اقتصاد عربستان کی از ایران جلو افتاد؟

اقتصاد عربستان کی از ایران جلو افتاد؟

بررسی میزان تولید ناخالص داخلی عربستان و ایران نشان می‌دهد که این دو اقتصاد تا سال 1390 رقابت شانه‌به‌شانه داشتند.

اعتمادآنلاین: نگاهی مقایسه‌ای به روند تولید ناخالص داخلی سه کشور ایران ، عربستان سعودی و عراق نشان می دهد تا سال 1390 دو اقتصاد ایران و عربستان تنه به تنه هم مسابقه تنگاتنگی داشته اند که در بسیاری از موارد اقتصاد ایران حتی بالاتر هم بوده است و در سال 1390 تولید ناخالص دو کشور ایران و عربستان به قیمت جاری به ترتیب 625 و 676 میلیارد دلار بوده است.

پس از سال 1390 اقتصاد ایران نزول و عربستان صعود کرده است تا به امروز که توان اقتصاد ایران 367 میلیارد دلار شده است چیزی نزدیک به اقتصاد کشور جنگ زده عراق.

تولید ناخالص داخلی عربستان به 1060 میلیارد دلار رسیده است چیزی نزدیک به سه برابر اقتصاد ایران.

دوس

پ

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد