خبرهایی از افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی / «خگستر» آماده بازگشایی

خبرهایی از افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی / «خگستر» آماده بازگشایی

بر اساس اخبار منتشر شده در کدال، آگهی افزایش سرمایه شرکت خگستر به ثبت رسید تا این شرکت پس از افزایش سرمایه 1550 درصدی آماده بازگشایی شود.
بر اساس اخبار منتشر شده در کدال، آگهی افزایش سرمایه شرکت خگستر به ثبت رسید تا این شرکت پس از افزایش سرمایه 1550 درصدی آماده بازگشایی شود.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد