آیا روند بازار طلا و سکه کاهشی است؟

آیا روند بازار طلا و سکه کاهشی است؟

بازار سکه و طلا در حالی فعالیت خود را در دومین روز هفته آغاز می‌کند که قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس نرخ اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران، امروز به 16 میلیون و 500 هزار تومان رسید.

قیمت‌های امروز در بازار طلا و سکه / قیمت دلار و یورو امروز 99/8/6

قیمت‌های امروز در بازار طلا و سکه / قیمت دلار و یورو امروز 99/8/6

قیمت‌های امروز در بازار طلا و سکه / قیمت دلار و یورو امروز 99/8/6

قیمت طلا و سکه امروز، با پیروی از رشد بهای طلای جهانی و نرخ ارز، افزایش یافت که بر این اساس قیمت سکه تمام طرح جدید به چهارده میلیون و 9 هزار تومان رسید.

TejaratNews.com/‫۱ روز قبل، سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹

پیش‌بینی قیمت طلا و سکه امروز 6 آبان 99

طلا و سکه هفته را چگونه آغاز کردند؟ / قیمت دلار و یورو امروز 99/8/3

طلا و سکه هفته را چگونه آغاز کردند؟ / قیمت دلار و یورو امروز 99/8/3

طلا و سکه هفته را چگونه آغاز کردند؟ / قیمت دلار و یورو امروز 99/8/3

قیمت طلا و سکه امروز، بر خلاف رشد بهای طلای جهانی و با پیروی از افت نرخ ارز، کاهش یافت که بر این اساس قیمت سکه تمام طرح قدیم 503 هزار تومان ارزان شد و به سیزده میلیون و 497 هزار تومان رسید.

TejaratNews.com/‫۴ روز قبل، شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹

طلا مجددا گران شد / قیمت طلا و سکه امروز اول آبان 99

طلا مجددا گران شد / قیمت طلا و سکه امروز اول آبان 99

طلا مجددا گران شد / قیمت طلا و سکه امروز اول آبان 99

قیمت طلا در روز چهارشنبه هر گرم طلای 18 عیار به یک میلیون و 287 هزار تومان و قیمت سکه تمام طرح جدید هم به 14 میلیون و 298 هزار تومان رسیده بود. اما این قیمت‌ها امروز، پنجشنبه اول آبان ماه چقدر شده‌اند...

TejaratNews.com/‫۷ روز قبل، پنج شنبه ۱ آبان ۱۳۹۹

بازگشت روند افزایش قیمت به بازار طلا و سکه

افت قیمت‌ها در بازار طلا و سکه / قیمت دلار و یورو امروز 99/7/28

افت قیمت‌ها در بازار طلا و سکه / قیمت دلار و یورو امروز 99/7/28

افت قیمت‌ها در بازار طلا و سکه / قیمت دلار و یورو امروز 99/7/28

قیمت طلا و سکه امروز، بر خلاف رشد بهای طلای جهانی، کاهش یافت که بر این اساس قیمت سکه طرح جدید از کانال 16 میلیونی عقب نشست و به پانزده میلیون و 539 هزار تومان رسید.

TejaratNews.com/‫۹ روز قبل، دو شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹

امروز در بازار طلا و سکه چه گذشت؟ / قیمت دلار و یورو امروز 99/7/27

امروز در بازار طلا و سکه چه گذشت؟ / قیمت دلار و یورو امروز 99/7/27

امروز در بازار طلا و سکه چه گذشت؟ / قیمت دلار و یورو امروز 99/7/27

قیمت طلا و سکه امروز، بر خلاف ثبات بهای طلای جهانی، کاهش یافت که بر این اساس قیمت سکه طرح جدید به شانزده میلیون و 69 هزار تومان رسید.

TejaratNews.com/‫۱۰ روز قبل، یک شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹

آیا روند بازار طلا و سکه کاهشی است؟

آیا روند بازار طلا و سکه کاهشی است؟

آیا روند بازار طلا و سکه کاهشی است؟

بازار سکه و طلا در حالی فعالیت خود را در دومین روز هفته آغاز می‌کند که قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس نرخ اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران، امروز به 16 میلیون و 500 هزار تومان رسید.

TejaratNews.com/‫۱۱ روز قبل، شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۹

بررسی قیمت‌ها در بازار طلا و سکه / قیمت دلار و یورو امروز 99/7/22

بررسی قیمت‌ها در بازار طلا و سکه / قیمت دلار و یورو امروز 99/7/22

بررسی قیمت‌ها در بازار طلا و سکه / قیمت دلار و یورو امروز 99/7/22

قیمت طلا و سکه امروز، بر خلاف افت بهای طلای جهانی، افزایش یافت که بر این اساس قیمت سکه طرح جدید به شانزده میلیون و 99 هزار تومان رسید.

TejaratNews.com/‫۱۵ روز قبل، سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹

جزيیات قیمت‌های امروز در بازار طلا و سکه / قیمت دلار و یورو امروز 99/7/21

جزيیات قیمت‌های امروز در بازار طلا و سکه / قیمت دلار و یورو امروز 99/7/21

جزيیات قیمت‌های امروز در بازار طلا و سکه / قیمت دلار و یورو امروز 99/7/21

قیمت طلا و سکه امروز، بر خلاف افت بهای طلای جهانی، افزایش یافت که بر این اساس قیمت سکه طرح جدید به پانزده میلیون و 979 هزار تومان رسید.

TejaratNews.com/‫۱۶ روز قبل، دو شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹

قیمت‌های امروز بازار طلا و سکه / قیمت دلار و یورو امروز 99/7/16

قیمت‌های امروز بازار طلا و سکه / قیمت دلار و یورو امروز 99/7/16

قیمت‌های امروز بازار طلا و سکه / قیمت دلار و یورو امروز 99/7/16

قیمت طلا و سکه امروز، بر خلاف افزایش بهای طلای جهانی، با نوسان همراه بود که بر این اساس قیمت سکه طرح جدید افزایش یافت و به چهارده میلیون و 709 هزار تومان رسید، در صورتی‌که سکه طرح قدیم با کاهش همراه ش...

TejaratNews.com/‫۲۱ روز قبل، چهار شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹

بررسی قیمت‌های امروز در بازار طلا و سکه / قیمت دلار و یورو امروز 99/7/15

بررسی قیمت‌های امروز در بازار طلا و سکه / قیمت دلار و یورو امروز 99/7/15

بررسی قیمت‌های امروز در بازار طلا و سکه / قیمت دلار و یورو امروز 99/7/15

قیمت طلا و سکه امروز، بر خلاف افت بهای طلای جهانی، افزایش یافت که بر این اساس قیمت سکه به چهارده میلیون و 559 هزار تومان رسید.

TejaratNews.com/‫۲۲ روز قبل، سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹

امروز در بازار طلا و سکه چه گذشت؟ / قیمت دلار و یورو امروز 99/7/14

امروز در بازار طلا و سکه چه گذشت؟ / قیمت دلار و یورو امروز 99/7/14

امروز در بازار طلا و سکه چه گذشت؟ / قیمت دلار و یورو امروز 99/7/14

قیمت طلا و سکه امروز، بر خلاف ثبات بهای طلای جهانی، افزایش یافت که بر این اساس قیمت سکه به چهارده میلیون و 249 هزار تومان رسید.

TejaratNews.com/‫۲۳ روز قبل، دو شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۹

ریزش شدید قیمت‌ها در بازار طلا و سکه / قیمت دلار و یورو امروز 99/7/13

ریزش شدید قیمت‌ها در بازار طلا و سکه / قیمت دلار و یورو امروز 99/7/13

ریزش شدید قیمت‌ها در بازار طلا و سکه / قیمت دلار و یورو امروز 99/7/13

قیمت طلا و سکه امروز، بر خلاف ثبات بهای طلای جهانی، کاهش یافت که بر این اساس قیمت سکه از کانال چهارده میلیونی عقب نشست و با افت 745 هزار تومانی به سیزده میلیون و 496 هزار تومان رسید.

TejaratNews.com/‫۲۴ روز قبل، یک شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹

جزيیات قیمت‌ها در بازار طلا و سکه / قیمت دلار و یورو امروز 99/7/8

جزيیات قیمت‌ها در بازار طلا و سکه / قیمت دلار و یورو امروز 99/7/8

جزيیات قیمت‌ها در بازار طلا و سکه / قیمت دلار و یورو امروز 99/7/8

قیمت طلا و سکه امروز، با پیروی از رشد بهای طلای جهانی، افزایش یافت که بر این اساس قیمت سکه طرح جدید به سیزده میلیون و 581 هزار تومان رسید.

TejaratNews.com/‫۲۹ روز قبل، سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹
مرغ ارزان شد کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، «رای اجاره‌ای» بودند! 15 درصد مشترکان تهرانی مشمول برق رایگان هستند آخرین اخبار مجامع امروز 1399/08/07 خرید جدیدترین عرضه‌های اولیه بورس به صرفه است؟ پیام رهبر انقلاب خطاب به جوانان فرانسه در پی اهانت مکرون به پیامبر اسلام دستور ویژه وزیر صنعت برای تامین روغن نباتی توسعه استان چهارمحال و بختیاری نیازمند همکاری همه جانبه است احتمال افزایش قیمت شیر خام در هفته آینده زنگنه مشکلی برای حضور در جلسات اوپک ندارد با دستور ویژه وزیر صمت برای تامین روغن‌نباتی سهامداران «ذوب» بخوانند: حقیقی ها خریدار بودند/ خروج 4.6 میلیارد تومان نقدینگی تغییر مالکیت بیش از 1.7 میلیارد اوراق بهادار مالی دام زنده در بورس کالا عرضه می‌شود کاهش 33 دلاری طلا نرخ دلار نیمایی در 7 آبان ماه قیمت انواع حبوبات + جدول خبرهای خوب فیچ برای اقتصاد ایران شاخص‌های بورسی جهان ریختند احتمال افزایش قیمت شیرخام در هفته آینده "وتوصا" خریدار و فروشنده بود مروری بر پرتفوی مهرماه "گوهران" "وبانک" به سود نرسید ارزش بازار "سنوین" به 3 هزار میلیارد رسید ارزش بازار "وساخت" کاهشی شد بورس دوباره مقصد سرمایه‌های سرگردان می‌شود کشف 22تن روغن خوراکی احتکار شده در تهران لیست خانه‌های خالی در اختیار سازمان امور مالیاتی وام 100میلیونی بدون ضامن با سود صفر درصد! بورس دوباره مقصد سرمایه‌های سرگردان می‌شود اعمال سیاست تحریک تقاضا توسط سازمان بورس/ عرضه‌های حقوقی ها متوقف می‌شوند علت گرانی بلیت هواپیما مشخص شد تفاوت ارزش پول ایران در 8سال گذشته اوراق تبعی چگونه سودآوری را تضمین می‌کنند میلگرد ارزان شد / قیمت میلگرد 12 تا 13 هزار تومان ثبت مرز یک میلیون و 200 هزار واحدی در نماگر اصلی بورس "وصنا" 324 میلیارد ریال سود کسب کرد برای کاهش قیمت‌ها دعا کنید تورم مسکن دوباره سه رقمی شد افزایش وام خرید مسکن، شاید وقتی دیگر افزایش قیمت بلیت هواپیما از کجا آب می‌خورد؟ مروری بر پرتفوی مهرماه "ونفت" قیمت طلا امروز 7 آبان 99 چقدر شد؟ ارزش بازار "واتی" 105 هزار میلیاردی شد حمایت ایمیدرو از بازار سرمایه مروری بر پرتفوی مهرماه "خگستر" شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو حذف نمی‌شود قیمت طلا در بازارهای جهانی کاهش یافت شاخص بورس منفی ماند کاهش قیمت طلای سیاه در پی افزایش ذخایر آمریکا

در حال بارگیری...