65 درصد مردم تحت پوشش سه صندوق بیمه‌ای/ در ازای هر بازنشسته 4.4 بیمه‌پرداز وجود دارد

65 درصد مردم تحت پوشش سه صندوق بیمه‌ای/ در ازای هر بازنشسته 4.4 بیمه‌پرداز وجود دارد

طبق اطلاعات مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری، 65 درصد جمعیت کل کشور تحت پوشش سه صندوق بیمه‌ای تامین اجتماعی،‌بازنشستگی کشوری و کشاورزان و عشایری قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بخش عمده پوشش بیمه‌ای مردم در کشور به سه صندوق اصلی یعنی سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستايیان و عشایر اختصاص دارد. میانگین کشوری این شاخص برای سه صندوق مذکور در پایان سال 1399 برابر با 65 درصد است و مفهوم آن این است که 65 درصد جمعیت کل کشور تحت پوشش سه صندوق بیمه‌ای اصلی کشور قرار گرفته‌اند.

* سهم صندوق‌ها از پوشش جمعیت کشور

سهم هرکدام از سه صندوق، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق کشاورزان، روستايیان و عشایر در پوشش بیمه‌ای مردم به ترتیب 53 درصد، 7 ‌درصد و 5 درصد بوده است و از 6 درصد باقیمانده، 4 درصد به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و 2 درصد به دیگر صندوق‌های اختصاصی، تعلق دارد.

* سهم 30 درصدی بیمه پردازان تامین اجتماعی با کمک دولت

حدود 30 درصد بیمه‌پردازان با کمک حمایتی دولت تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفتند؛ به بیان دیگر، بخشی از پوشش بیمه‌ای به صورت حمایتی محقق شده است. پوشش بیمه‌ای گروه‌های حمایتی مانند روستاییان، قالیبافان، رانندگان، خدام مساجد و باربران از مشاغل غیر مزد و حقوق‌بگیر و معافیت بیمه‌ای بیست درصدی سهم کارفرمایی 38 موضوع فعالیت شغلی با موضوع قانون معافیت بیمه‌ای سهم کارفرمایی تا 5 نفر کارکن ازجمله این پوشش‌های حمایتی است.

به منظور برآورده شدن تعهدات قانونی در قبال مستمری‌بگیران باید منابع کافی و متناسب با هزینه تعهدات وجود داشته باشد. شاخص نسبت مصارف به منابع بخش بیمه‌ای درواقع به این موضوع می‌پردازد و وضعیت پایداری سازمان را از نقطه‌نظر مالی بیان می‌کند. این شاخص بیان‌کننده این واقعیت است که چه بخشی از منابع صرف برآورده کردن هزینه‌های مربوط به تعهدات بلندمدت و کوتاه‌مدت بیمه‌ای می‌شود.

* بهبود نسبت بیمه شدگان به تعداد مستمری بگیران

نسبت پشتیبانی عبارت است از نسبت تعداد کل بیمه‌شدگان اصلی به تعداد مستمری‌بگیران (پرونده). این نسبت نشان می‌دهد که به ازای یک مستمری‌بگیر، چه تعداد بیمه‌پرداز وجود دارد. بر اساس استانداردهای بین‌المللی، مقدار عددی 6 برای این نسبت نشان‌دهنده سر به سر شدن منابع ورودی و خروجی یک صندوق بیمه‌گر است؛ به عبارت دیگر، در یک سیستم پایدار بیمه‌ای لازم است به ازای هر یک نفر مستمری‌بگیر، 6 نفر بیمه‌پرداز وجود داشته باشد. در حال حاضر این نسبت برای تمام صندوق‌های بزرگ بیمه‌ای کشور به غیر از صندوق روستايیان و عشایر کمتر از 6 است.

در صندوق تامین اجتماعی این نسبت از 6.6 در سال 1386 به 4.4 در سال 1400 رسیده است. عواملی همچون کاهش ورودی‌های صندوق به دلیل پايین بودن نرخ اشتغال، به‌ویژه اشتغال رسمی و کاهش تعداد بیمه‌شدگان بیمه‌های حمایتی از یکسو و از طرفی افزایش تعداد مستمری‌بگیران در اثر قوانین بازنشستگی‌های زودرس، می‌تواند منجر به کاهش نسبت پشتیبانی در این صندوق شود.

* افزایش مستمری بگیران صندوق بازنشستگی کشوری

نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی کشوری حاکی از آن است که کاهش نسبت تعداد بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران با رشد فزاینده روبه‌رو بوده است. علت این امر این است که تعداد مستمری‌بگیران آن از یک میلیون و 154 هزار نفر در سال 1391 به یک میلیون و 513 هزار نفر در سال 1400 افزایش یافته است. بازنشستگی‌های پیش از موعد و کاهش ورودی‌های صندوق را می‌توان مهم‌ترین عوامل کاهش نسبت پشتیبانی در این صندوق دانست.

نسبت پشتیبانی در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستايیان و عشایر حاکی از آن است که به دلیل نزدیک شدن صندوق به دوران بلوغ از یک طرف و اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد روستايیان (حداقل با 10 سال سابقه و 70 سال سن) از طرف دیگر، تعداد مستمری‌بگیران افزایش یافته و نسبت پشتیبانی (تعداد بیمه‌پرداز به مستمری‌بگیر) کاهش داشته است. این نسبت از 531 درصد در سال 1386 به 10 درصد در سال 1400 کاهش یافته است.

* تجربه کشورها برای نسبت پشتیبانی بیمه شدگان و مستمری بگیران

مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری در این زمینه با مقایسه شاخص عملکرد صندوق‌ها در کشور با نمونه‌های جهانی اعلام کرد: نرخ جایگزینی در کشورهای سازمان همکاری اقتصادی برای توسعه OECD برابر 58.6 و در اتحادیه اروپا 63.5 درصد بوده است، میانگین این نسبت برای صندوق‌های بیمه ایران در سال 1398 حدود 83 درصد بوده و در سال 1399 به بالای 92 درصد رسیده است. این نرخ از تقسیم اولین مستمری دریافتی به آخرین دستمزد مشمول کسر حق بیمه افراد محاسبه می‌شود، اما در اینجا برای محاسبه این نسبت، حاصل تقسیم متوسط مستمری بازنشستگان هر صندوق به متوسط حقوق مشمول کسور آن صندوق در نظر گرفته ‌شده است.

* سیاست حمایتی در برنامه ششم توسعه

میزان نرخ جایگزینی و تاثیر آن بر وضعیت صندوق حالت دوگانه دارد که کاهش آن موجب کاهش مصارف صندوق شده و منجر به پایداری صندوق می‌شود (و در هدف‌گذاری احکام برنامه ششم توسعه نیز پایداری صندوق‌های بیمه‌ای مدنظر بوده است)، اما از طرف دیگر کاهش آن، کاهش سطح کفایت مزایا و در نتیجه عدم رضایت مستمری‌بگیران را به دنبال خواهد داشت. اگرچه سیاست کلی در برنامه ششم توسعه، کاهش نرخ جایگزینی و افزایش پایداری صندوق‌هاست؛ اما سیاست‌های رفاهی دولت و لحاظ کفایت مزایا افزایش این نرخ را به دنبال خواهد داشت. با وجود این متوسط نرخ جایگزینی برای سه صندوق اصلی کشور در سال 1399 نسبت به سال 1398 حدود 9 درصد افزایش داشته و دلیل آن این است که حقوق بازنشستگان با نسبتی بیشتر از حقوق شاغلان در هر دو صندوق اصلی کشور افزایش داشته است.

یکی از اهداف اساسی دولت، کاهش وابستگی صندوق‌های بیمه‌ای به منابع بودجه عمومی است. با توجه به مشکلات به وجود آمده در صندوق‌های بازنشستگی به دلایل مختلف (از جمله افزایش میزان مصارف، کاهش منابع صندوق‌ها، افزایش حقوق بازنشستگان و کاهش نسبت پشتیبانی) همه ساله طی بودجه‌های سنواتی، اعتباراتی برای تامین حقوق بازنشستگان پیش‌بینی می‌شود تا در کنار منابع داخلی صندوق‌ها، حقوق بازنشستگان پرداخت شود.

در سال 1392 میزان کمک دولت به صندوق بازنشستگی کشوری معادل 93.2 درصد و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح 99.9 درصد بوده که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده میزان وابستگی صندوق‌ها به منابع بودجه عمومی برای پرداخت حقوق در سال 1400 به ترتیب به 89 و 86 درصد کاهش یافت.

عدد واقعی این شاخص برای سال 1397 برابر با 77 درصد بوده و برای سال 1399 با 5 درصد افزایش به 83 درصد رسیده است. به عبارت دیگر در سال 1399 معادل 83 درصد از منابع صرف پرداخت تعهدات صندوق‌های مذکور شده است.

انتهای پیام/ب

خبر مهم درباره یارانه‌ها/ مجردها و زوج‌های جوان برای جداسازی یارانه از سرپرست خانواده کجا ثبت‌نام کن... آمریکا محموله نفتی ایران را ضبط کرد قیمت روز گوشت قرمز در بازار (1401/03/05) تجهیز چک های تضمین شده به شناسه صیادی 16 رقمی باد شدید و گردوخاک در برخی شهرها/ آسمان پایتخت صاف می‌شود توضیح وزیر اقتصاد درباره تصمیم دولت درباره افزایش قیمت بنزین جنس مشتریان لوازم خانگی تغییر کرد / کف قیمت یخچال و ماشین لباسشویی اعلام شد عاشقان خودروهای آمریکایی بخوانند / ماشینی که مات... مذاکره ایران و روسیه در مورد توسعه میادین مشترک نفتی و گازی فروش کیلویی نان از کجا پیدا شد؟ قیمت طلا، دلار و سکه در بازار (1401/03/05) قیمت انواع مرغ در بازار (1401/03/05) عرضه گوشت قرمز در فروردین ماه 1401 به بیش از 46 هزارتن رسید بهره مندی بیش از 6350 کارفرما از معافیت بیمه ای اشد مجازات برای صدور گواهینامه مهارت خلاف 19.5 میلیون نفر در بافت های ناکارآمد زندگی میکنند ثبت مجوزهای کسب و کار صادر شده از بانک مرکزی روی درگاه ملی اطلاعیه مهم وزارت صنعت/ افزایش قیمت شوینده‌ها غیرقانونی... تفاوت بودجه امسال با سال های گذشته از نظر رییسی سود این سهامداران عدالت بزودی واریز می‌شود! یونان خلاف قواعد بین‌المللی نفت ایران را به آمریکا می‌فرستد قیمت انواع ماهی در بازار (1401/03/05) رفع عوارض صادراتی برخی از محصولات دامی نرخ رسمی 11 ارز کاهشی شد جولان 4 روزه فروشندگان در بورس محرومیت‌زدایی از بافت‌های ناکارآمد نیازمند اجرای 13 هزار پروژه عیالوارها بخوانند/ تاثیر درآمد فرزند مجرد در حذف یارانه... عوارض صادراتی مرغ، تخم‌مرغ، شیرخشک، خامه و چربی برداشته شد افزایش 108 درصدی تسهیلات پرداختی به شرکت های دانش بنیان در سال 1400 هند جهان را غافلگیر کرد/ شکر نایاب می‌شود؟ معافیت پرداخت بدهی روسیه پایان یافت سهام جهانی روی خط قرمز چهار کالای مهم لوازم خانگی کنوود با همکاری پاکشوما تولید می‌شود خروج نقدینگی از بورس قوت گرفت زندگی درجهان متاورس چگونه است؟ "شفا" صورت وضعیت پورتفوی یک ماهه منتشر کرد گزارش فغالیت ماهانه "البرز" منتشر شد "نطرین" گزارش ماه گذشته را منتشر کرد تصمیمات مجمع عمومی "زشریف" به ثبت رسید تصمیمات مجمع "سخزر" ثبت شد قیمت طلا و انواع سکه در بازار توافق اقتصادی تهران با مسکو حذف سمند و تیبا از فهرست تمدید اعتبار سازمان ملی استاندارد تامین نهاده خریداری شده مرغداران تا 21 اردیبهشت با ارز ترجیحی قیمت طلا، سکه و ارز 1401.03.05/ طلا کانال عوض کرد یارانه ای برای افزایش نقدینگی و تورم! ‌هراز و کندوان 6 خرداد‌ یک‌طرفه می‌شود ارزان‌ترین خانه در تهران متری چند؟ از ماه آینده کالاهای اساسی را با نرخ قبل بخرید! ... قیمت طلا ریخت