انتشار 1000 میلیارد تومان صکوک مرابحه برای نوسازی ناوگان هواپیمایی کشور

انتشار 1000 میلیارد تومان صکوک مرابحه برای نوسازی ناوگان هواپیمایی کشور

در راستای نوسازی ناوگان هواپیمایی کشور، شرکت تامین سرمایه تمدن 10 هزار میلیارد ریال اوراق صکوک مرابحه شرکت هواپیمایی کارون را منتشر کرد.

به گزارش بورس نیوز، با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت هواپیمایی کارون (سهامی خاص) به مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران امروز شنبه مورخ 6 خرداد 1402 در نماد کارون 06 عرضه شد.

شرکت هواپیمایی کارون منابع حاصل از این تامین مالی را جهت تامین سرمایه در گردش مورد نیاز خرید موتور هواپیمای بویینگ (B777) به کار خواهد گرفت.

بانک شهر ضامن این اوراق بوده و پذیره‌نویسی و بازارگردانی آن بر عهده شرکت تامین سرمایه تمدن است. ضمنا، شرکت کارگزاری تامین سرمایه تمدن عامل فروش و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه عامل پرداخت این اوراق می‌باشند.

این اوراق 4 ساله و با نرخ 18 درصد می‌باشد که اقساط آن هر سه ماه یک‌بار از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می‌گردد.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد