فراخوان عمومی برای این سهامداران بورسی

فراخوان عمومی برای این سهامداران بورسی

شرکت ومهان برای ثبت نام سهامداران در سامانه سجام فراخوان عمومی صادر کرد.

هیات مدیره شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان در خصوص فراخوان عمومی ثبت نام سهامداران در سامانه سجام توضیح داد.

بر اساس فراخوان عمومی ثبت نام سهامداران در سامانه سجام شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) به شماره ثبت 120320 و شناسه ملی 10101638604 که با نماد ومهان در بورس فعالیت دارد؛

به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان سهامی عام) می رساند با توجه به توزیع سود سهام تقسیمی مصوب مجمع عمومی از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه ،وجوه، لذا از کلیه سهامداران محترم درخواست می گردد به منظور تسهیل در پرداخت سود سهام نسبت به ثبت نام و تکمیل مشخصات خود در سامانه سجام به نشانی https://sejam.ir اقدام فرمایند.

هیات مدیره شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)

 

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد