موارد، نکات و نمونه صورتجلسه انحلال شرکت سهامی خاص

موارد، نکات و نمونه صورتجلسه انحلال شرکت سهامی خاص

مطابق با تعریف قانون تجارت ایران، شرکت سهامی خاص شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسيولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ها خواهد بود.

به گزارش بورس نیوز، مطابق با تعریف قانون تجارت ایران، شرکت سهامی خاص شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسيولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ها خواهد بود. سهام این کمپانی‌ها قابل داد و ستد در بورس اوراق بهادار نیست، ولی مردم می‌توانند به راحتی آن را بین خود معامله کنند. هنگامی که شرکت سهامی خاص ورشکسته می‌شود یا دچار مشکلاتی اساسی می‌شود، چاره‌ای جز انحلال و متوقف کردن فعالیت‌های تجاری خود ندارد. در این مقاله می‌کوشیم به تمام جوانب این پرسش بپردازیم که انحلال شرکت سهامی خاص با چه شرایطی امکان‌پذیر است.

موارد انحلال شرکت سهامی

شرکت‌های تجاری ممکن است به دلایل گوناگونی منحل شوند و آثار و نتایج مختلفی در شرکت منحله به وجود آورند. مهم‌ترین موارد انحلال شرکت‌های سهامی خاص را طبق قانون تجارت ایران می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:
1. انحلال قهری
2. انحلال به تشخیص و تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده
3. انحلال به حکم دادگاه

انحلال قهری شرکت سهامی خاص

هنگامی که حکم ورشکستگی شرکت صادر می‌شود، آن مجموعه باید فرایند تصفیه را طبق مقررات ورشکستگی آغاز کند. طبق قانون، ورشکستگی تنها موردی است که در آن نیازی به حکمی جداگانه برای انحلال وجود ندارد. در نتیجه می‌توان گفت که حکم ورشکستگی به طور ضمنی و تلویحی حکم به انحلال شرکت است.

انحلال شرکت سهامی خاص با تصمیم مجمع عمومی

مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند هر زمان که بخواهد شرکت سهامی خاص را منحل کند. این موضوع به تشخیص اعضا واگذار شده و آن‌ها می‌توانند به هر علتی، حتی بدون توجیه و حتی با وجود مخالفت هیيت‌مدیره، قبل از موعد مقرر شرکت را منحل اعلام نمایند. در واقع می‌توان گفت که مجمع عمومی فوق‌العاده همواره حق پایان دادن به حیات شرکت را در اختیار دارد.

انحلال شرکت سهامی خاص با حکم دادگاه

هرگاه موضوع شرکت انجام شده باشد، یا انجام آن ناممکن گشته باشد و یا مدت شرکت منقضی شده باشد و اقدامی برای تمدید آن صورت نگرفته باشد، هر یک از ذی‌نفعان می‌توانند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست نمایند. همچنین هر گاه بر اثر زیان‌های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود و مجمع عمومی نه رای به انحلال بدهد و نه رای به کاهش سرمایه، باز هم افراد می‌توانند برای منحل کردن شرکت به دادگاه بروند.

از سوی دیگر، اگر شرکتی تا یک سال پس از به ثبت رسیدن، هیچ اقدامی در جهت موضوع خود انجام ندهد، یا فعالیت آن بیش از یک سال متوقف شده باشد و یا سمت هر یک از اعضای هیيت‌مدیره بیش از شش ماه بدون متصدی باقی مانده باشد، دادگاه حداکثر شش ماه جهت رفع موجبات انحلال فرصت می‌دهد و در صورتی که در این مدت موجبات انحلال رفع نشود، دادگاه حکم به انحلال شرکت خواهد داد.

نتایج انحلال شرکت سهامی خاص

تصفیه و تقسیم دارایی شرکت، از مهم‌ترین نتایج انحلال شرکت‌های سهامی خاص است. تصفیه به معنی تفریق حساب و تعیین بدهکاری و بستانکاری است و در این فرایند، رقم قطعی مبالغ بدهکار و بستانکار مشخص و برابر می‌شود. شرکت سهامی خاص به محض انحلال، شرکت در حال تصفیه محسوب می‌شود و در همه‌جا به دنبال نام شرکت باید عبارت «در حال تصفیه» ذکر شود. نام مدیر یا مدیران تصفیه نیز باید در کلیه اوراق و آگهی‌های مربوط به مجموعه قید شود.

نمونه صورت‌جلسه انحلال شرکت‌های سهامی خاص
بسمه‌تعالی
شماره ثبت شرکت ..
سرمایه ثبت‌شده ..
شناسه ملی ..

صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت .. سهامی خاص ثبت‌شده به شماره .. در تاریخ .. ساعت .. با حضور کلیه / اکثریت شرکا در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در محل دیگری تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل شد.
الف. در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1. خانم / آقای .. به سمت ريیس جلسه
2. خانم / آقای .. به سمت ناظر ريیس
3. خانم / آقای .. به سمت ناظر جلسه
4. خانم / آقای .. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب. دستور جلسه، اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال شرکت سهامی خاص .. پس از بحث و بررسی شرکت به علت .. منحل گردید و آقای / خانم (یا شخصیت حقوقی) .. به شماره ملی به سمت مدیر / مدیران تصفیه انتخاب شدند. آدرس مدیر / مدیران تصفیه و محل تصفیه تهران خیابان .. کوچه .. پلاک .. کد پستی .. است.
مدیر / مدیران تصفیه اقرار به دریافت کلیه اموال، دارایی‌ها، دفاتر، اوراق و اسناد مربوط به شرکت را نمودند.
امضای ريیس جلسه .. امضا ناظر جلسه ... امضای ناظر ريیس .. امضای منشی جلسه ..

امضای مدیر یا مدیران تصفیه ..

گفتنی است، کلیه صورت‌جلسات باید روی سربرگ شخصیت حقوقی تنظیم شوند و افراد ذی‌سمت آن را امضا کنند و مهر شرکت نیز روی آن درج شود. همچنین آخرین روزنامه رسمی تغییرات شرکت باید ضمیمه آن شود. مدیران تصفیه نیز اگر جزو سهامداران نیستند باید کپی شناسنامه و کارت ملی خود را ارايه دهند. صورت‌جلسه انحلال شرکت‌های سهامی خاص باید ظرف سه روز به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال شود.

انحلال شرکت سهامی خاص چه زمانی اتفاق می‌افتد؟

انحلال شرکت سهامی خاص زمانی اتفاق می‌افتد که به دستور دادگاه یا با تصمیم مالکان، موسسان و یا اعضای هیيت‌مدیره تصمیم بر خاتمه فعالیت‌های شرکت گرفته شود. پس از انحلال شرکت، این موضوع باید در مهلت قانونی و به شکل رسمی به ثبت برسد و مدیر تصفیه به تسویه‌حساب با طلبکاران و سهامداران بپردازد. هنگامی که شرکتی به دلیل اشتباه در برنامه‌ریزی و پیش‌بینی آینده، عدم برابری سود و زیان، پایان موضوع فعالیت و مشکلاتی پیش‌بینی‌ناپذیر دچار ورشکستگی می‌شود، مدیران، سهامداران و شرکا مطابق قانون وظیفه دارند انحلال شرکت را اعلام نمایند و آن را به صورت رسمی در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ثبت کنند. این عملیات از نظر حقوقی، «ثبت انحلال شرکت» نامیده می‌شود.

انحلال شرکت‌های سهامی خاص چگونه ثبت می‌شود؟
انحلال شرکت سهامی خاص به سه طریق انجام می‌شود:
1. از طریق حکم قضایی توسط مراجع ذی‌صلاح.
2. با تصمیم سهامداران (در مجمع عمومی فوق‌العاده)، مدیران و اعضاء هیيت‌مدیره.
3. به واسطه صدور حکم ورشکستگی شرکت.

در صورت رضایت تمامی شرکا برای منحل کردن شرکت سهامی خاص، مهم‌ترین موضوعی که باید برای آن تصمیم گرفته شود، تعیین مدیر یا مدیران تصفیه است. این افراد پس از قبول مسيولیت باید تمامی مراحل ثبت انحلال شرکت سهامی خاص را به طور کامل انجام دهند.

گفتنی است، صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده پس از امضای سهامداران باید برای ثبت قانونی به مدیر تصفیه سپرده شود. این فرد پس از انجام مراحل اداری کار، با انتشار آگهی در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار به طور رسمی انحلال شرکت سهامی خاص را اعلام می‌کند. سپس این مدیر یا مدیران شش ماه فرصت خواهند داشت تا فرایند ختم تصفیه را به انجام برسانند.

انحلال شرکت سهامی خاص از لحاظ حقوقی چه پیامد‌هایی دارد؟

مدیر تصفیه با مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و پرداخت هزینه‌های قانونی این کار، انحلال شرکت سهامی خاص را به صورت قانونی به ثبت می‌رساند و آن را در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می‌کند. پس از ثبت انحلال شرکت سهامی خاص، در تمامی اسناد، نامه‌ها و مکاتبات شرکت باید عبارت «در حال تصفیه» در کنار نام شرکت درج شود. مدیر تصفیه همچنین از این تاریخ مسيولیت وصول مطالبات، پرداخت بدهی‌ها و تقسیم اموال را به طور کامل بر عهده خواهد داشت. گفتنی است که پس از منحل شدن شرکت سهامی خاص، مدیر تصفیه باید برای تکمیل اظهارنامه انحلال شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور نیز مراجعه نماید. میزان دقیق این مالیات بعد از بررسی کارشناسان این اداره مشخص می‌شود و باید ظرف شش ماه از تاریخ انحلال شرکت، به طور کامل پرداخت شود.

برخی شرایط خاص انحلال شرکت‌های سهامی خاص

اساسنامه، رکن اصلی در شرکت سهامی خاص است. یکی از موارد مهمی که در این سند درج می‌شود، نحوه انحلال اختیاری یا اجباری و ترتیب تصفیه امور است. دلایل اجباری انحلال شرکت سهامی خاص و دلایل اختیاری انحلال شرکت سهامی خاص نیز می‌تواند در اساسنامه مشخص شود. به طور مثال، کمتر شدن تعداد شرکا از حد نصاب قانونی مندرج در اساسنامه که ممکن است بر اثر فوت یکی از اعضا به وجود بیاید می‌تواند موجب انحلال شرکت سهامی خاص شود. به طور کلی، مهم‌ترین علت انحلال شرکت‌های سهامی خاص را می‌توان ورشکستگی آن‌ها عنوان کرد. البته انحلال شرکت سهامی خاص در صورت رضایت تمامی شرکا، تمام شدن مدت شرکت یا موضوع آن و یا درخواست یکی از شرکا از دادگاه نیز اتفاق می‌افتد.

پیش‌بینی بورس در نیمه دوم سال

پیش‌بینی بورس در نیمه دوم سال

پرونده بورس در آخرین ماه از گرم‌ترین فصل سال برای بورس‌بازان سرد بود. با توجه به‌ اتفاقات رخ داده در طول هفته‌های اخیر که منجر به‌کاهش شدید قیمت‌ها در بازار سرمایه شد، پیش بینی بورس در نیمه دوم سال 14...

TejaratNews.com/
نمای میانی بورس(31شهریور) / سقوط 11هزار واحدی شاخص کل

نمای میانی بورس(31شهریور) / سقوط 11هزار واحدی شاخص کل

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان نیمه اول معاملات 0.8درصد افت داشت، شاخص هم‌وزن نیز 1.6درصد نزول کرد.

EghtesadOnline.com/

کاهش 4834 واحدی شاخص بورس تهران/ ارزش معاملات دو بازار از 14 هزار میلیارد تومان فراتر رفت

همه چراغ‌های بورس قرمز شدند!

همه چراغ‌های بورس قرمز شدند!

بازار بورس هفته ای کاهشی را پشت سر گذاشت به طوری که شاخص کل بورس شاخص 1 میلیون و 400 هزار واحد را هم از دست داد و به کانال 1 میلیون و 300 هزار واحد عقبگرد کرد.

Bartarinha.ir/

کدام صنایع بعد از برجام رشد می‌کنند؟ / به بورس اعتماد کنیم؟

روز پرصعود و نزول برای بورس

تخلیه هیجان روی الاکلنگ لنگ بورس

تخلیه هیجان روی الاکلنگ لنگ بورس

گزارش پنج و نیم امروز نیم نگاهی دارد به متلک پاستور به دانش آموختگان دانشگاه مدیر پرور و خریدارانی که تخم شان را ملخ خورده‌ و...

BourseNews.ir/
نحوه عرضه محصولات طی هفته آینده در بورس کالا اعلام شد

نحوه عرضه محصولات طی هفته آینده در بورس کالا اعلام شد

مدیر عملیات عرضه بورس کالا در نامه‌ای به کارگزاران نحوه عرضه محصولات در هفته منتهی به 7 مهر ماه را با توجه به تعطیلی دوشنبه آینده اعلام کرد.

YJC.news/

نگاهی به عرضه‌های داخلی و صادراتی بورس انرژی

صف خرید پالایشی‌ها در روز افت شاخص کل بورس

صف خرید پالایشی‌ها در روز افت شاخص کل بورس

شاخص کل بورس در پایان بازار با 0٫35 درصد افت و حدودا پنج هزار واحد منفی در محدوده یک میلیون و 386 هزار واحد قرار گرفت.

TejaratNews.com/
کاهش شاخص بورس در آخرین روز فصل تابستان

کاهش شاخص بورس در آخرین روز فصل تابستان

بورستهران- ایرنا- شاخص کل بازار بورس امروز (چهارشنبه، 31 شهریورماه) با چهار هزار و 834 واحد کاهش در جایگاه یک میلیون و 386 هزار واحدی قرار گرفت.

Irna.ir/
چرا بورس همچنان ریزش دارد؟ / در کدام صنایع بورسی سرمایه‌گذاری کنیم؟

چرا بورس همچنان ریزش دارد؟ / در کدام صنایع بورسی سرمایه‌گذاری کنیم...

بازار سرمایه در هفته آخر شهریور ماه کانال یک میلیون و 400 هزار واحد را از دست داد و حالا گمانه‌های مختلفی از ادامه روند اصلاحی در بازار زده می‌شود. تحلیل کارشناسان از ادامه روند بازار به چه صورت است؟

TejaratNews.com/
سنگین‌ ترین صف‌ های خرید و فروش در بورس امروز / عرضه‌ها از تقاضا پیشی گرفتند!

سنگین‌ ترین صف‌ های خرید و فروش در بورس امروز / عرضه‌ها از تقاضا پ...

خالص سفارشات فروش سهام در بورس امروز از رقم 120میلیارد تومان عبور کرد، برتری سمت عرضه در صنعت انبوه‌سازی، املاک و مستغلات بیش از سایرین بود و همچنین سهام عمران و...

EghtesadOnline.com/
روزهای جذاب زعفران در بورس

روزهای جذاب زعفران در بورس

با وجود نوسان محدود نرخ تسویه عموم نمادهای فعال بازار آتی بورس کالا، روز گذشته شاهد رشد نرخ برای دو سررسید زعفران نگین این بازار بودیم که نشان می‌دهد وضعیت مثبتی...

EghtesadOnline.com/
عرضه 495 هزار کیلووات ساعت برق در بورس انرژی

عرضه 495 هزار کیلووات ساعت برق در بورس انرژی

در جلسه معاملاتی امروز چهارشنبه31 شهریور ماه در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، 495 هزار کیلووات ساعت برق توسط شرکت تولید نیروی برق دماوند- نیروگاه شهدای پاکدشت و شرکت تولید نیروی برق دماوند...

Sena.ir/
افزایش‌سرمایه 400 درصدی از سود انباشته ثبت‌نام وام ودیعه مسکن تمام شد؟ ريیس‌جمهورهم، قانون جهش تولید مسکن را ابلاغ کرد تلاشگران ذوب آهن اصفهان با عزم جهادی در سنگر تولید حضور فعال دارند ريیس جمهور قانون جهش تولید مسکن را برای اجرا ابلاغ کرد واکسیناسیون کارکنان امانی و پیمانی فولاد هرمزگان تفاهمنامه ساخت 528 واحد مسکونی "ثرود" نرخ مواد اولیه "غصینو" افزایش یافت افت 4٫5 درصدی شاخص کل / روند اصلاحی ادامه‌دار است؟ اعلام شرایط جدید رجیستری تلفن همراه مسافران ساعت کاری بانک‌ها در نیمه دوم سال قیمت دلار و یورو اعلام شد / نرخ ارز صرافی ملی امروز 1400/7/1 آغاز فروش فوق‌العاده رانا پلاس + قیمت و جزيیات نرخ فروش کپسول های "دکپسول" افزایش یافت همه چراغ‌های بورس قرمز شدند! دلار گران شد افزایش سرمایه 3 نماد بورسی پیش‌بینی بورس در نیمه دوم سال " لکما "برنده استعلاق قیمت خرید 100 عدد راک پیام اضطراری سهامداران "وسدید" به اژه‌ایی عرضه های اولیه در روزهای سرخی بازار لبنان پول سوخت ایران را می‌دهد؟ واردات واکسن کرونا به بیش از 65 میلیون دز رسید سخنگوی صنعت برق: فیش‌ها را قسطی می‌کنیم! قیمت مسکن در منطقه 4 تهران سهمیه بنزین مهر ماه واریز شد / چه کسانی 500 لیتر بنزین گرفتند؟ با 5 دهه تورم دو رقمی در دنیا نظیر نداریم! نحوه عرضه محصولات طی هفته آینده در بورس کالا اعلام شد نامه آملی‌لاریجانی به جنتی درباره واردات خودرو توضیح درباره فیلم پرواز هواپیمای ایلوشین به عراق مجموع واکسن‌های وارداتی از مرز 60 میلیون دز عبور کرد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران منصوب شد با فیلترشکن ببینید 1400/06/31 عرضه 114 میلیون دلار در سامانه نیما اتاق بازرگانی نباید آمار فروش نفت به چین را منتشر می‌کرد! بررسی تمدید مهلت ثبت‌نام وام ودیعه مسکن در ستاد ملی کرونا خبر جدید از تمدید ثبت‌نام در سامانه اسکان و املاک عرضه 114 میلیون دلار در سامانه نیما زمان و جزيیات طرح جدید فروش فوری رانا پلاس با سقف پانوراما گران‌ترین تلویزیون بازار 212میلیون قیمت خورد اعلام نتایج قرعه‌کشی پیش‌فروش تارا موضع کانون سردفتران درباره بخشنامه جدید ثبت لزوم تدوین راهکارهایی برای افزایش عمق بازار سرمایه نوسان قیمت طلا و سکه ادامه دارد؟ / تاثیرات طولانی شدن مذاکرات در بازار رکود در بازار خودرو / کاهش قیمت همه خودروها تخلیه هیجان روی الاکلنگ لنگ بورس قیمت انواع مرغ و تخم مرغ در 31 شهریور 1400 (فهرست قیمت) کدام صنایع بعد از برجام رشد می‌کنند؟ / به بورس اعتماد کنیم؟ دستور بررسی مجدد محدودیت تراکنش‌های کارت به کارت قیمت گوشت در 31 شهریور 1400 (فهرست قیمت)

در حال بارگیری...