ها... فاصله‌ مزد و هزینه‌ کارگران از 200درصد گذشت! آمار گل‌ و بلبل از وضعیت اشتغال در ایران! فروش ویژه خودروسازان برای دلالان! دولت داده دقیقی از شمار کارکنان خود ندارد! خشکبار از سبد خانوارهای ایرانی حذف شد رکوردشکنی تسلا شگفتی‌ساز شد خودروهای قاچاق لوکس در انزلی توقیف شدند زمان اعلام نرخ جدید سود بانکی اعلام شد؟ حجم ترانزیت به 11 میلیون تن رسید/ پیش‌یینی درآمد 32 هزار میلیاردی از حقوق ورودی خودرو در سال آینده خاندوزی: تحریم مانع رکوردزنی صادرات غیرنفتی کشور نشده است شورای اقتصاد به جز شخص رییس مخالف عرضه خودرو در بورس نیست/ درباره توقف پرداخت وام از رییس کل بانک مر... مردم پیشرفت‌های دولت را احساس نمی‌کنند/ در صادرات غیرنفتی رکورد زدیم پیش فروش ایران خودرو با شرایط اقساطی آغاز شد | حراج بزرگ سوگلی ایران خودرو با تحویل فوری گزارش ريیس کل بانک مرکزی از عملیات احیای ثبات ارزی در کشور عرضه 191 میلیون دلار در سامانه نیما رکوردشکنی صادرات غیرنفتی در سال جاری/ 20 میلیارد دلار مازاد درآمد ارزی داشتیم استقبال کارجویان از شرکت خدمات ارتباطی رایتل در نمایشگاه کار صدور قبض کمتر از 30 هزار تومان در ماه برای 60 درصد مشترکان واحدهای خانگی گزارش ماهانه بازار بدهی منتهی به دی ماه 1401 وزیر اقتصاد: 990 ملک و دارایی دولت در مسیر مولد سازی قرار گرفت قیمت آپارتمان 60متری در غرب و شرق تهران گزارش بازار‌ها امروز 6 بهمن 1401 | پیش بینی قیمت بیت کوین برای روزهای خاص دادستان خرم‌آباد: مردم ازنا و الیگودرز فعلا قبض‌های گاز نجومی را پرداخت نکنند صادرات برق روسیه به آسیا افزایش یافت کشور باید از کارخانه‌داری به سمت صنعتی سازی برود/ نقطه معجزه آسای اقتصاد ایران؛ سرمایه گذاری، تولید ... نوسانات قیمت گوسفند سبب تعطیلی موقت برخی واحدهای صنفی در قم شده آمار 1میلیون شغل ريیسی چه می‌گوید؟ چشم‌انداز صعودی طلای سیاه/ چین بازار نفت را به کدام... واکنش وزارت صنعت به گرانی‌های اخیر اتصال 89 درصد مجوزهای کشور به درگاه ملی مجوزها برزیل تلگرام را جریمه کرد پیش‌فروش بلیت قطارهای نوروزی در هفته سوم بهمن اسامی پنج بانک دولتی که 5 هزار یورو در آن ها عرضه می‌شود صدور قبض‌های نجومی لرستانی ها را غافلگیر کرد! بازگشایی خزانه جواهرات ملی به مناسبت دهه فجر گرانی گوشت، این بلا را سر برخی اصناف قم آورد دستور ویژه درباره پیامک میلیاردی شهروند شاهرودی فاجعه قبوض نجومی گاز صدای دادستان را درآورد قیمت پژو پارس ساده؛ فقط 455میلیون! آمار ترسناک از زمستان سیاه تهران! نوسانات قیمت بازار مسکن روی کاغذ نه واقعیت! واکنش به شایعه کمبود بنزین در کشور ایرلاین‌ها موظفند اضافه‌هزینه را به خریداران بلیت پرداخت کنند پیش بینی قیمت دوج کوین و شیبا نوسانات قیمت بازار مسکن روی کاغذ نه واقعیت!