صدور قبض کمتر از 30 هزار تومان در ماه برای 60 درصد مشترکان واحدهای خانگی

صدور قبض کمتر از 30 هزار تومان در ماه برای 60 درصد مشترکان واحدهای خانگی

مسيول امور تدوین تعرفه‌ها در مدیریت گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت:مصرف کنندگان متناسب با الگوی متعارف مصرف 27 درصد...

به گزارش خبرگزاری برنا، مهدی کمال‌آبادی فراهانی مسيول امور تدوین تعرفه‌ها در مدیریت گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به صدور نخستین قبوض گاز مشترکان خانگی بر مبنای تعرفه‌های جدید، گفت: جدول تعرفه‌های جدید گازبها بخش خانگی اجرایی بر اساس بند «ک» تبصره 15 و بند «م» تبصره 1 قانون بودجه 1401، مصوب مجلس شورای اسلامی و پس از ابلاغ آیین‌نامه و مصوبه هیات وزیران اصلاح شد. بر این اساس، صدور قبض‌های جدید گاز برای مشترکان پرمصرف و بسیار پرمصرف بخش خانگی، افزایش یافته است.

وی درباره بازه زمانی مدنظر برای اعمال تعرفه‌های جدید در قبوض مشترکان افزود: مبنای زمانی اعمال تعرفه‌های جدید در قبوض گاز مشترکان، از تاریخ 16 آذر امسال درنظرگرفته شده است.

مسيول امور تدوین تعرفه‌ها در مدیریت گازرسانی شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: طبق جدول تعرفه‌های جدید، مشترکان شرکت ملی گاز ایران از نظر مصرف در 12 پله و در پنج اقلیم آب و هوایی دسته بندی شده‌اند.

قبض گاز مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت کرده‌اند، افزایش نداشته است

کمال‌آبادی فراهانی درباره مقدار مصرف پله‌های مختلف و اعمال تعرفه‌های جدید، اظهار کرد: طبق بررسی‌ها، 60 درصد واحدهای خانگی در پله‌های اول تا سوم جای گرفته‌اند که بنا بر اطلاع‌رسانی پیشین، افزایش تعرفه برای سه پله نخست اعمال نشده، بنابراین برای این دسته از مشترکان که متناسب با الگوی متعارف مصرف داشته‌اند و در مجموع 27 درصد مصرف را به خود اختصاص داده‌اند، قبوض زیر 30 هزار تومان در ماه به ازای هر واحد صادر شده است.

قبض گاز 29 درصد مشترکان 35 تا 102 هزار تومان

وی در ادامه، افزود: بر اساس میزان مصرف ثبت شده، 38.4 درصد از واحدهای خانگی در پله 4 تا10 مصرف‌کنندگان گاز جای گرفته‌اند و میزان مصرف در این بخش به این شرح است که سه پله 4 و 5 و 6 که 28.9 درصد از مشترکان را در خود جای داده‌اند که این جمع از مشترکان در مجموع، 42 درصد از مصرف گاز خانگی را به خود اختصاص داده‌اند. قبض گاز این سه پله نیز بین 35 تا 102 هزارتومان ثبت شده است. بر این اساس، باید گفت که بیش از 80 درصد صورتحساب‌های صادره زیر 100 هزار تومان در ماه به ازای هر واحد بوده است.

10 درصد مشترکان قبض 142 تا 472 هزار تومانی گرفته‌اند

مسيول امور تدوین تعرفه‌ها در مدیریت گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در رابطه با قبض گاز 4 پله 7 تا 10 گفت: 25 درصد گاز بخش خانگی از سوی مشترکان این 4 پله مصرف شده که این واحدها حدود 10 درصد از واحدهای خانگی مصرف‌کننده گاز هستند. قبض گاز این دسته از مشترکان نیز 142 هزار تا 472 هزار تومان در ماه به ازای هر واحد ثبت شده است.

6 درصد گاز خانگی در تصرف 1.6 درصد خیلی پرمصرف‌ها

کمال‌آبادی در ادامه توضیحات خود، درباره پلکان 11 و 12 افزود: 1.6 درصد واحدهای خانگی در این 2 پله جای گرفته‌اند که این دسته به دلیل مصرف بسیار بد و نامتعارفشان، مشترکان بسیار پرمصرف شناخته می‌شوند و 6 درصد از میزان گاز تخصیصی به بخش خانگی را نیز به خود اختصاص داده‌اند که بیشترین افزایش گازبها مربوط به این بخش است. در این میان 6 دهم درصد در پله 11 و یک درصد در پله 12 قرار گرفته‌اند.

به مشترکان بسیار پرمصرف توصیه می‌شود با بهینه‌سازی و صرفه‌جویی، مصارف خود را مدیریت کنند تا با قرار گرفتن مصرف‌شان در پله‌های پایین‌تر، گازبهای آنها در پله‌های با تعرفه پایین‌تر محاسبه می‌شود. برای نمونه، برای یک واحد مشترک خانگی در تهران با مصرف 925 مترمکعب در ماه (پله 11)، گازبهای این مشترک 936 هزار تومان می‌شود که تنها با صرفه‌جویی و کاهش مصرف 75 مترمکعب، در پله 10 قرار گرفته و گازبهای مشترک 467 هزار تومان خواهد شد.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد